Her er oversikten

Reineiere i Finnmark søkte erstatning for 253.760 dyr. Av disse ble 56.388 erstattet. Det ble utbetalt 154 millioner kroner i erstatning for disse. Her er alle siidaandelshaverne.

Reinkadaver

Tallet på rein det søkes erstatning for har økt i løpet av femårsperioden 2008-2012.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NRK har fått tilgang til oversiktene fra Fylkesmannen i Finnmark som viser hvor mange rein det er søkt erstatning for, hvor mange som er erstattet og hva som er utbetalt til hver enkelt siidaandelshaver.

Tallmaterialet omhandler femårsperioden 2008-2012.

Tabellene nedenfor viser oversikten for hvert distrikt og siidaandelshavere for denne perioden. Bakgrunnstallene som viser hvert enkelt år, er gjort tilgjengelig i lenkene under hvert reinbeiteområde i Finnmark (lenketittel: Her er oversikten for alle årene i...).

I samme femårsperiode ble det utbetalt tilsammen 335 millioner kroner til alle reinbeitedistriktene i hele Norge.

Høyere tall i Rovbase

NRKs tall på omsøkte og erstattede rein er basert på tall fra Fylkesmannen i Finnmark. Samme gjelder de samlede utbetalingene i femårsperioden.

På Miljødirektoratets Rovbase er imidlertid tallene høyere for Finnmark enn det fylkesmannens lister viser. Den viser at 264.583 rein ble omsøkt, 59.158 ble erstattet, og den samlede utbetalingen var 162.087.038 kroner.

– Avviket skyldes nok fordi rein er erstattet ekstra etter at klage har blitt tatt til følge i Miljødirektoratet, forklarer Geir Østereng hos Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannens lister er ikke oppdatert etter blant annet klager som er tatt til følge av Miljødirektortatet.

Den første tabellen viser en oversikt over de seks reinbeiteområdene i Finnmark.

Omsøkt, erstattet og utbetalt

Områder i Finnmark

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Polmak/Varanger

21.826

9.352

43

30.800.679

Karasjok øst

39.185

8.366

21

25.774.715

Karasjok vest

44.233

11.720

26

32.375.454

Kautokeino østre sone

39.790

6.750

17

16.785.226

Kautokeino midtre sone

63.013

10.976

17

26.106.211

Kautokeino vestre sone

45.713

9.224

20

22.230.932

Totalt

253.760

56.388

22

154.073.217

Polmak/Varanger

I Polmak/Varanger-området er det tilsammen seks distrikter.

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 21.826 rein. 9.352 dyr er erstattet; noe som betyr at 43 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 30.800.679 kr.

Østre Sør-Varanger (1/2/3)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Jan Egil Trasti

263

118

45

352.796

Sten Amundsen

526

105

20

280.185

Vegard Nilsen Trasti

40

40

100

128.333

Totalt

829

263

32

761.314

Pasvik (5A/5C)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Harald Beddari

637

100

16

370.305

Trygg Arnulf Hallen

390

107

27

325.405

Egil Kalliainen

452

87

19

325.400

Ken Roger Beddari

294

93

32

282.731

Inge Randa

267

81

30

250.283

Totalt

2040

468

23

1.554.124

Vestre Sør-Varanger (4/5B)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Knut Magga

358

292

82

951.808

Ulf-Egil Magga

449

264

59

849.739

Atle Magga

251

204

81

661.850

Iver Magga

37

40

108

132.553

Bente Magga

107

22

21

73.924

Totalt

1202

822

68

2.669.874

Várjjatnjárga (5D/6)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Iver Per Smuk

940

442 

47 

1.468.656 

Jon Andreas Smuk

770

456 

59 

1.399.309 

John Arne Neshavn

973 

357 

37 

1.188.039 

Ragnar B. Smuk

716 

373 

52 

1.088.704 

Inger Anita Smuk

840 

351 

42 

1.019.922 

Niillas A. Smuk

552 

265 

48 

896.621 

Ásllat Niillas S. Smuk

524 

266 

51 

849.183 

Leif Einar Smuk

862 

292 

34 

819.758 

Ann Kristin Smuk

406 

226 

56 

757.072 

Magnar Meirud

279 

177 

63 

651.955 

Jovna Vars Smuk

361 

183 

51 

578.125 

Lars Omar Dahl

428 

186 

43 

490.157 

Torunn Smuk

166 

142 

86 

445.700 

Gunn Tove Balto

214 

104 

49 

357.428 

Nils Ole Smuk

176 

42 

24 

159.887 

Odd Erling Smuk

96 

42 

44 

132.843 

Májjá Smuk Solbakk

27 

27 

100 

98.390 

Marit Smuk Solbakk

148 

20 

14 

63.069 

Totalt

8.478 

3.951 

47 

12.464.818 

Rákkonjárga (7)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Stig Rune Smuk

633

257

41

1.052.898

Magne Andersen

583

208

36

843.562

Frode Utsi

466

160

34

673.691

Tove Utsi

289

118

41

508.163

Mari Strendo Andersen

285

74

26

329.028

Tor-Alfred Utsi

269

80

30

281.560

Johannes Utsi

61

32

52

89.717

John Arild Utsi

62

18

29

68.631

Kate Johanne Utsi

29

9

31

22.745

Totalt

2677

956

36

3.869.995

Čorgaš-Nordkyn (9)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Karen Marit D. Sara

686

339

49

1.096.626

Nancy C. Porsanger Anti

716

327

46

1.044.479

Nils Roald Porsanger

606

311

51

1.028.217

Johan Alexander Anti

695

362

52

1.019.029

Nils Arvid Guttorm

863

292

34

987.495

Ann Karin Porsanger

622

272

44

976.519

Magne Ballovara

530

260

49

953.587

John Trygve Andersen

845

269

32

893.529

Lars Mathis Gaup

591

257

43

877.429

Ellinor Guttorm Utsi

446

203

46

603.644

Totalt

6600

2892

44

9.480.554

Her er oversikten for alle årene i Polmak/Varanger

Karasjok øst

I Karasjok øst er det tilsammen tre distrikter.

