Hopp til innhold

Vijmak bájkenamá ietjasa giellaj

Badjelasj 500 bájkenamá lij tjoakkedum Bidumsáme guovlon Vuona bielen. Bierjjedaga oattjoj álmmuk oasev dát geldulasj prosjevtas válldet.

Bidumsáme bájkenamá tjalmostahteduvvi aj dájddakárta baktu majt Hans Ragnar Mathisen la dahkam.

Bidumsáme bájkenamá tjalmostahteduvvi aj dájddakárta baktu majt Hans Ragnar Mathisen la dahkam.

Foto: Idar Kintel / NRK

Prosjækta bidumsáme bájkenamáj birra almoduváj bierjjedagá gå vuosádus Bájddárin rabáduváj. Vuosádus mij ij dåssju namájt åvddånbuktá, valla aj mij vuoset dájddakártav bidumsáme bájkenamáj.

Ja nav la de vejulasj lagábuv oahpásmuvvat daj bájkenamáj, ja dájna prosjevtajn.

Riek ávon

Bjørn Ove Berntsen la prosjevtav álgo rájes tjuovvum, ja sån la riek ávon gå dal vijmak dåhkki namájt bidumsámegiellaj kártan vuojnnet.

– Geldulasj la de gæhttjat ja diehtet sáme bájkenamá li dánna Bájddárin. Dási lav mån ávvudallam ja vuorddám.

Bjørn-Ove Berntsen la riek mihá gå dal bidumsáme bájkenamá kártan vuojnnu.

Bjørn-Ove Berntsen la riek mihá gå dal bidumsáme bájkenamá kártan vuojnnu

Foto: Idar Kintel / NRK

Bjørn-Ove Berntsen gæhttjá dajddakártav gånnå bidumsáme bajkkenammaprosjækta l vuodon. Berntsen la dudálasj gå vijmak dahkkár kártta l almoduvvam, ja sån dal diedon kártav galggá adnuj válldet.

– Vuojnáv moadda fijnna gåvå kártan, ja de la aj hávsske namá lij bidumsámegiellaj. Ja duodden lij aj moadda symbåvlå ja gåvå.

Ávkke giela hárráj

Bidumsábmelasj Svieriga bieles Elsy Rankvist vuojnná ávkev dájna prosjevtajn, sierraláhkáj gå dat guosská gielav mij la vargga gáhtomin.

Elsy Rankvist, bidumsábmelasj Svieriga bieles, vuojná ávkev dájna prosjevtajn giela hárráj aj.

Elsy Rankvist, bidumsábmelasj Svieriga bieles, vuojná ávkev dájna prosjevtajn giela hárráj aj.

Foto: Idar Kintel / NRK

– Iv la mån gæhttjam gájka bágojt, valla dav majt lav vuojnnám la riek buorak. Ja aj dan diehti gå bidumsáme giella galggá gullut, ja aj vuojnnusij boahtet.

Gehtja aj: –Pitesamisk dør ut om ti år hvis vi ikke gjør noe nå

Moadda tjuohte namá

Da la julevsáme guovdásj Árran mij la dáv prosjevtav jådedam, ja prosjæktajådediddje Line Merethe Skarvik la dájna juo niellja jage barggam. Vuostasj jage mannin åtsåtjit ja registrerit bidumsáme bájkenamájt.

Line Merethe Skarvik subtsas prosjevta birra.

Line Merethe Skarvik subtsas prosjevta birra majt Árran la tjadádam.

Foto: Idar Kintel / NRK

– Dajna lip de badjelasj 200 namá gávnnam. Maŋemus oasse dássta la gávnnat vuogev gåktu dájt namájt tjalmostit ja vuojnnusij biedjat. Ja dajna l dát vuosádus mij uddni rabáduváj buorre vuohke.

Dát prosjevtas tjuovvu de vuosádus, dájddakartta mij la Hans Ragnar Mathisenis dagádum, ja duodden aj girjje mij de gæssáj almoduvvá. Girjen li tjállusa ma li tjanádum bájkenamájda bidumsáme guovlon.

Tjoahkkáj lij dajna sulle 500 bidumsáme bájkenamá registreridum, ja maññenagi dal dá namá almmulasj kártajda båhti.

Korte nyheter

 • Samiske levninger blir repatriert

  Samiske levninger gjenbegraves i finske Sápmi. Levningene som ble gravd opp på 1800- og 1900-tallet blir begravd på nytt nå søndag og mandag, skriver Yle Sápmi og Sveriges Radio.

  På Enare gamle kirkegård blir 69 samiske levninger repatriert. I Utsjok på den hellige Ulrikká kirkegård blir 68 samiske levninger repatriert og på Njellims ortodokse kirkegård blir 3 samiske levninger repatriert.

  Yle Sápmi er på stedet og sender direkte fra de tre seremoniene på nettet Yle arena

  Mathias Larsen Hætta får en verdig begravelse etter å ha vært 111 år i De Schreinerske samlinger på Universitetet i Oslo.
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK
 • Mann død i sykkelulykke i Troms

  En mann i 50-årene omkom i en sykkelulykke ved Laksvatn i Troms. Han ble erklært død av lege på stedet.

  Ut fra spor på stedet ser det ut som syklisten har syklet i grøfta og truffet en stein. Det er ingen ting som tyder på at det har vært andre kjøretøy involvert i hendelsen. Pårørende er varslet.

 • Mann omkom på E6 i Nordland

  En mann i begynnelsen av 20-årene omkom fredag kveld i en ulykke på E6 like sør for Trofors i Nordland.

  Det var to biler involvert i ulykken som skjedde i en 90-sone. I den ene bilen var det et par i 70-årene. I den andre bilen var det en mann i begynnelsen av 20-årene, hjemmehørende på Helgeland. Sistnevnte ble erklært død på stedet av lege. De to øvrige i ulykken er fraktet til sykehus, men er ikke livstruende skadet.

  Spor på stedet tilsier, ifølge politiet, at bilene har kollidert front mot front. Politiet fikk melding om ulykken fredag klokka 19.57. De har iverksatt etterforskning på stedet sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen. De pårørende er varslet.

  Sør for Trofors