NRK Meny
Normal

Frifunnet for barnemishandling

Indre Finnmark tingrett har frifunnet legen og barnevernslederen, som var tiltalt for å krenke bevegelsesfriheten til barna.

Indre Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett frifinner legen og barnevernslederen som var tiltalt for barnemishandling.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Legen var tiltalt for å ha tvunget barna til å sitte på kne med rett rygg i opptil to timer, mens barnevernslederen var tiltalt for å ha unnlatt å forhindre krenkelsen av barna.

Legen forklarte at han brukte denne metoden for at barna skulle lære seg å være ærlige og ta vare på seg selv og hverandre. Han forklarte at dette var gjort i oppdragerhensikt, ut fra erfaringer fra egen oppvekst.

Begge de to tiltalte var ansatt i hver sin kommune i Øst-Finnmark politidistrikt mens de påståtte krenkelsene skal ha skjedd.

Innrømmet å ha brukt metoden

Han forklarte også at metoden ble brukt 5-6 ganger, og at barna aldri måtte sitte på kne i mer enn ti minutter.

Barnevernslederen skal ha mislikt metoden, men det tok en tid før legen selv skjønte at den var upassende.

Barnevernslederen ble da svært sint og opprørt da hun oppdaget at legen fortsatt brukte metoden. Dette medførte at legen også selv kom frem til at oppdragelsesmåten var uakseptabel, og har senere angret på å ha brukt en slik metode.

Det ene barnet forklarte at han på det lengste måtte sitte slik i 3 timer. Mens de to andre av barna forklarte at det varte i ca. 20-30 minutter. I tillegg til at det ikke skjedde mer enn 3-4 ganger.

Begge frifunnet

Aktor la ned påstand om samfunnstjeneste for legen, og betinget fengsel for barnevernslederen. Mens forsvarerne ba om frifinnelse.

Retten mener oppdragelsesmetoden, slik legen erkjenner, er uakseptabel, men siden saken nå anses som foreldet, og retten ikke fant bevismessig grunnlag for bruk av fysisk makt så ble følgende rettens slutning:

«Begge tiltalte skal etter dette frifinnes for tiltalen. I saker om familievold vil det kunne være aktuelt å nedsubsumere forholdet til legemsfornærmelse, eventuelt utilbørlig adferd. Dette er imidlertid straffebud som har en foreldelse på 2 år. Idet retten ut fra beviskravene ikke kan legge til grunn at metoden har vært brukt etter mars 2011, vil forholdet således i dette tilfelle uansett være foreldet. Det er derfor ikke grunn for retten til å gå nærmere inn på spørsmålet i vår sak. Dommen er enstemmig.»