Etterlyser helseordning for reindrifta

Reineier og sametingspolitiker John Kappfjell ønsker at reindriftsutøvere skal få støtte og informasjon til hvordan man skal takle Chronic Wasting Disease dersom næringen skulle bli utsatt.

Reinsdyr

I Norge er det fram til nå påvist fire tilfeller av CWD-sykdommen. Funnene er gjort på to elger i Sør-Trøndelag og to villrein i sogn og Fjordane.

Foto: Arkivfoto

Chronic Wasting Disease, CWD, skaper hodebry for mange, og det fryktes at stadig flere dyr blir smittet. En av dem er John Kappfjell, som selv er reindriftsutøver.

John Kappfjell

Reineier og sametingspolitiker John Kappfjell

Foto: Kenneth Hætta / Sametinget

Han frykter sykdommen spres over til tamrein, og frykter det kan være kroken på døra for reindrifta.

– Reindriftsnæringen trenger en organisasjon og støtteapprarat, en slags helsetjenste for reinsdyr. Det er for å sette fokus på å samle inn fakta og veilede næringsutøvere for å hjelpe dem i den situasjonen som nå har oppstått.

I april ble sykdommen påvist for første gang i Norge på en villrein i Lærdal i Sogn og Fjordane, og i mai ble den funnet på en elgku i Selbu. Tidligere er sykdommen bare kjent fra USA og Kanada.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Foto: Sylvie Lafond Benestad / Veterinærinstituttet

Vet lite om CWD

Kappfjell mener at opplysninger om sykdommen er veldig liten, og etterlyser derfor en helsetjeneste.

– Dette er en sykdom man ikke vet noe om. Jeg som alle andre innen reindriften vet ikke hva dette innebærer, og hvordan man skal forholde seg til det.

Han mener også at det burde vært opprettet en statlig helsetjeneste generelt for hjortedyr.