Hopp til innhold

Ella Marie juogos ISÁK Stjernekamp-finálan lávllu

På norsk: Ella Marie tar med seg bandet sitt, ISÁK, på scenen i Stjernekamp-finalen. Her er finalelåtene.

Ella Marie Isaksen Hætta og Ulrikke Brandstorp

Ella Marie Hætta Isaksen og Ulrikke Brandstorp møtes i Stjernekamp-finalen.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Stjernekamp-finálan oassálasteba goabbák gålmåjn lávllagijn. Ella Marie ietjas juohkusa siegen lávllu, ISÁK.

Duodden Ella Marie juojgav åvddånbuktá.

Lávvodagá Ulrikke Brandstorp vuostatjin finállaj nammaduváj Stjernekamp-gilppusin. Nubbe finálasajev Ella Marie Hætta Isaksen oattjoj. Dajnas Ole Børud ittjij gilppusin besa joarkket.

– Suorgganiv gå gulliv finállaj båhtiv, danen gå nav moattes vuorddin Ole sajev galgaj oadtjot, javllá Hætta Isaksen Kulturnyttaj mánnodak ideda.

Finálan aktan álggeba lávllagijn Uptown Funk, dan maŋŋela goabbák gålmåjn lávllagijn.

Dála li finállalávllaga

Ådåsit lávllot:

 • Ulrikke: Rock vuostasj episåvdås: Pour Some Sugar On Me - Def Leppard
 • Ella Marie: Hip Hop guolmát episåvdås: Fancy - Iggy Azalea

Ietjas lávla:

 • Ulrikke: Careless. Ållu ådå lávla mij bierjedagá almoduvvá.
 • Ella Marie: In Comparison – ISÁK-juohkusa siegen.

Finálalávllaga:

 • Ulrikke: This One's For You - David Guetta feat Zara Larsson
 • Ella Marie: Ozan - Adjagas (ådå láhkáj åvddånbuvteduvvá)
Bandet ISÁK

Trioen i ISÁK består av vokalist Ella Marie Hætta Isaksen, produsent Daniel Eriksen og trommeslager Aleksander Kostopoulos.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

På norsk:

Finalistene i Stjernekamp skal synge tre låter hver. Ella Marie tar med seg sitt eget band, ISÁK, på scenen, og covrer en joik som finalelåt.

Lørdag ble Ulrikke Brandstorp først oppnevnt med plass i finalen i Stjernekamp. Den andre plassen gikk til Ella Marie Hætta Isaksen, og dermet røk Ole Børud i semifinalen.

– Det var et sjokk å komme i finalen, for jeg tror mange hadde forventet Ole i finalen, sier Ella Marie Hætta Isaksen til Kulturnytt mandags morgen.

I finalen starter de festen med å synge låta Uptown Funk sammen, deretter fremføre tre låter hver.

Her er finalelåtene:

Repriselåt fra sesongen:

 • Ulrikke: Rock fra første episode: Pour Some Sugar On Me - Def Leppard
 • Ella Marie: Hip Hop fra tredje episode: Fancy - Iggy Azalea

Egen låt:

 • Ulrikke: Careless. Helt ny låt, slippes fredag
 • Ella Marie: In Comparison – med Isák

Finalelåt:

 • Ulrikke: This One's For You -David Guetta feat Zara Larsson
 • Ella Marie: Ozan - Adjagas (en helt ny versjon)

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen