Hopp til innhold

Vil møte alle urfolk individuelt

FNs spesialrapportør for urfolk vil i april kartlegge alle eventuelle brudd på urfolks menneskerettigheter.

James Anaya, FNs spesialrapportør for urfolk

FNs spesialrapportør for urfolk, James Anaya.

Foto: Maria Saijets / NRK

Professor James Anaya er De forente nasjoners (FNs) spesialrapportør om situasjonen for menneskerettighetene og grunnleggende friheter for urfolk.

Han vil holde individuelle møter med representanter for urfolk og deres organisasjoner 20. - 23. april 2010 under den niende sesjonen i FNs permanente forum for urfolksspørsmål i New York, som holdes 19. til 30. april i år.

Representanter for urfolk og organisasjoner kan be om et møte med hensyn til saker som faller innenfor spesialrapportørens mandat og arbeidsområder, herunder spesielle situasjoner av påståtte brudd på urfolks menneskerettigheter.

Vil møte de som har noe å fortelle

Til tross for spesialrapportørens ambisjoner om å møte representanter for alle urfolkene som kommer til dette store FN-møtet, så er det uansett slik at han først og fremst vil møte de som mener de har noe å rapportere.

I sekretatiatet til FNs permanente forum for urfolksspørsmål opplyser de at forespørsler om et møte bør ledsages av skriftlig informasjon om de sakene som skal presenteres for spesialrapportøren, ellers vil han også forholde seg til skriftlig informasjon som tidligere er sendt til ham.

Det spesialrapportøren er kanskje ikke i stand til å møte alle de som ber om et møte på grunn av tidsbegrensninger. Prioritet skal gis til de som sender en forespørsel og tilsvarende skriftlig informasjon innen 1. april 2010.

FN-forum for urfolk

Leder Victoria Tauli-Corpuz på et premøte til fjorårets møte i FNs permanente forum for urfolkssaker.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Korte nyheter

 • Rektor heaitá virggistis beaivvát ala

  Mathis Persen Bongo heaitá beaivvát ala Sámi joatkka ja boazodoalloskuvlla rektorin, čállá iFinnmark.

  Skuvlla stivrrajođiheaddji, Guri Adelsten Iversen, duođašta eretcealkima áviisii.

  Son lohká persovnnalaš ákkaid ja ahte eretcealkin lea boahtán čálalaččat.

  NRK lea njukčamánus muitala ráfehisvuođas skuvlla bargiid gaskkas, geat eai leat duhtavaččat bargobirrasiin.

  Oahpahusdirektoráhtta lea dán oktavuođas kártemin skuvlla dárbbuid ja geahččaleamen buoredit bargobirrasa.

  Mathis Persen Bongo
  Foto: Roger Manndal, NRK
 • SNO: – Det var gaupe som drepte ni rein

  Rovdyransvarlig ved Statens naturoppsyn (SNO), Magne Asheim, slår fast at det var gaupe som drepte ni rein på Laksefjordvidda i Lágesduottar reinbeitedistrikt.

  – Kadavrene var ikke så ferske. De var veldig oppspist. Vår ansatt undersøkte dem, og slår fast at det er gaupe som har drept reinsdyrene, sier Asheim.

  Forskjellige rovdyr har sin egen måte å drepe dyr på.

  – Det er lettere å finne ut dette når kadavrene er ferskere, men det var tydelige spor å se i nakkeskinnet. Der var det hull som passer med tannavstanden til gaupas kjeft, forklarer Asheim.

  Leder i reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar, Máret Láilá Anti, opplyser at reinbeitedistriktet har store problemer med rovdyr.

  – På vinterbeitene har vi bjørn. På sommerbeitene har vi gaupe, ørn, havørn og jerv, forteller Anti.

  Loga sámegillii

  Gaupe drepte rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO
 • Albbas dat speajai ovcci bohcco

  Stáhta luonddubearrágeahču borespiire ovddasvástideaddji, Magne Asheim, lohká sii vissásit sáhttet dadjat ahte albbas dat speajai dan ovcci bohcco Lágesduoddara orohagas.

  – Ráppit eai lean nu varrasat. Dat ledje viehka olu borron. Min bargi iskkai daid, ja gávnnahii albbas dat lea goddán bohccuid, čilge Asheim.

  Iešguđet boraspiires lea iežas vuohki goddit ealliid.

  – Dán lea álkit gávnnahit go rábbi lea varas, muhto dás gávnnai min bargi dan mii lei báhcán čeavetnáhkis. Das gávnnai son ráiggiid mat heivejit albasa bátnegaskkain, čilge Asheim.

  Orohaga 13 Lágesduoddara jođiheaddji Máret Láilá Anti muitala, ahte sis leat váttisvuođat boraspiiriiguin sihke dálve- ja geasseorohagas.

  – Dálveorohagas leat guovžžat. Geasseorohagas leat albasat, goaskimat, mearragoaskimat ja geaŧkit, muitala Anti.

  Les på norsk

  Gaupe har drept rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO