Øst-Finnmark politidistrikt best i landet

Hun leder det politidistriktet i landet som oppklarer flest saker.

Ellen Katrine Hætta

Ellen Katrine Hætta er den politimesteren i landet med høyest oppklaringsprosent.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Når en bil er borte eller det har vært et innbrudd, spør vi oss på morgenmøtet. Hvor var «Hans Hansen» i helga? Det er små forhold her oppe, og det er klart at det hjelper oss, sier politimester i Øst-Finnmark Ellen Katrine Hætta til Dagbladet, som først omtalte saken i dag.

Les flere nyheter fra NRK Sápmi her

Øst-Finnmark politidistrikt oppklarte nemlig 63 prosent av alle anmeldte forbrytelser i 2013, noe som er det høyeste tallet for alle politidistriktene.

Ifølge Dagbladet er det bare fire politidistrikter som oppklarte mer enn halvparten av sakene.

De tre resterende er henholdsvis Sogn og Fjordane, Helgeland og Salten. Oslo oppklarte bare 24 prosent av alle anmeldte saker.

Morten Daae

Politimester i Vest-Finnmark, Morten Daae.

Foto: NRK

Vest mot øst i Finnmark

Hvordan står det da til med naboene i Vest-Finnmark? De hadde en oppklaringsprosent på 44, noe politimesteren selv mener kan ha å gjøre med at distriktet inneholder flere byer.

- En stor andel av kriminaliteten i Vest-Finnmark er vinningskriminalitet, som det tradisjonelt er lav oppklaring på. Vi har litt mer bypreg her hos oss enn de har i Øst-Finnmark, Alta er jo den klart største byen i Finnmark, sier Morten Daae til Dagbladet.

Han poengterer at Øst-Finnmark har flere ansatte per innbygger, noe Hætta bekrefter. Men, som hun sier:

– 47 av våre politifolk jobber med Schengen og grenseproblematikk. I tillegg har vi 25 som jobber på en nasjonal enhet som skriver ut politiattester. Trekker du fra disse er vi nede på gjennomsnittlig bemanning, sier Hætta.

Hun forklarer ovenfor Dagbladet at de har mange politibetjenter som både er ute på patrulje, tar imot anmeldelse på samme sak og som etterforsker. Dermed kan det være lettere å få høyere oppklaringsprosent blant disse enn for andre som ikke er involvert i de anmeldte sakene i like stor grad.