Hopp til innhold

Etter flere år med forsømmelser er hele helsetjenesten under fylkesmannens lupe

Fylkesmannen vurderer kompetansen til ledelsen i Karasjok kommune, som følge av en rekke lovbrudd i helsesektoren.

Helsesenteret i Karasjok med fylkesmannensbrev over

Etter årevis med svikt i helsetjenestene har fylkesmannen i Finnmark nå besluttet å gå Karasjok kommunes ledelse i sømmene.

Foto: Dan Robert Larsen/Carl-Gøran Larsson / NRK

– Denne tilsynssaken er startet på bakgrunn av mange saker hvor fylkesmannen har påvist brudd på lovkrav i tjenesteytingen til enkeltbrukere, skriver Fylkesmannen i Finnmark i et brev til rådmannen i Karasjok.

I det hemmeligstemplede brevet til kommunen står det at fylkesmannen på bakgrunn av lovbruddene vurderer at dette kan skyldes mangelfull overordnet styring i helsesektoren.

Forsømt sin plikt i årevis

Allerede i 2006-2007 førte fylkesmannen et stort tilsyn mot helsesystemet i Karasjok kommune etter at flere voksne kronisk syke hadde klaget på at de ikke fikk de hjelpen de behøver.

Bjørn Øygard

Assisterende fylkeslege Bjørn Øygard har i årenes løp utført flere tilsyn med Karasjok kommune uten at ting har bedret seg.

Foto: NRK

Til tross for tilsynet, så viste et nytt tilsyn i 2011 at feilene ikke var rettet opp i.

Senere har det blitt svikt i stadig flere saker.

Ser alvorlig på lovbruddene

– Når vi får mange sviktsaker. Flere enn forventet, og dermed også ser at svikten kanskje ikke er hos de som yter tjenestene, så peker det opp mot overordnet ledelse, sier assisterende fylkeslege i Finnmark Bjørn Øygard.

Fylkesmannen har derfor valgt å opprette tilsyn mot selve ledelsen av kommunen.

Elfrid Boine

Formannskapet har bedt rådmann Elfrid Boine og å «ha orden i eget hus».

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Ser dere alvorlig på dette?

– Det er alltid alvorlig når krav i helse- og omsorgslovgivningen ikke følges. Og spesielt skjerpes jo alvorligheten når det skjer ofte.

Brukte all sin tid og krefter

En av de kronisk syke som kommunen ikke har fulgt opp er Svein Holmestrand.

Han ble syk i år 2000 og fikk nedsatt funksjonsnedsettelse. I 2014 fortalte til NRK Sápmi at han hadde ventet på svar fra kommunen i to år, uten å ha hørt noe som helst.

All min tid og krefter har gått på å jobbe med denne saken. Jeg har nesten mistet motet, fortalte Holmestrand den gang.

Litt senere i 2014 ble en ny helseskandale kjent for offentligheten.

Ungdommene fra Karasjok som opplevde Utøya-terroren fortalte at de ikke hadde fått psykososialoppfølging.

Systemsvikt

Fylkesmannen har krevd innsyn i blant annet dette:

 • Oversikt over saksbehandlingstid.
 • Oversikt over klager som ikke er behandlet
 • Info om internkontroll

NRK har prøvd å få kommuneledelsen i tale uten å lykkes.

Randi Johansen Paltto

Kommunestyret har vedtatt å oppheve Helse- og sosialsjef Randi Johansen Palttos faste stilling.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto vil ikke kommentere og henviser til rådmann.

Rådmann Elfrid Boine hadde ikke mulighet til å stille til intervju om saken før på mandag.

Karasjoks ordfører Svein Atle Somby var utilgjengelig, mens varaordfører John Nystad har vært utilgjengelig på telefon.

Vil «ha orden i eget hus»

I brevet fra fylkesmannen kommer det også fram at formannskapet har som målsetting at rådmannen må «ha orden i eget hus».

