Får bygge vindkraft i reinområde

Regjeringen har i dag gitt konsesjon til å bygge et av Norges største vindkraftanlegg på Øyfjellet vest for Mosjøen, midt i reindriftsområdet til Torstein Appfjell hans reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke. – Dette båndlegger enormt store areal, og området er nok tapt for alltid¨, sier Appfjell, og tillegger: – Det vil ikke gå an å drive reindrift midt iblant over 100 vindturbiner. – Dette vil dekke strømforbruket for over 50 000 husstander, og derfor er jeg glad for å gi konsesjonen, sier energiminister Tord Lien (Frp).