NRK Meny
Normal

Fisker: – Kvoteøkningen er en super gave

Fjordfisker Sverre Kimo Pedersen er imponert over hvor raskt Sametinget ordnet tilleggskvote på 12 tonn til de som fisker på Kystfiskekvoten.

Sverre Kimo Pedersen

Kystfisker Sverre Kimo Pedersen ønsker større fokus på at kystfiskere trenger romslige kvoter i første halvdel av året. Det er da fisket er best for sjarkfiskerne.

Foto: Privat

– To dager etter at jeg sendte sms til Sametinget tikket det inn en melding fra Fiskeridirektoratet om at henvendelsen fra Sametinget var mottatt, behandlet og iverksatt, og vi fikk umiddelbart fortsette å fiske midt i det gode fisket vi har nå, sier Sverre Kimo Pedersen.

Han fisker torsk med sjark i Tanafjorden i Øst-Finnmark.

Fiskeridirektoratet har etter innspillet fra Sametinget nylig avgjort at tilleggskvoten av torsk fra den såkalte Kystfiskekvoten for små båter som fisker nord for 62°N, økes fra 12 tonn til 24 tonn pr. fartøy.

– Honnør til Sametinget

Fisket er nå så bra at flere av fjordfiskerne i Finnmark har fisket opp både den ordinære torskekvoten i åpen gruppe, og de 12 tonn med tilleggskvote, som de først var tildelt av Kystfiskekvoten.

I forrige uke bestemte derfor tanafiskeren Sverre Kimo Pedersen for å kontakte Sametinget, i håp om å få en retildeling av torskekvoten.

– Jeg var overrasket, men selvfølgelig veldig glad for at dette kunne ordnes så raskt og Sametinget fortjener honnør for at de fikk kvoteøkningen på plass, sier han.

Fiskehjell i Smalfjord i Tana. Fisker Sverre Kimo Pedersen.

Kystfisker Sverre Kimo Pedersen har levert deler av den siste fangsten ved fiskemottak på Skjånes i Tanafjorden, mens resten av fangsten skal bli tørrfisk.

Foto: Privat

– Fisker mest om våren

Han håper at myndighetene forstår at det er før sommeren at fisket er best for sjarkfiskerne i Finnmark.

– Det er på våren og vårvinteren at fisken står her og hvis vi skulle få retildelinger etter sommeren og ut på høsten, så har ikke fjordfiskere båter til å ta det, for da er fisken ute i Barentshavet, og det er kun store trålere som får tak i den, sier han.

Fangststatistikken fra 2013 for båtene som fisker på Kystfiskekvoten viser at over 90 % av fangsten er tatt i perioden fra 1 januar til 31.mai.

– Kan økes ytterligere

Totalt er Kystfiskekvoten på 3000 tonn. I år har fjordfiskerne fått tildelt 24 tonn hver av denne kvoten.

Det er mulig at de får enda en retildeling, bekrefter Fiskeridirektoratet.

– Vi mener at i første omgang er 12 tonn nok, men hvis det viser seg at det står igjen mye på avsetningen og noen fartøy i kvotetaket, så skal ikke det hindre dem fra å fiske etter torsk fremover, sier seniorrådgiver på reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Synnøve Liabø.

– Ikke julegave til trålerne

Silje Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener det er viktig å legge til rette for at fjordfiskerne får ta størsteparten av kvoten på våren og vårvinteren.

Foto: Mette Ballovara

Sametingsråd Silje Karine Muotka er glad for at hun kunne overbringe fiskeren fra Tana den gode nyheten om kvoteøkning.

Sametinget har hatt god dialog med Fiskeridirektoratet, og Muotka håper at det er fjordfiskere og ikke trålerne som får størsteparten av Kystfiskekvoten.

– Denne kvoten skal ut til kystfiskerne i virkeområdet og ikke refordeles til store båter som en julegave mot slutten av året, sier Muotka.

Kvoteøkningen betyr en inntjening på 135 000 kroner til sjarkmannskapet.

– Dette er svært viktig inntekt for en båt i vår gruppe, sier Sverre Kimo Pedersen.