Ved forrige kommunestyremøte ble det enstemmig vedtatt at det tidligere vedtaket om at helse- og sosialsjef Palttos faststilling oppheves, og at stillingen utlyses på nytt.

Korte nyheter

 • Eai bisset doaimmaid Fovses

  – Dan mun sáhtán dušše lohkat ahte dasa mii eat mieđit, go dás lea sáhka stuorra el-fámpmoguovllus.

  Dan vástida stáhtaministtar Jonas Gahr Støre miellačájeheadji Elle Nystada cealkámuššii ahte buoremus livččii bissehit doaimmaid Fovses.

  Lea fargga 600 beaivvi vássán das rájes go Alimusriekti celkkii duomu, ja Fovsen-áššis ii leat vel čoavddus.

  – Lean čađat dadjan, ahte muhtun aksuisttaid vástádus dasa maid oaidnit lea "Jávkadehket buot turbiinnaid", ja vástádus dasa lea "Dan eat daga". Dat ii leat nu movt mun lohken dan duomu, nu ii leat Alimusriekti cealkán. Muhto mii fertet dahkat rievdadusaid, váikkuhit dasa ahte mii čuovvut dan maid Alimusriekti lea dadjan, das ii leat mihkkege maid digaštallá ja mii bargat áššiin. Mun ádden ahte demonstránttat leat vuostá, muhto mun sáhtán sidjiide duođaštit ahte mii geavahit áiggi nu bures go vejolaš ohcat čovdosa.

  Nu stáhtaministtar dajai ođđasiin odne.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Stanser ikke drifta på Fosen

  – Det kan jeg bare si at det går ikke vi inn for, fordi dette er store spørsmål knyttet til kraft til en stor region.

  Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på aksjonisten Elle Nystad sin uttalelse om at det beste hadde vært å stoppe drifta på Fosen.

  Det er snart 600 dager siden Høyesterettsdommen og fortsatt ingen løsning i Fosen-saken.

  – Jeg har hele tiden sagt at svaret som vi blir møtt med fra en del av aksjonistene «Riv alle turbinene», det svaret på det er nei. Det er ikkke slik jeg leser den dommen, det er ikke slik Høyesterett har ytret seg. Men vi må gjøre endringer, bidra til det slik at vi er i tråd med det Høyesterett har sagt, det er det ikke noe å diskutere og det jobber vi med. Jeg skjønner at det er utålmodighet blant de demonstrantene, men jeg kan bekrefte for dem at vi bruker tiden så godt vi kan for å finne en løsning.

  Det sa statsministeren på timesnyhetene i formiddag.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fovse-akšunisttat áigot giddet beassama stáhtaministara kantuvrii

  Akšunisttat bivdet stáhtaministara Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovse-áššis, ja áigot giddet beassama su kantuvrii.

  Sii áigot idjadit Stáhtaministara kantuvrra olggobealde fuomášahttin dihte ahte ihttin, geassemánu 3. beaivvi, leat 600 beaivvi vássán dan rájes go Alimusrievtti duopmu celkui olmmošvuoigatvuođarihkkuma hárrái.

  NSR Nuoraid miellahttu ja njunuš miellačájeheaddji Elle Nystad čállá preassadieđáhusas ahte akšunisttaid gáibádus lea ahte bieggaturbiinnat gaikkoduvvojit Fovses.

  Akšunisttat čállet preassadieđáhusas ahte sis leat sihke láhkkit ja oađđinseahkat, ja ahte eai dáhto sirdit iežaset jos bolesat dan gáibidivčče.

  Akšuvdna álggahuvvui šloahta olggobealde odne, ja sihke stáhtaministtar ja oljo- ja energiijaministtar Terje Aasland deaivvadeigga singuin šloahta šiljus.

  – Vuosttažettiin de lean hui ilus dinguin deaivvadit dáppe dál. Mii leat aiddo leamaš Stáhtaráđis, ja háliidan muitalit didjiide ahte ášši ii leat orustan, dajai stáhtaministtar Jonas Gahr Støre go deaivvadii akšunisttaiguin šloahta olggobealde.