NRK Meny
Normal

Fikk ikke dispensasjon

Árran vil prioritere samisk språk i barnehagen, men kommunen ga ikke dispensasjon for en av deres ansatte. Og nå anker Árran saka.

Árran barnehage på Drag i Tysfjord
Foto: Sander Andersen/NRK, Foto: Sander Andersen/NRK, Foto: Sander Andersen/NRK

Det lulesamiske senteret Árran hadde søkt Tysfjord kommune om midlertidig dispensasjon for en av sine ansatte som avdelingsleder i barnehagen.

Men kommunen viser bare til barnehageloven, og vil ikke gi dispensasjon. Kommunen begrunner det med at barnehageloven ikke åpner for dispensasjon så lenge det også var en førskolelærer blant søkerne.

Forbigått

NRK Sámi radio har i en tidligere nettartikkel belyst saka der en med førskolelærerutdanning også hadde søkt på jobben som avdelingsleder ved senterets samiske barnehage, men som ble forbigått av en annen søker uten pedagogiske kvalifikasjoner. Ansettelsen resulterte også i at et foreldrepar tok barnet sitt ut av barnehagen.

Anker

Árrans ledelse er overrasket over avslaget, og vil nå anke dette inn for Fylkesmannen. De begrunner det med at kommunen er i forvaltningsområdet for samisk språk, og at kommunen bør vektlegge dette med blant andre å dispensere fra barnehageloven.

Prioritéring

-Dette overrasket meg, og spesielt siden kommunen er innenfor samisk språkforvaltningsområde der samisk språklov er i bruk. Barnehageloven er også i bruk, men det er en prisnippiell sak hvilke kvalifikasjoner som skal være til grunn for ansatte i samiskspråklige barnehager, sier direktør Filip Mikkelsen ved Árran.
Mikkelsen understreker viktigheten av pedagogikken, men at det er et spørsmål om hvordan man prioriterer samisk språk.