NRK Meny

Folkemøte i Kåfjord

Birtavarre og Trollvik grendelag arrangerer neste torsdag 8. september et folkemøte om forvaltninga av Kåfjorddalselva. Miljøvernforbundet har anmeldt Troms Kraft for miljøkriminalitet, og mener fiskeyngel blir drept av måten kraftlaget regulerer elva. På folkemøtet skal det velges et interrimstyre for grunneier- og elveeierlaget.