Kvinnene styrker posisjonen

For første gang har like mange kvinner som menn fått topplassen på sametingsvalglistene.

Presidentkandidatene

Samtlige presidentkandidater er kvinner; Aili Keskitalo, NSR (f.v.), Laila Susanne Vars, Árja og Vibeke Larsen, Ap.

Den endelige oversikten viser at det har kommet inn tilsammen 49 lister fra de sju valgkretsene. På nesten halvparten av listene er kvinner nominert på første plass.

Fristen for å levere inn lister gikk ut klokken 24 tirsdag. Sametingets valgnemnd skal gjennomgå disse, og de endelige listene vil være klar 1. juni.

Ved valget i 2009 var 35,2 prosent av toppkandidatene kvinner, mens 64,8 prosent av mennene hadde denne plassen.

Sametingsvalget - Kvinner og menn

 

2009

2013

Differanse

Kvinner (K)

303

273

- 30

Menn (M)

331

298

- 33

Kvinner på 1. pl. (K1)

19

24

+ 5

Menn på 1. pl. (M1)

35

25

- 10

Kvinner på 2. pl. (K2)

28

18

- 10

Menn på 2. pl. (M2)

26

31

+ 5

Menn på kampplass

For den utsatte 2. plassen er rollene byttet om.

I 2009 var 51,9 prosent av kvinnene nominert på 2. plass, mens 48,1 prosent av mennene hadde 2. plassen.

Oversikten til NRK viser at 63,3 prosent av mennene har 2. plassen på listene, mens det er 36,7 prosent kvinner på 2. plass.

Færre lister

Antall lister og dermed også antall kandidater, er også redusert siden forrige valg.

Den endelige oversikten viser at det er fem færre lister til høstens valg. Størst reduksjon er det i valgkrets 1.

Totalt er det 47,8 prosent kvinnelige kandidater, og 52,2 prosent mannlige kandidater. Det er nesten identisk med forrige valg.

Kandidater og lister

 

2009

2013

Differanse

Lister totalt

54

49

- 5

Valgkrets 1

9

7

- 2

Valgkrets 2

11

12

+ 1

Valgkrets 3

9

7

- 2

Valgkrets 4

7

6

- 1

Valgkrets 5

6

5

- 1

Valgkrets 6

5

4

- 1

Valgkrets 7

7

8

+ 1

Kandidater totalt

634

571

- 63

Tabellen under viser fordelingen i de sju valgkretsene.

K = Kvinner. M = Menn. K1 = Kvinner på 1. plass. M1 = Menn på 1. plass. K2 = Kvinner på 2. plass. M2 = Menn på 2. plass.

Sametingsvalget 2013

Krets

Lister

Kand.

K

M

K1

M1

K2

M2

1

7

79

37

42

2

5

2

5

2

12

179

82

97

6

6

5

7

3

7

72

33

39

2

5

2

5

4

6

67

31

36

3

3

3

3

5

5

45

23

22

3

2

2

3

6

4

36

17

19

1

3

2

2

7

8

93

50

43

7

1

2

6

 

49

571

273

298

24

25

18

31

Partier i flest kretser

Arbeiderpartiet, Árja, Fremskrittspartiet, Høyre, Norske Samers Riksforbund og Senterpartiet stiller lister i flest kretser.

Sametingsvalget 2013

Parti

Ant.kretser

Kand.

K

M

K1

M1

K2

M2

Ap

7

81

40

41

4

3

3

4

Árja

5

59

27

32

3

3

2

3

Frp

6

63

29

34

3

3

0

6

Høyre

6

66

29

37

4

2

1

5

NSR

7

80

41

39

4

3

5

2

Sp

6

67

34

33

0

6

4

2

 

 

416

200

216

18

20

15

22