NRK Meny
Normal

– Ekstrakvote gir forskjellsbehandling

Mens fisker Torbjørn Johansen fra Nesseby jubler over ekstra torskekvote, er lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, mindre begeistret.

Torskefiske

Kystfartøy tilhørende Finnmark og Nord-Troms har fått øket tilleggskvoten fra 12 til 24 tonn. Ordningen gjelder også andre steder som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er en diskriminerende ordning.

Lederen i Norges Fiskarlag hevder å ha fått telefoner fra rasende fiskere som føler seg urettferdig behandlet.

Kjell Ingebrigtsen

Det er ikke geografisk tilhørighet som skal regulere fiskeriene, mener lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

– Tilfeldigvis bor de i feil kommune. Det er ikke slik fiskeriene skal reguleres, forklarer Ingebrigtsen .

Nå har fiskarlagslederen sendt et eget brev til Fiskeridirektoratet hvor han ber direktoratet om å trekke tilbake tilleggskvoten. Etter Norges Fiskarlags mening er det urimelig at fartøy ikke blir behandlet likt uavhengig av områdetilhørighet.

Også Norges Kystfiskarlag reagerer, og synes det er urimelig å forskjellsbehandle samme fartøygruppe på bakgrunn av geografisk tilhørighet.

"Helgakvoten" gir gevinst

Samtidig som det frie fisket ble stoppet nord for 62 grader N den 3. april, har Fiskeridirektoratet innført økte torskekvoter for fartøy i åpen kystgruppe i Finnmark og Nord-Troms. Tilleggskvoten gjelder også i øvrige kommuner i Troms og Nordland som er omfattet av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

Formålet med kvoteøkningen er å legge til rette for at avsatt kvantum på 3000 tonn, såkalt «Helgakvoten», kan utnyttes. Tilleggskvoten av torsk nord for 62 graderN økes fra 12 til 24 tonn per fartøy.

Gir kjærkommen enstrainntekt

Torbjørn Johansen

Torbjørn Johansen fra Nesseby har ikke fått nytte av det frie fisket som regjeringen innførte fra 1. januar i år. Derfor ønsker han tilleggskvoten på 12 tonn velkommen.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Mens fiskarlagslederen er utilfreds, er fisker Torbjørn Johansen jublende glad:

– Tilleggskvoten gir meg en kjærkommen ekstrainntekt på nærmere hundretusen kroner, forklarer Johansen.

Han regner ekstrakvoten som en kompensasjon for fiskere som ikke har kunnet nytte seg av det frie fisket som regjeringen innførte for båter under 11 meter fra 1. januar i år.

– På grunn av lite innsig av torsk i Varangerfjorden, har jeg ikke fått særlig nytte av det frie fisket. Derfor ønsker ekstrakvoten velkommen, forklarer Johansen.

Sametinget årsaken til ekstrakvoten

Det frie fisket har omfattet fiskere både i lukket og i åpen gruppe.

Men fra og med den 3. april ble dette stoppet nord for 62 grader N. Årsaken til vedtaket er at gruppekvoten snart er oppfisket. Fiskeridirektøren ser det derfor som nødvendig å begrense fisket slik at gruppekvoten ikke overfiskes.

Silje Karine Muotka

Tilleggskvoten er kommet som følge av engasjementet fra sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Lisa Marie Anti / NRK

Selv om det har vært meldt om store mengder med torsk langs hele kysten av Nord-Norge, så har ikke alle fiskere fått nytte av dette. Derfor har Sametinget engasjert seg i saka, og har bedt Fiskeridirektoratet om å innføre ekstrakvoten som en slags erstatning.

– Av erfaring vet vi at fisken kommer inn til kysten av Nord-Norge til ulike tider. I Lofoten, Vesterålen og på kysten av Troms kommer gjerne torsken inn til kyst en rundt årsskifte og i januar, mens det beste fisket i Finnmark er i mars/april, forklarer sametingsråd Silje Karine Muotka.

Hun er glad for den raske responsen fra fiskeridirektøren.

– Det er naturmessige forhold som gjør denne ordningen nødvendig, sier Muotka.

Men samtidig har hun en viss forståelse for at noen reagerer negativt på dette. Ordningen kan virke urettferdig spesielt for fiskere som bor i virkeområdets grenseområde.

– Men dette kan bli en sak for den nyoppnevnte fjordfiskenemnda , svarer Muotka.