Hopp til innhold

Suaja, skal barnehagen hete

For ti år siden ble den første sørsamiske barnehagen etablert i Norge. Under jubileumsfeiringen på Snåsa sist helg fikk 10-åringen endelig et navn.

Sørsamisk barnehage i Snåsa, Suaja Maanagierhte.

Barna ved den sørsamiske barnehagen i Snåsa feiret barnehagen med kåring av nytt navn. De fikk selv være med å avduke navnet på barnehagen.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

I forkant av barnehagens jubileum ble det utlyst en navnekonkurranse. I overkant av 20 forslag kom inn og valget falt på Suaja Maanagierhte.

Suaja betyr et lunt sted på norsk

– Dette navnet var blant mine favoritter, navnet er lett å uttale for de fleste og barnehagen ligger i en bakke der det er lunt, så navnet er veldig beskrivende, sier Laila Åsvold, som er pedagogisk leder for den sørsamiske barnehagen på Snåsa i Nord-Trøndelag.

– Med i tolvte time

Det var barn fra barnehagen som fikk æren av å avduke navnet på barnehagen, som tidligere bare har blitt kalt Åarjel – saemiej Maanaigierthte, som på norsk betyr sørsamisk barnehage.

Av 23 innsendte navneforslag ble 6 valgt ut til en grundigere vurdering. Vinnernavnet kom imidlertid med i siste liten.

– I utgangspunktet hadde vi fem navn på blokken før Suaja-forslaget kom, så man kan vel si at den kom med i tolvte time, men jeg synes det var et veldig godt forslag, sier Åsvold.

Anita Dunfjell Aagård vant med navneforslaget Suaja, som på norske betyr et lunt sted.

Anita Dunfjell Aagård vant med navneforslaget Suaja, som på norske betyr et lunt sted.

Foto: Lornts Eirik Gifstad/Snåsningen

Hele familien bidro

Det var Anita Dunfjeld Aagård som hadde levert inn vinnernavnet. Hjemme hos henne var hele familien med på å finne et passende navn til barnehagen.

– Vi satt med ordboken og smakte på forskjellige navn, det vi tenkte på var at navnet måtte være enkelt å si både i en norsks og samiskspråklig sammenheng, samtidig som navnet også har innhold, sier Dunfjell Aagård.

Hun er glad for at juryen likte forslaget hennes.'

– Viktig språk-arena

Vigdis Hjulstad Belbo

Snåsaordfører Vigdis Hjulstad Belbo (Sp) var selvskreven gjest da kommunes sørsamiske barnehage jubilerte.

Foto: Piera Balto / NRK

I og med at Snåsa kommune er tospråklig kommune så er det satt inn styrkingstiltak for å utvikle og styrke den samiske språkopplæringen i barnehagen.

– Den sørsamiske barnehagen er særdeles viktig for Snåsa, fordi når man skal drive språk og kultur utvikling så er det kjempeviktig at barna er med i tiltakene, sier ordfører Vidis Hjulstad Belbo.

Hun deltok også på barnehagens jubileum og i talen sin påpekte hun at man kan se effekten av barnehagens innsats ved at det sørsamiske språket er på opptur.

Fra Inderøy til Snåsa

Lisa Jåma, som har barn på den samiske barnehagen i Snåsa, berømmer kommunen for at de satser på det sørsamiske språket.

Hun tok med seg familien sin fra Inderøy til Snåsa, slik at barna fikk gå i samisk barnehage.

– Barnehagen er en viktig ressurs for at barna skal utvikle språket, samtidig som det motiverer oss som foreldre til å ta samiskkurs, slik at vi også kan styrke språket hjemmet, sier hun.

– Hvis ikke Snåsa hadde hatt dette tilbudet er det ikke sikkert vi hadde flyttet hjem, legger hun til.

Jon Anders Våg Jåma og hans samboer er heller ikke i tvil om hva barnehagen har betydd for familien.

– Det er viktig at barn får vokse opp i et samisk miljø og får god språkutvikling, samtidig som det er et springbrett opp mot skole og videre utdanning, sier han.

Sørsamisk barnehage feires med nytt navn.

Anita Dunfjell Aagård får overrakt blomster av pedagogisk leder Laila Åsvold.

Foto: Lornts Eirik Gifstad/Snåsningen

Korte nyheter

 • Eanetlohku háliidivččii máttasámegiel nama Innlandet fylkkagildii

  Eanetlohku Innlandet fylkkagieldda fylkkalávdegotti politihkkáriin leat miehtemielas máttasámegiel nammii Sisdajve fylkkagieldda bálddalas namman.

