Følg direktesendingen fra offentliggjøringen av «Samiske tall forteller 8»

Offentliggjøringen av den åttende utgaven av den samiske statistikkboka «Samiske tall forteller» holdes i Alta i dag. Sendingen begynner klokken 10.00.

Yngve Johansen

Yngve Johansen er prosjektleder i Samiske tall forteller», og han er med under selve presentasjonen.

Utdanning og forskning er hovedtema i årets artikkelsamling, og temaene er valgt fordi de er veldig aktuelle nå.

I årets bok har Torkel Rasmussen ved Samisk høgskole sett på utviklingen i elevtallet i samisk første- og andrespråk i grunnskolen.

Tom Granseth drøfter gjennomstrømmingen av elever i den videregående opplæringen i samiske område.

Kevin Johansen ser på bruken av fjernundervisning i samiskopplæringen gjennom ti år. Lene Antonsen har en artikkel om voksenopplæringen i samisk ved språksentrene.

Kari Morthensen har sett på planer, bevilgninger og resultat fra med 40 år med satsing på samisk forskning i forskningsrådene.

Tore Johnsen skriver om endringer i bruken av samisk språk i Den norske kirken.

Magritt Brustad og Torill H. Lauritsen har sett på tannhelsen og tannlegedekningen i Finnmark og i de samiske områdene.

Prosjektleder er Yngve Johansen.