NRK Meny
Normal

Etter flere år med forsømmelser er hele helsetjenesten under fylkesmannens lupe

Fylkesmannen vurderer kompetansen til ledelsen i Karasjok kommune, som følge av en rekke lovbrudd i helsesektoren.

Helsesenteret i Karasjok med fylkesmannensbrev over

Etter årevis med svikt i helsetjenestene har fylkesmannen i Finnmark nå besluttet å gå Karasjok kommunes ledelse i sømmene.

Foto: Dan Robert Larsen/Carl-Gøran Larsson / NRK

– Denne tilsynssaken er startet på bakgrunn av mange saker hvor fylkesmannen har påvist brudd på lovkrav i tjenesteytingen til enkeltbrukere, skriver Fylkesmannen i Finnmark i et brev til rådmannen i Karasjok.

I det hemmeligstemplede brevet til kommunen står det at fylkesmannen på bakgrunn av lovbruddene vurderer at dette kan skyldes mangelfull overordnet styring i helsesektoren.

Forsømt sin plikt i årevis

Allerede i 2006-2007 førte fylkesmannen et stort tilsyn mot helsesystemet i Karasjok kommune etter at flere voksne kronisk syke hadde klaget på at de ikke fikk de hjelpen de behøver.

Bjørn Øygard

Assisterende fylkeslege Bjørn Øygard har i årenes løp utført flere tilsyn med Karasjok kommune uten at ting har bedret seg.

Foto: NRK

Til tross for tilsynet, så viste et nytt tilsyn i 2011 at feilene ikke var rettet opp i.

Senere har det blitt svikt i stadig flere saker.

Ser alvorlig på lovbruddene

– Når vi får mange sviktsaker. Flere enn forventet, og dermed også ser at svikten kanskje ikke er hos de som yter tjenestene, så peker det opp mot overordnet ledelse, sier assisterende fylkeslege i Finnmark Bjørn Øygard.

Fylkesmannen har derfor valgt å opprette tilsyn mot selve ledelsen av kommunen.

Elfrid Boine

Formannskapet har bedt rådmann Elfrid Boine og å «ha orden i eget hus».

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Ser dere alvorlig på dette?

– Det er alltid alvorlig når krav i helse- og omsorgslovgivningen ikke følges. Og spesielt skjerpes jo alvorligheten når det skjer ofte.

Brukte all sin tid og krefter

En av de kronisk syke som kommunen ikke har fulgt opp er Svein Holmestrand.

Han ble syk i år 2000 og fikk nedsatt funksjonsnedsettelse. I 2014 fortalte til NRK Sápmi at han hadde ventet på svar fra kommunen i to år, uten å ha hørt noe som helst.

All min tid og krefter har gått på å jobbe med denne saken. Jeg har nesten mistet motet, fortalte Holmestrand den gang.

Litt senere i 2014 ble en ny helseskandale kjent for offentligheten.

Ungdommene fra Karasjok som opplevde Utøya-terroren fortalte at de ikke hadde fått psykososialoppfølging.

Systemsvikt

Fylkesmannen har krevd innsyn i blant annet dette:

  • Oversikt over saksbehandlingstid.
  • Oversikt over klager som ikke er behandlet
  • Info om internkontroll

NRK har prøvd å få kommuneledelsen i tale uten å lykkes.

Randi Johansen Paltto

Kommunestyret har vedtatt å oppheve Helse- og sosialsjef Randi Johansen Palttos faste stilling.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto vil ikke kommentere og henviser til rådmann.

Rådmann Elfrid Boine hadde ikke mulighet til å stille til intervju om saken før på mandag.

Karasjoks ordfører Svein Atle Somby var utilgjengelig, mens varaordfører John Nystad har vært utilgjengelig på telefon.

Vil «ha orden i eget hus»

I brevet fra fylkesmannen kommer det også fram at formannskapet har som målsetting at rådmannen må «ha orden i eget hus».

Ved forrige kommunestyremøte ble det enstemmig vedtatt at det tidligere vedtaket om at helse- og sosialsjef Palttos faststilling oppheves, og at stillingen utlyses på nytt.