NRK Meny
Normal

FeFo-direktør: – Vi har en slags dobbeltrolle

Finnmarkseiendommen har ved flere anledninger blitt kritisert for å «sitte ved begge sider av bordet», direktør Jan Olli har forståelse for at det kan oppfattes slik.

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli feiret i dag at FeFo er ti år.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Da Finnmarkseiendommen (FeFo) kjøpte seg opp i Finnmark Kraft var det flere som reagerte.

– Først må jeg si at jeg skjønner at folk ser på det som en rolleblanding, men jeg må presisere at vi behandler Finnmark Kraft på samme måte som andre kraft aktører, de forfordeles ikke på noen måte, sier FeFo-direktør Jan Olli.

Bevisst på rolleblanding

– Også i andre saker der det dreier seg om inngrep i arealer, så har vi en slags dobbeltrolle, vi kan tjene på det, og så må vi vurdere det i forhold til andre interesser.

Olli sier de ikke har tenkt å gjøre noe spesielt med tanke på disse rolleblandingene.

– Men vi er bevisst på at det kan være rolleblanding, og vi prøver på best mulig måte å ikke blande rollene.

Han presiserer at FeFo behandler alle inngrepssaker på lik linje.

Les også: Reagerer på FeFos rolle – ber Frp gripe inn

Forsker: – FeFo blir konkurrent til samiske næringer

En av de som har kritisert FeFos eierrolle i Finnmark Kraft er forsker Ivar Bjørklund. Han sier igjen at dette ikke er heldig.

Ivar Bjørklund

Sosialantropolog og samfunnsforsker Ivar Bjørklund.

Foto: Anne Olli / NRK

– FeFo ble jo ved å kjøpe seg inn i Finnmark Kraft delaktig som konkurrent til samiske næringer, sier Bjørklund.

Og minner om at det er nettopp samiske næringer, som reindrift, finnmarksloven skal ta spesielt hensyn til.

– Det er også et tankekors at de har gått inn for Nussirs gruvedrift i Nussir, der det er påvist at reindrifta vil bli skadelidende.

Statsministeren sier vind- og vannkraft er viktig

I dag fylte FeFo ti år. I den forbindelse var statsminister Erna Solberg på besøk under jubileet i Lakselv.

Solberg minner om at vindkraft og vannkraft også er utvikling av Finnmark.

FeFo ti års markering

Fra FeFos 10 års jubileum. Fra venstre: Sametingspresident Aili Keskitalo, FeFos styreleder Marit Kirsten Anti Gaup og statsminister Erna Solberg.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– FeFo forvalter hele eiendomsmassen her, og det skal de gjøre i interessene av Finnmark, både de samiske interessene, men også ivareta de norske innbyggernes interesser. Og det er klart at det å bidra til vindkraft og vannkraft, det er også interesser for utvikling av dette området.

– Men er ikke oppgaven til FeFo først og fremst å forvalte grunnen i Finnmark, og ikke å selge den til ulike aktører?

– En del av forvaltningen er jo å sørge for at det blir næringsvirksomhet og arbeidsplasser, det er jo en viktig del av arbeidet. Så skal jeg ikke gå inn i enkeltdetaljene, for det må styret, som er helt uavhengig, og som da skal melde tilbake til henholdsvis Sametinget og fylkestinget.

Ba om mer ressurser

Flere av foredragsholderne tok til ordet for at Finnmarkskommisjonen som skal avdekke eksisterende eiendoms og bruksrett må få tilstrekkelig med ressurser for å få gjort ferdig arbeidet fortere.

Spesielt slik at det ikke oppstår en situasjon der land som det viser seg at det finnes eiendomsrett til ikke blir utsatt for inngrep før eierskap er avklart.