NRK Meny
Normal

Fiskerne går i land

Hver tredje fisker i Finnmark har sluttet i yrket i løpet av de ti siste årene. De som er igjen, blir stadig eldre.

Fiskebåt i Nesseby

I Nesseby var det 17 personer som hadde fiske som hovedyrke i 2010, mens ni hadde det som attåtnæring.

Foto: Piera Balto / NRK

I år 2000 hadde 1.363 personer i fylket fiske som hovedyrke. De siste tallene fra Fiskeridirektoratet viser at det pr. 20.1. 2011, var 934 fiskere. Går vi til 1990 er nedgangen enda mer dramatisk. I løpet av de 20 siste årene er antall fiskere halvert.

Finnmarkinger som har fiske som attåtnæring, blir det også stadig færre av. Her er nedgangen dramatisk. Fra 2000 til 2010 gikk tallet ned fra 686 personer til 268 personer; en reduksjon på 61 prosent.

Oversikten NRK Sápmi har utarbeidet med grunnlag fra statistikk fra Fiskeridirektoratet (ekstern lenke), viser også at fiskerne i Finnmark blir stadig eldre.

Folkemøte på nett-tv

Onsdag blir det folkemøte i Varangerbotn. Møtet sendes på nett-tv fra klokken 18.15 på NRK Sápmi. Temaet er avtalen mellom regjeringen og Sametinget . Partene er blitt enige om en ekstrakvote på 3.000 tonn til båter under elleve meter i Finnmark og Nord-Troms.

Møtet holdes på Varanger Samiske Museum. Blant paneldeltakerne er tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, sametingspresident Egil Olli og lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen.

Tabeller

Tabellen nedenfor viser fiskere som har fiske som hovedyrke i finnmarkskommunene:

Hovedyrke fisker

Kommune

Antall fiskere i 2000

Antall fiskere i 2010

Endring

Endring i %

Alta

118

82

- 36

- 30

Berlevåg

68

43

- 25

- 37

Båtsfjord

67

80

+ 13

+ 19

Deatnu-Tana

34

29

- 5

- 15

Gamvik

55

44

- 11

- 20

Guovdageaidnu

-

2

-

-

Hammerfest

210

142

- 68

- 32

Hasvik

80

48

- 32

- 40

Kárášjohka

-

2

-

-

Kvalsund

39

16

- 23

- 59

Lebesby

67

48

- 19

- 28

Loppa

97

48

- 49

- 49.5

Måsøy

150

87

- 63

- 42

Nordkapp

175

119

- 56

- 32

Porsanger

34

16

- 18

- 53

Sør-Varanger

28

23

- 5

- 18

Nesseby

20

17

- 3

- 15

Vadsø

41

35

- 6

- 15

Vardø

80

53

- 27

- 34

Finnmark

1363

934

- 429

- 31.47

Tabellen nedenfor viser fiskere som har fiske som attåtyrke i finnmarkskommunene:

Personer med fiske som attåtnæring

Kommune

Antall fiskere i 2000

Antall fiskere i 2010

Endring

Endring i %

Alta

134

33

- 101

- 75

Berlevåg

13

2

- 11

- 85

Båtsfjord

21

13

- 8

- 38

Deatnu-Tana

19

14

- 5

- 26

Gamvik

35

18

- 17

- 49

Guovdageaidnu

-

5

-

-

Hammerfest

36

26

- 10

- 28

Hasvik

29

11

- 18

- 62

Kárášjohka

-

5

5

-

Kvalsund

30

8

- 22

- 73

Lebesby

40

16

- 24

- 60

Loppa

66

15

- 51

- 77

Måsøy

44

21

- 23

- 52

Nordkapp

50

27

- 23

- 46

Porsanger

33

6

- 27

- 82

Sør-Varanger

48

5

- 43

- 90

Unjarga-Nesseby

26

9

- 17

- 27

Vadsø

37

12

- 25

- 68

Vardø

25

22

- 3

- 12

Finnmark

686

268

- 418

- 61

Tabellen nedenfor viser antall fiskere i de ulike aldersgruppene i Finnmark. Her er bare fiskere med fiske som hovednæring tatt med:

Fiskere med hovedyrke

Aldersgruppe

1990. antall/prosent

2000, antall/prosent

2010, antall/prosent

Under 20

73 / 3,6

22 / 1, 6

13 / 1,3

20-29

444 / 22,3

175 / 12,8

111 / 11,9

30-39

402 / 20,1

272 / 20,0

149 / 16,0

40-49

505 / 25,3

280 / 20,5

250 / 27,0

50-59

353 / 17,7

394 / 28,9

197 / 21,1

60-66

140 / 7,0

163 / 12,0

177 / 19,0

67-69

45 / 2,3

51 / 3,7

29 / 3,1

Over 70

32 / 1,6

6 / 0,4

6 / 0,6

Tabellen nedenfor viser antall fiskere i de ulike aldersgruppene i Finnmark. Her er både fiskere med fiske som hovednæring og fiskere med fiske som biyrke:

Alder på alle fiskere i Finnmark

Aldersgruppe

1990, antall/prosent

2000, antall/prosent

2010, antall/prosent

Under 20

80 / 3

23 / 1,1

17 / 1, 4

20-29

464 / 17,5

208 / 10,1

118 / 9,8

30-39

428 / 16,1

311 / 15,1

174 / 14,5

40-49

554 / 20,8

345 / 16,8

270 / 22,5

50-59

460 / 17,3

494 / 24,1

221 / 18,4

60-66

261 / 9,8

255 / 12,4

231 / 19,3

67-69

115 / 4,3

105 / 5,1

56 / 4,6

Over 70

294 / 11,0

308 / 15,0

113 / 9,4

Opplysningene er hentet fra Fiskeridirektoratet (her finner du flere tabeller).

Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet i finnmarkskommunene fra 2000 til 2010.

Folketall Finnmark 2000-2010

Kommune

Folketall 2000

Folketall 2010

Endring

Alta

16837

18680

+ 1843

Berlevåg

1236

1044

- 192

Båtsfjord

2470

2070

- 400

Deatnu-Tana

3074

2912

- 162

Gamvik

1288

1009

- 279

Kautokeino

3068

2949

- 119

Hammerfest

9213

9724

+ 511

Hasvik

1200

934

- 266

Karasjok

2901

2789

- 112

Kvalsund

1106

1026

- 80

Lebesby

1463

1342

- 121

Loppa

1426

1087

- 339

Måsøy

1477

1267

- 210

Nordkapp

3517

3185

- 332

Porsanger

4451

3991

- 460

Sør-Varanger

9532

9738

+ 206

Unjarga-Nesseby

965

884

- 81

Vadsø

6130

6101

- 29

Vardø

2705

2124

- 581

Finnmark

74059

72856

- 1203