Hopp til innhold

President Olli har snakket med Ole Henrik Magga

Hvem har bruks- og eiendomrett til land og vann i Finnmark? Her er de fem aktuelle kandidatene som kan komme til å kartlegge dette.

Vakker natur på Finnmarksvidda
Foto: NRK

Fra pålitelig hold innen regjeringskretser bekreftes det overfor NRK Sámi Radio at følgende personer er svært aktuelle.

Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga bekrefter at nåværende president Olli har diskutert med ham om oppnevningen.

Jon Gauslaa

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Jon Gauslaa er seniorrådgiver i Justisdepartementet. Han ledet samerettsutvalget som utredet samenes rettigheter fra Troms og sørover. Han var sekretær for samerettsutvalget som utredet rettighetsforholdene i Finnmark. Gauslaa blir leder av kommisjonen.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette, sa han tidligere denne måneden til NRK Sámi Radio.

Ole Henrik Magga

Ole Henrik Magga
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Magga er professor ved Samisk Høgskole i Kautokeino. Han var den første sametingspresidenten, og hadde vervet fram til 1997. Magga representerte Norske Samers Riksforbund (NSR). Han var den første lederen i FNs permanente forum for urfolk.

– Noen formell forespørsel har jeg ikke fått. Jeg har riktignok hatt uformelle samtaler med sametingspresident Egil Olli om oppnevningen.

Anne Marit Pedersen

Anne Marit Pedersen
Foto: SEG - Samisk Nærings- og Utredningssenter

Pedersen arbeider i dag ved SEG - Samisk Nærings- og Utredningssenter i Tana. I neste måned begynner hun som advokat ved advokatfirmaet Knut Hegg i Vadsø. Pedersen har tidligere arbeidet som dommerfullmektig i Indre Finnmark tingrett i fire år.

– Jeg har hørt en del rykter, men er ikke blitt spurt. Hvis det kommer en forespørsel, må jeg selvsagt vurdere det, sier Pedersen til NRK Sámi Radio.

Hilde Heggelund

Hilde Heggelund
Foto: NRK

Heggelund er i dag leder av Fylkesnemnda i Oslo, også kalt barnevernsdomstolen. Hun er bosatt i Drammen, men er opprinnelig fra Finnmark. Fra 1997 til 2007 var hun leder av Fylkesnemnda for Troms og Finnmark. Heggelund var politimester i Vardø fra 1990 til 1997.

– Jeg har ikke hørt noe om dette, og er heller ikke blitt spurt. Dersom det kommer en henvendelse, må jeg selvsagt vurdere det, sier hun til NRK Sámi Radio.

Kjell Næss

Kjell Næss
Foto: Finnmark Jeger- og Fiskerforbund

Næss er fylkessekretær i Finnmark Jeger- og Fiskerforbund. Han har for øyeblikket halvt års studiepermisjon, men begynner i jobben igjen 1. juni. Stillingen har han hatt siden 1999. Næss er utdannet lærer og jobbet ved Bjørnevatn skole i 23 år før han begynte som fylkessekretær.

– Jeg er blitt spurt, og har sagt ja. Dersom dette skulle bli det endelige resultatet gleder jeg meg til å ta fatt på oppgaven, sier Næss på telefon fra Italia.

Oppgaven til kommisjonen

Oppgaven til disse blir blant annet å kartlegge om det finnes grupper som har opparbeidet seg rettigheter til å bruke eller eie grunnen som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog SF.

Finnmarkskommisjonen i kortform:

Korte nyheter

 • 20 millioner kroner til Saminor

  Regjeringspartiene og SV har i sitt budsjettforlik en bevilgning på 20. millioner kroner til forskningsprogrammet Saminor.

  – Dette er virkelig en gledens dag. Saminor er et ekstremt viktig prosjekt satt i urfolkshelse perspektiv. Jeg er svært glad nå, både for de som jobber med Saminor, men også for vårt samiske samfunn.

  Det sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun har også i stortingets spørretime bedt regjeringen svare på hvorfor denne forskningen ikke var prioritert i det opprinnelige budsjettforslaget.

  – Nå får vi en helseundersøkelse som vil gi oss svar på hvilke og hvor vi trenger å gi den lovpålagte, gode helsetjenesten til vår samiske befolkning, sier Danielsen.

  SAMINOR er en stor befolkningsbasert undersøkelse og en av de viktigste kildene til kunnskap om helse og levekår i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen.

  De har et spesielt fokus på helse og levekår til den samisk befolkningen.

  Hilde Marie Gaebpie Danielsen
  Foto: Mette VBallovara / NRK
 • En økning til Sametinget på 10 millioner kroner

  I budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV har de blitt enige om å øke Sametingets budsjett med 10 millioner kroner.

  SV mener dette vil være svært viktig for Sametinget.

  – Sametinget ble forespeilet en reduksjon i regjeringens statsbudsjett. SV har prioritert Sametinget, og de får nå økt sitt budsjett, sier SV:s vararepresentant til Stortinget fra Trøndelag, Hilde Marie Gaebpie Danielsen.

  Hun påpeker at Sametinget er satt til å forvalte det samiske samfunnet, og da må også midlene følge med.

  – Jeg er svært glad og stolt av at vi SV her er med å rette på de kuttene som tidligere ble lagt frem av Ap/Sp, sier hun.

  SV og regjeringspartiene ble i ettermiddag enige i forhandlingene om neste års statsbudsjett.

  I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett foreslo de en økning til Sametinget på 22 millioner kroner. Sametingsrådet påpekte etter at forslaget ble lagt frem, at den reelle økningen til Sametinget er om lag 16 millioner kroner, på grunn av blant annet prisstigningen.

  Nå er det altså plusset på med 10 millioner kroner til Sametinget etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV.

  Sametingets totale bevilgning til neste år blir da på omlag 600 millioner kroner.

  Sametinget i Karasjok. Eksteriør.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Cagget ođđa oljobohkamiid

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG/SV) lea bušeahttašiehtadallamiin ráđđehusain caggan ođđa oljobohkamiid álggaheami Norgga rittus.

  Nu almmuhii SG ja ráđđehus maŋŋá go odne soabadedje boahtte jagi stáhtabušeahta ruhtageavaheamis.

  Diibmá juo go bellodagat šiehtadallagohte vejolaš ráđđehusfámu alde, de gáibidii SG ahte Støre ráđđehus ii galgga almmuhit ođđa oljobohkankonsešuvnnaid Norgga riddoguovlluin.

  Budsjettforhandlinger
  Foto: Terje Bendiksby / NTB