Endelig penger til nytt Saemien sijte

Saemien sijtes leder, Birgitta Fossum, stråler av glede over beskjeden fra kulturdepartementet om at det sørsamiske kultursenteret i Snåsa får penger.

Birgitta Fossum

Saemien sijtes leder Birgitta Fossum smiler etter dagens nyhet.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Saemien Sijte og Stasbygg møttes i dag hvor de skulle diskutere nedskjeringene av prosjektet på Horjemstangen som hadde en kostnadsramme på 250 millioner kroner.

I stedenfor fikk de gladnyheten om at nye Saemien Sijte blir realisert, men til et betydelig mindre kostbart prosjekt.

Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å sluttføre bygging av kultursenteret i Snåsa som nå har en kostnadsramme på 140 millioner kroner.

Leder for Saemien Sijte Birgitta Fossum

Saemien Sijtes leder stråler.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Vi ble overrasket og sjokkert, utbryter leder Birgitta Fossum ved det sørsamiske kultursenteret, Saemien Sijte i Snåsa, før hun legger til:

– Nå må vi brette opp ermene og jobbe hardt for å få et prosjekt som går raskt unna.

Saemien Sijte bygges på dagens tomt.

Byggingen på Horjemstangen er skrinlagt og det nye museumet og kulturtursenteret blir på den eksisterende tomten hvor Saemien sijte ligger i dag.

Følgende skriver Kulturdepartementet i et brev til statsbygg:

«Med utgangspunktet i en slik ramme legger vi til grunn at den eneste måten å holde fast ved ønsket om å samlokalisere Saemien Sijte med Reindriftsforvaltningen, Sametingets medarbeidere og Snåsa Kommunes medarbeidere for samisk språk, vil være å realisere et nybygg for Saemien Sijte alene på nåværende tomt, mens de øvrige aktørene forblir/ flytter inn i eksisterende byggninger

Saemien Sijte Snåsa

Nye Saemien sijte bygges på eksisterende tomt.

Foto: Ristin Persson / NRK

Må forankres politiskt.

Før byggingen kan starte må det til et politiskt vedtak, og Saemien Sijtes leder er sikker på at dette vil komme.

– Dette er tydelige signaler fra regjeringen. Vi har også hatt andre partier som er positivt innstilt på å gjennomføre prosjetet. Så om noenting stopper dette så finnes det overhodet ingen politisk vilje i Norge overfor det samiske, sier Birgitta Fossum.

Kulturdepartementet ber om at Stasbygg innen fredag 19. juni 2015 setter opp en mulig tidsplan for å gjennomføre prosjektet innenfor den definerte kostnadsrammen.

Samtidig må Statsbygg meddele hvilke kostnader som vil påløpe i 2015 og 2016.

 : Endelig penger til nytt Saemien Sijte

Hør hele intervjuet med Birgitta Fossum.