NRK Meny
Normal

Første FN-rapport om samenes situasjon

FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene offentliggjøres på Universitet i Tromsø torsdag 13. januar.

FNs spesialrapportør James Anaya

FNs spesialrapportør James Anaya var i Sápmi i april i fjor.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter James Anaya rapporterer til FNs menneskerettighetsråd om urfolkenes situasjon i Verden. Hvert år utarbeider han en rapport om situasjonen for urfolk i utvalgte land, og gir anbefalinger til myndigheter og andre aktører om håndtering av urfolkssaker.

Denne gang er det samenes situasjon i Norge, Sverige og Finland. I dag foreligger rapporter om urfolkssituasjonen i Mexico, Chile, Guatemala, Filippinene, Colombia, Canada, New Zealand, Sør-Afrika, Ecuador, Kenya og Nepal.

Store forventninger

Det er knyttet store forventninger til rapporten.

Høyesterettsjustituarius Carsten Smith sier at FNs spesialrapportør har en viktig røst når det gjelder urfolks rettigheter, og det vil være av stor betydning om han tar stilling til utredningen fra Kystfiskeutvalget.

– Kystfiskeutvalget mener at samer bosatt langs kysten i Finnmark har en rett til fiske i havet etter folkeretten, og det vil være viktig for denne saken om FNs spesialrapportør tar stilling til dette spørsmålet, sier Smith i en pressemelding.

Presentasjonen av rapporten skjer via videokonferanse på Universitet i Tromsø torsdag 13. januar. Førsteamanuensis Øyvind Ravna ved Det juridiske fakultet vil være ordstyrer under presentasjonen.

– I den foreløpige rapporten sier spesialrapportøren at det vil kreve politisk vilje og hardt arbeid av de nordiske statene for å rette opp den skade samene ble påført gjennom diskriminering og assimilasjons-politikken. I lys av dette er det spennende å se hvilke anbefalinger han vil komme med på torsdag.

Foreløpig rapport fra FNs spesialrapportør om samenes situasjon.

– Stor ære for UiT

– Det er en stor ære for Universitetet i Tromsø at FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, James Anaya, offentliggjør den første rapporten om samenes situasjon i de nordiske landene nettopp her. Vi har et sterkt ønske om at UiT er arena for urfolksdebatt og samfunnsutvikling, uttaler rektor ved UiT, Jarle Aarbakke.