NRK Meny
Normal

Rettssak bak stengte dører

Saka hvor en lege og tidligere barnevernsleder er tiltalt for barnevold, skal føres bak lukkede dører.

F.v: Bistandsadvokat Gisle Loso, Trond Biti og Hilde Stærk.

Barna som er involvert i saka, har hver sin bistandsadvokat. F.v: Gisle Loso, Trond Biti og Hilde Stærk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det konkluderte Indre Finnmark tingrett av hensyn til barna som er involvert i saka.

Linn Eidissen

Politifullmektig Linn Eidissen ved Øst-Finnmark politidistrikt er aktor i saka. Hun viste til at rettsmøter i hovedregel må føres for åpne dører.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Begjæringen om å stenge dørene for publikum og media, ble ved møtestart fremmet av bistandsadvokat Gisle Loso.

Etter at spørsmålet ble reist av bistandsadvokaten, måtte media forlate salen i påvente av en avgjørelse. 15 minutter senere forelå dommen. Til tross for at aktor i saka, Linn Eidissen, ville holde seg til hovedregelen om åpne rettsmøter, bestemte retten enstemmig å føre forhandlingene bak lukkede dører.

– Omtale kan skade barna

Avgjørelsen ble lest opp av rettens dommer, sorenskriver Finn Arne Schanche Selfors.

– Ytterligere offentlig omtale av saka under rettsforhandlingene, kan være til skade for barna som er involvert i saka. Under forhandlingene kan det også komme frem opplysninger som kan være omfattet av taushetsplikt, begrunnet Schanche Selfors.

I avgjørelsen forelå det også en vurdering om kun deler av forhandlingene skal lukkes for pressen. Men dette ble avvist av retten med begrunnelsen om at alle forklaringer i saken kan inneholde opplysninger som kan være til skade for barna.

Avgjørelsen om å lukke dørene for publikum og presse, ble tatt i henhold til Domstollovens paragraf 125, 1b hvor det heter:

"Retten kan ved kjennelse beslutte at et rettsmøte helt eller delvis skal holdes for lukkede dører, når hensynet til privatlivets fred eller ærbarhet krever det."

Avviser lovbrudd

Advokat Frode Sulland og advokat Anne Haraldsavik

De to tiltalte forsvares av advokat Frode Sulland ved advokatfirmaet Hestenes og Dramer i Oslo, og advokat Anne Haraldsvik ved advokatselskapet Per A. Amundsen i Lakselv.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er tre barn som er involvert i saka, og forhandlingene vil foregå i dag og i morgen. Den ene av de to tiltalte, legen, er tiltalt for ha tvunget barna til å sitte på kne med rett rygg i opptil to timer. Den andre er tiltalt for medvirkning eller unnlatt å hindre at barna ble krenket ved flere anledninger.

Påståtte krenkelser skal ha skjedd i en femårsperiode, fra 2008 til2013.

Ingen av de tiltaltes advokater har foreløpig villet kommentere saka, men vil under forhandlingene avvise påstandene om lovbrudd.