Felte beryktet reinjeger

I nysnøen hadde ikke den erfarne jervejegeren problemer med å finne jerven som hadde forsynt seg av reinflokken hans.

slagjerv felt

Denne reinjegeren ble felt på tirsdag. Den er ikke den første jerven som Nils Aslaksen Siri må felle etter å ha forsynt seg av reinhjorden hans.

Foto: Bente Siri

Denne djerve slagjerven har tatt minst 8 rein fra flokken til Nils Aslaksen Siri tidligere i januar. Reineieren er en erfaren jervejeger.

Før han får begi seg ut på jakt så må han søke om tillatelse. Statens naturoppsyn må dokumentere at de åtte reinene er tatt av jerv.

Felt jerv

Jerven har en fordel i forhold til klovdyret reinen. Den er en sålejeger, og de store fotsålene gjør at den derfor lett kan gå oppå løssnø.

Foto: Bente Siri

Siri får tillatelse til å felle jerven som har herjet i flokken hans. Midt i kuldeperioden. Han ber om å få utsatt det til de verste blå er over.

Finner ferske spor

Natt til tirsdag. Det faller litt nysnø. Dersom sålejegeren har vært ute, så er snøfallet nok til at er det ferske spor i snøen.

Nils Aslaksen Siri slenger seg på snøskuteren og setter i gang sporsøking.

– Jeg kjørte ut, og kom ut for helt ferske spor. Jeg kjørte hundre meter til, der fant jeg en hule i snøen, denne jerven var sannsynligvis i gang med å lage seg hi. Deretter kjørte jeg rundt en haug, og der så jeg den.

Det virker ikke som at den hører han, for den ligger i ro. Ikke før jervejegeren kommer helt nær så merker reinjegeren han og springer av gårde.

For sent.

Jervejeger Siri skyter, og jerven faller.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nils Aslaksen Siri

Nils Aslaksen Siri med jerven han skjøt på tirsdag. Han har felt flere titalls jerv i sin tid.

Foto: Bente Siri

Synes det er for vanskelig å få fellingstillatelse

Reineieren forteller til NRK at han synes det er for vanskelig å få tillatelse til å felle skadedyr.

– Det bør være lettere å få fellingstillatelse. Det holder ikke at rovdyret har tatt én rein, man må dokumentere flere reindrap før man får fellingstillatelse. Man skulle fått fellingstillatelse før den rekker å ta noen rein i det store og det hele, mener Siri.

Jerven ble felt i området sør for Áitejávri og Vuorggojávri i Kautokeino kommune. Det er i forvaltningsområdet for jerv.

Mange kriterier før det blir felling

Seksjonsleder Geir Østereng på vilt- og fiskeseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark skriver i en e-post til NRK at det ble gitt fellingstillatelse av slagjerven på grunn av omfanget av tapet.

Når det søkes om fellingstillatelse tar Fylkesmannen hensyn til følgende kriterier:

«Antall dyr drept av rovvilt relatert til periode, skadebilde, forvaltningsområde for området arten har gjort skade inn, Om bestandsmålet for arten er nådd innenfor forvaltningssonen, områdets betydning som beitemark, potensialet for framtidige skader og mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak. Avbøting av tap ved andre tiltak etter tilskudd til dette blir og vurdert .»

Fellingssøknaden må behandles innen tre virkedager slik at det gis svar så fort som mulig mens skadesituasjonen ennå pågår, skriver Østereng i e-posten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

reinkadaver

Reinkadavrene som jerven har tatt. Reinsdyr er hovedføden til jerven, men den er også en åtseleter og spiser i tillegg alt fra smågnagere til rev og sau.

Foto: Bente Siri

Jervejakta varer til og med 15. februar

På spørsmålet om hvor mange jerv, gaupe, bjørn og ulv som skal felles i år svarer Fylkesmannen følgende:

«Rovviltnemnda i region 8 vedtok 8. august 2013 en lisensfellingskvote på 22 jerv i Finnmark. 19 jerv kan felles i B-området mens tre jerv, hvorav høyst to tisper kan felles innen A-området. Restkvoten er nå på jerv er 16 jerv i B-området og to jerv i A-området. En jerv er felt i elgjakt i Sør-Varanger i Gallok, en jerv er felt i Rohčči og en jerv er felt i Børselv i Porsanger kommune. I tillegg trekkes jerven som ble felt av Siri i Kautokeino fra lisensfellingskvoten.

Oppdatert gjeldende gaupe- og jervekvote finnes på kvotetelefonen til Fylkesmannen, 78 95 03 97. Jakta på jerv varer fram til og med 15. februar.

Per nå pågår skadefellingsforsøk på to jerv i Porsanger kommune av skadefellingslaget i Porsanger, en skadefellingstillatelse er og gitt til Reinbeitedistrikt 6 på vinterbeitet. Reinbeitedistrikt 9 har også hatt tillatelse på jerv uten å ha lyktes tidlig i januar.

9. januar vedtok Rovviltnemnda i region 8 en kvote på 8 gauper Finnmark for 2014, jakta starter 1. februar og varer fram til og med 31. mars.
En gaupe har i ettertid omkommet i Alta, slik at reell restkvote når jakta starter er 7 gauper i forvaltningssone B (hvor det ikke er mål om yngling av gaupe).

Når det ikke har vært dokumenter skade på bufe eller tamrein fra ulv så er det ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling.

Kvoten for betinget fellingstillatelse for ulv i region 8 er tre ulver.»

Korte nyheter

 • Helsedepartementet: Går bort fra råd om jevnlig koronatesting

  Råd om jevnlig testing avvikles umiddelbart, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

  Smittetrykket er på et såpass høyt nivå at det ikke lenger er hensiktsmessig med råd om jevnlig testing, heter det i pressemeldingen.

  – Vi har nå en kraftig økning i antall smittede. Med så høye smittetall gir det mindre effekt å teste jevnlig. Vi justerer derfor i teststrategien og går bort fra rådet om jevnlig testing. Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
  Foto: Rahand Bazaz / NRK
 • Freia Melkerull har fått samiske uttrykk

  Nå er Freia Melkerull å finne i butikkene med fire forskjellige uttrykk på nordsamisk. Bakgrunnen for lanseringen er Giellaváhkku - Giellavahkko - Gielevåhkoe, samisk språkuke. Sametinget har utfordret offentlige aktører å bedt dem synliggjøre samiske språk.

  Freia sjokolade med nordsamiske uttrykk
  Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK Sápmi
 • Sjokolade saemien jiehtegh åådtjeme

  Daelie Freia melkerull saemien jiehtegh åådtjeme, jih dam maehtie bovresne gaavnedidh. Dah nieljie ovmessie noerhtesaemien jiehtegh utnieh. Saemiedigkie leah byjjes aktöörh evdtiedin saemien gïelh gåhtsajehtieh gïelevåhkoen åvteste.

  Nå kan du finne samisk sjokolade i butikkene. Sametinget har i flere år utfordret store selskaper og bedt dem være med på å fremme samiske språk. Og nå har Freia lansert Melkerull med samiske uttrykk. Det gleder folk.