Statsministeren: – Ikke alle var fornøyd med FeFo

Finnmarkseiendommen (FeFo) fyller 10 år i dag. Statsminister Erna Solberg sier at det er et velfungerende organ.

Erna Solberg taler under FeFos 10-årsdag

Statsministeren talte før hun la ned grunnsteinen til 10-åringen FeFos nye bygg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Da Finnmarksloven trådte i kraft 1. juli 2006 hadde Erna Solberg som kommunalminister i Bondevik-regjerningen (2001-2005) vært svært delaktig i prosessen som ledet til loven.

I dag ønsker hun Finnmarkseiendommen (FeFo) til lykke med 10-årsdagen som statsminister for egen regjering.

FeFo var resultatet av Finnmarksloven. Et organ med et styre bestående av representanter fra Finnmark fylkesting og Sametinget, som på vegne av Finnmarks befolkning skal forvalte 95 prosent av arealet.

– Herrer i eget hus

– Finnmarkingene er nå herrer i eget hus med FeFo, og det har blitt en meget bra løsning synes jeg, det har egentlig gått over all forventning, sier statsministeren.

Solberg la i dag grunnsteinen til det som skal bli FeFos nybygg i Lakselv.

I talen sin under åpningen av jubileet sa hun at ikke alle var fornøyd med resultatet av arbeidet med finnmarksloven.

– Men det viser at vi fant fram til en god middelvei, og på ti års dagen til FeFo synes jeg vi kan si at de store konfliktenes tid er over.

Hva slags rettigheter har Finnmarks befolkning fått med FeFo?

– I stedet for at alle skulle møte opp og diskutere med statlige myndigheter og et statlig selskap egentlig som forvaltet grunnen her, så er det nå valgte representanter for både Sametinget og fylkestinget, som nå sitter i styret, og de svarer altså til sine oppdragsgivere i det. Det betyr at du har fått folkevalgte, og en legitimitet som ikke var der tidligere.

Statsministeren: – Ikke for å spare penger

Statsministeren avviser at overføringen av Finnmarks grunn fra staten til FeFo var for å bli kvitt en utgiftspost.

– Det hadde ingenting med det å gjøre. Dette var for å løse de utfordringene vi så, og hvordan vi skulle ivareta rettighetene til lokalforvaltning, rettighetene til samisk befolkning for å ta større kontroll og mer innflytelse over forvaltningen, så det ikke skulle gå på bekostning av alle de andre som bodde i Finnmark. Så det hadde ikke noe med å spare penger å gjøre.

Grunnstein FeFo

Grunnsteinen til Finnmarkseiendommens nye bygg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK