FeFo med rekordstor tildeling

FeFo gir 375.000 kroner til bygging av åpne hytter på turstien Sørøya på langs. FeFo hadde mottatt 143 søknader om Grønne midler da fristen gikk ut. 53 av disse søknadene ble innvilget. Til sammen utgjør vårens tildeling på 873.000 kroner.