Hopp til innhold

Endelig kart på eget språk

Over 500 pitesamiske stedsnavn er registrert i det pitesamiske området. Fredag fikk folket endelig ta del i dette spennende prosjektet.

Pitesamiske stedsnavn blir også synliggjort på et kunstkart som Hans Ragnar Mathisen står bak.

Pitesamiske stedsnavn blir også synliggjort på et kunstkart som Hans Ragnar Mathisen står bak.

Foto: Idar Kintel / NRK

Prosjektet om de pitesamiske stedsnavn ble gjort offentlig ved at det åpnet en utstilling i Beiarn i Nordland fredag. En utstilling som ikke bare har fokus på stedsnavn, men som også kan vise til et kunstkart med de pitesamiske stedsnavnene. Og på den måten er det også mulig å bli bedre kjent med de pitesamiske stedsnavnene, og med selve prosjektet.

Glad

Bjørn-Ove Berntsen har fulgt prosjektet med spenning, og han er veldig glad for at han endelig kan se de pitesamiske stedsnavnene på et kart.

– Det er spennende å se og vite at det er samiske stedsnavn her i Beiarn. Dette har jeg gledet meg til og ventet lenge på.

Bjørn-Ove Berntsen la riek mihá gå dal bidumsáme bájkenamá kártan vuojnnu.

Bjørn-Ove Berntsen er svært stolt over at de pitesamiske stedsnavnene endelig er kommet på kartet.

Foto: Idar Kintel / NRK

Den kjente samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen har laget et kunstkart med det pitesamiske stedsnavnsprosjektet som basis.

Bjørn-Ove Berntsen er også fornøyd med at et slikt kart er utgitt, og han skal selvfølgelig ta kartet i bruk.

– Jeg ser mange fine bilder på kartet, og så er det jo så trivelig at stedsnavnene er på pitesamisk. I tillegg er det jo mange fine bilder og symboler der, så dette kartet gleder jeg meg til å ta i bruk.

Språkfaglig nytte

Elsy Rankvist fra det pitesamiske området på svensk side ser også nytte i prosjektet fra en språklig side. Et språk som nesten er borte.

Elsy Rankvist, bidumsábmelasj Svieriga bieles, vuojná ávkev dájna prosjevtajn giela hárráj aj.

Elsy Rankvist, pitesame fra svensk side, ser nytte i dette prosjektet språkfaglig også.

Foto: Idar Kintel / NRK

– Jeg har jo ikke rukket å gå nærmere inn på alle stedsnavnene ennå, men det som jeg har sett så langt er veldig bra. Og så er det jo nyttig for at det pitesamiske språket nå kan høres mere, og bli mere synliggjort. Så dette synes jeg er bra.

Over 500 navn

Det er det lulesamiske senteret Árran som har stått for dette prosjektet, og prosjektleder Line Merethe Skarvik har arbeidet med dette i nærmere fire år. Første året gikk til å lete etter stedsnavn og få dem registrert.

Line Merethe Skarvik subtsas prosjevta birra.

Line Merethe Skarvik presenterer Árrans arbeid med prosjektet.

Foto: Idar Kintel / NRK

– Sånn har vi greid å finne fram til over 200 stedsnavn. Siste del av dette prosjektet har jo gått på metoder for å synliggjøre dette. Og derfor tror vi en utstilling som dette er en bra måte å gjøre det på.

Med prosjektet følger da en utstilling, et kunstkart laget av Hans Ragnar Mathisen, og i tillegg skal det gis ut ei bok til sommeren. I boka er det tekster som er knyttet til alle disse stedsnavnene i det pitesamiske området.

Til sammen er det rundt 500 stedsnavn som er registrert, og trolig vil vi få se dem på offentlige kartverk etter hvert også.

Dáv tjállusav aj sámegiellaj gávna dánna: Vijmak bájkenamá ietjasa giellaj.

Korte nyheter

 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Signerte en treårskontrakt med den tyske storklubben

  Det ble tidligere denne måneden klart at Alta IF-spilleren Jonathan Vonheim Norbye (16) fra juli skal spille for RB Leipzig.

  I et intervju med Discovery forteller 16-åringen at det å gå fra Alta til Leipzig blir en omveltning, men at han gleder seg stort til den neste utfordringen.

  – Det er jo ikke til å stikke under stol at det er to forskjellige verdener fra Alta til Leipzig. Det er i hver sin ende av skalaen. Jeg var aldri usikker på om jeg ville dra. Da jeg hørte de hadde gitt meg tilbudet, fikk jeg veldig lyst med en gang.

  Vonheim Norbye har skrevet under på en treårskontrakt, og han skal spille med 2005-, 2006- og 2007-kullet på U18-laget til RB Leipzig.

  Alta IF-spilleren skal nå fullføre ungdomsskolen i Alta. I Tyskland skal han gå på en internasjonal videregående skole,

  Familien til det unge fotballtalentet opplyser at det var noen diskusjoner før sønnen valgte å signere med den tyske storklubben.

  – Det er jo hans valg først og fremst. Selv om Jonathan bare er 16 år, føler vi at han er såpass selvstendig at han klarte å ta avgjørelsen selv. Jeg var med i januar og så på forholdene, de er flinke til å ta vare på de unge, og de har et solid opplegg for Jonathan. Det kommer til å bli bra, men det er klart – det blir litt rart å sende han ut når han bare er 16 år, sier hans pappa Martin Norbye til Discovery.

  Jonathan Vonheim Norbye på Alta IF-trening i Finnmarkshallen.
  Foto: André Bendixen / NRK