  Dan čuvge Innlandet fylkkagieldda neahttasiiddustis.

  Ášši gieđahallo loahpalaččat fylkkadikki čoahkkimis dán mánu gaskkamuttos.

  Nammaárvalus lea sáddejuvvon gulaskuddamiidda geassemánus. Njeallje gulaskuddanevttohusa bohte:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkkagielddas ja Sámedikkis leat guokte ovttasbargosoahpamuša: váldosoahpamuš ja sierra soahpamuš kulturmuitogáhttemis.

  – Innlandet lea sámi fylka. Sámit leat min eamiálbmot. Sámedikki soahpamuša bokte lea fylkkagielda geatnegahtton ovddidit sámegiela, dadjá Mona Cicilie Stormoen (Bb).

  Les på norsk

  Produksjon av nye vegskilt for Innlandet fylke
 • Flertall for sørsamisk navn på Innlandet

  Flertallet av politikerne i fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

  Det opplyser Innlandet fylkeskommune på sin nettside.

  Saken skal endelig behandles i fylkestingsmøtet i midten av desember.

  Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

  – Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap).

  Loga sámegillii

  Innlandet fylkeskommune
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Cuiggodit doaibmaplána veahkaváldima vuostá

  – Ii leat doarvái konkrehta, dadjá sihke opposišuvnna Vibeke Larsen (Nordkalottfolket) ja Ronny Wilhelmsen (Bargiid Bellodat).

  Bealli sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddálašvuođa. Dat boahtá ovdan Saminor 2 dutkamis.

  Dál Sámediggi Norggas lea mearridan mo áigot eastadit veahkaválddálašvuođa boahtte guokte jagi.

  Otne mearriduvvoi makkár doaimmaid Sámediggi áigu dahkat ovddosguvlui ahte buoridit dili dáidda geat leat vásihan ja vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Ráđđeláhttu Juhána Biera Biret Márjá čilge ná:

  – Das leat olles logi čuoggá, dan min doaibmaplánas. Dat sisttisdoallá visot diekkár movt galgá dustet iešguđet hástalusaid dan veahkaváldimis, dadjá son.

  Vaikko buot áirasat Sámedikkis leat ovtta oaivilis ahte veahkaválddálašvuođa ferte hehttet, de šattai gárra digáštallan go Sámediggi mearridii maid doaimmaid bidjala johtui.

  Opposišuvdnaáirasat Vibeke Larsen ja Ronny Wilhelmsen eaba lean duđavačča mearrádusain:

  – Mu mielas plánas ledje dievva ieščilgejeaddji áššit, ja unnán konkrehta doaimmat, dadjá Larsen (Nkf).

  – Min mielas ii lean doarvái konkrehta. Mat čužžot das eai sáhte mihttiduvvot, eai leat áigemearit goas diŋggat galget leat dáhkkon. Jus geahčat mo doaibmaplána galgá leat, de ii leat nie, dadjá Wilhelmsen NRK:ii.

  Eanetlogu bealis NSR áirras Maren Benedicte Nystad muitala ahte sii leat lasihan čuoggáid doaibmaplánii.

  – Mii leat earet eará bidjan olu fuomášumi dan easttadanbargui. Ahte ferte álgit árrat mánáid ja nuoraiguin. Mii leat maid bidjan fuomášumi ahte mii darbbašit eanet rabasvuođa, oainnat go dat sáhttá dan stigma, dan ášši birra, dahje daid tabuaid leat mielde eastadeamin vai soitát eambosat ožžot veahki, dadjá Nystad (NSR).

  Muhto Wilhelmsen oaivvilda ahte eanetlohku eai váldde vuhtii árvalusaid eará bellodagain.

  – In sáhte eará go šállošit go eai guldal opposišuvnna vai eanetlogu fitnet máŋga dehálaš áššiin sámi servodahkii. Nu go mun oainnán, de sii leat kompromissakeahtes eanetlogus eambo ja eambo áššiin maid dušše háliida vuojihit, dadjá Bargiidbellodaga joavkojođiheaddji.

  – Dat lea dieđusge nu ahte mii leat Sámediggeráđis ovttasráđi hálddahusain bargan dáinna plánain hui guhkká ja hui duođalaččat. Ja dat lea dieđus munnje hui ártet gullat de dan ahte dát plána ii leat buorre. Dieđusge olbmuin iešguđet oaivilat, vástida sámediggeráđđi Juhána Biera Biret Márjá.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Jørn Østby / NRK