NRK Meny
Normal

Samisk språk blir brukt mer i kirkelig sammenheng

Det kommer frem i Samiske tall forteller 8 som lanseres i Alta torsdag 15.oktober. Utdanning og forskning er hovedtema i årets artikkelsamling.

Kautokeino kirke norsk og samisk flagg
Foto: Ewa-Mari Hedman

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med samisk statistikk. Denne boken er den åttende i rekken av Samiske tall forteller. Den første ble lansert i 2008.

Utdanning og forskning hovedtema

Utdanning og forskning er hovedtema i årets artikkelsamling, og temaene er valgt fordi de er veldig aktuelle nå.

I årets bok har Torkel Rasmussen ved Samisk høgskole sett på utviklingen i elevtallet i samisk første- og andrespråk i grunnskolen. Tom Granseth drøfter gjennomstrømmingen av elever i den videregående opplæringen i samiske område. Kevin Johansen ser på bruken av fjernundervisning i samiskopplæringen gjennom ti år. Lene Antonsen har en artikkel om voksenopplæringen i samisk ved språksentrene. Kari Morthensen har sett på planer, bevilgninger og resultat fra med 40 år med satsing på samisk forskning i forskningsrådene. Tore Johnsen skriver om endringer i bruken av samisk språk i Den norske kirken. Magritt Brustad og Torill H. Lauritsen har sett på tannhelsen og tannlegedekningen i Finnmark og i de samiske områdene.

I hver utgave av Samiske tall forteller er det også en samleartikkel om ulike tema for å gjøre det mulig å følge endringer innenfor flere samfunnsområder.

Mer samisk i kirkelig sammenheng

Én av funnene i årets statistikk er at samisk språk blir brukt mer i kirkelig sammenheng. Det er Tore Johnsen som har skrevet artikkelen og funnet fram statistikken.

Han har sett på utbredelse, omfang og nivå på bruk av samisk språk i gudstjenester i kirken, særskilt i de tre nordligste bispedømmene siden 2012. Økningen er merkbar i alle tre bispedømmer.

God tannhelse i Finnmark

Prosjektleder Yngve Johansen forteller at selv om de fleste artiklene er omtrent i samme tema, så har de i år likevel valgt å fokusere også på tannhelsen og tannlegedekningen i Finnmark og i de samiske områdene.

– Det gjorde vi fordi det var positive funn der som viser at det går framover i Finnmark. Barna har omtrent samme gode tannhelse i Finnmark som andre steder i Norge og vi har mange tannleger også i Finnmark. Det er bra, det er en positiv artikkel.

Analysegruppa bak Samiske tall forteller 4

Analysegruppa bak Samiske tall forteller. Fra venstre; Else Grete Broderstad, Yngve Johansen, Magritt Brustad og leder Jon Todal

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Bidra til kunnskap om samiske forhold

Rapporten skal bidra til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Leder for analysegruppen er professor Jon Todal ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino. Johansen han forteller at de nå opplever større interesse for samisk statisikk enn tidligere.

– Vi ser at media og folk flest vet om dette og spør hva slags artikler det er i årets rapport. Både politikere og folk i administrasjonen i Sametinget og departementene bruker rapportene og statistikken som referanse i saksfremlegg, forteller Johansen.

Rapportene er også brukt i konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen.

– Vi har fremlagt relevant statistikk når det har vært konsultasjoner. Jeg tror det er viktig med statistikk i slike sammenhenger, da kan vi vise til tall og trenger ikke å anta noe.