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 39.179 rein. 8.363 dyr er erstattet; noe som betyr at 21 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 25.766.118 kr.

Lágesduottar (13)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Per Andersen Gaup

1813

286

16

802.987

Inga N. Gaup

1972

239

12

626.517

John Idar A. Anti

785

205

26

618.051

Per Nils Ottar Anti

2335

234

10

596.234

Kjell Asle Anti

609

175

29

525.002

Leif Ole Anti

929

168

18

516.494

Per Henrik Guttorm

766

158

21

490.696

Nils Mathis Gaup

770

159

21

468.549

Amund L. Anti

1028

155

15

452.571

Anders And. Gaup

990

129

13

341.468

Janice Guttorm

492

87

18

274.797

Piera Heaika Guttorm

309

89

29

273.640

Aslak J. Anti

800

86

11

250.439

Ellen Ravna P. Guttorm

251

65

26

185.321

John Magne Gaup

382

65

17

177.478

Ásllat Niillas Anti

277

63

23

168.594

Máret Láilá Anti

167

62

37

145.296

Aslak H. Guttorm

431

47

11

141.343

Heidi Sara

249

44

18

116.500

Monika Anti

267

33

12

104.195

Amund P. Anti

566

33

6

98.549

John Per L. Anti

144

29

20

55.245

Gunn Heidi Sara

55

14

25

40.680

Kirsten Lisbeth Somby

48

10

21

26.422

Nils Ove Vuolab

73

6

8

15.868

John Johs. Anti

18

5

28

8.500

Totalt

16.526

2.646

16

7.521.436

Spierttanjárga (14)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Fritjof Sara

2072

279

13

916.627

Thor Henrik Sara

2175

278

13

863.635

Per Nils A. Sara

997

212

21

786.841

John Aslak A. Sara

1022

196

19

696.658

Petter N. Sara

810

149

18

583.920

Marit A.Sara (dødsbo)

958

162

17

515.159

Per Alf Sara

1011

136

13

494.896

Britt Sara

543

102

19

402.427

Eli May-Grete Sara

681

147

22

391.757

Rolf Utsi

200

29

15

105.542

Ann-Brith Gaup

72

18

25

60.999

Nils Henrik Sara

5

5

100

34.430

Totalt

10.546

1.713

16

5.852.891

Spierttagáisá (14A)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Tor Mikkel Eira

866

344

40

1.044.059

Per Iver Porsanger

559

334

60

1.013.859

Petter John S. Utsi

955

321

34

947.790

Kjell M. Eira

710

298

42

934.861

Tor Henrik N. Eira

486

237

49

800.758

John Erik N. Eira

795

234

29

733.483

Margit Ågot Utsi Anti

964

234

24

709.761

Aslak Anders A. Anti

740

231

31

709.563

Petter S. Utsi

563

249

44

707.126

Samuel Anders Guttorm

770

204

26

654.809

Nils Aslak Johnsen Guttorm

809

206

25

654.764

Aslak Mathis N. Eira

528

187

35

620.231

Samuel John N. Anti

582

184

32

585.256

Per John A. Anti

554

157

28

500.251

Marit M. Anti

498

123

25

385.262

Ivvár Ánde Sara

476

86

18

288.292

John Arne L. Anti

204

84

41

285.143

Nils Nilsen Eira

239

73

31

231.896

Per Ailu Anti

301

67

22

182.065

Aslak J. Utsi

151

50

33

148.446

Johannes Mathis Guttorm

170

43

25

116.893

Nils Jovnna Eira

111

33

30

69.673

Máhtte Aslat Sara Eira

69

23

33

63.961

Per Nils Eira

7

2

29

3.589

Elen A. Eira

6

3

50

8.597

Totalt

12.113

4.007

33

12.400.388

Her er oversikten over alle årene i Karasjok øst

Karasjok vest

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 44.233 rein. 11.720 dyr er erstattet; noe som betyr at 26 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 32.375.454 kr.

Karasjok vest (16)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Per Inge Johansen

1009

558

55

1.708.730

Nils Johannes O. Hætta

666

353

53

1.029.536

Johan Aslak Eira

564

323

57

992.350

Mathis Aslak Eira

685

311

45

924.513

Johan Mathis A. Eira

595

287

48

861.045

Nils Jovnna E. Meløy

806

295

37

804.146

John Samuel Utsi

857

277

32

787.082

Mattis Persen Guttorm

890

280

31

769.291

Anders Mathis J. Utsi

854

272

32

753.107

John Henrik J. Guttorm

982

265

27

752.810

Per Ivar Sara

768

258

34

749.535

Nils Henrik J. Anti

566

285

50

713.450

Rasmus John S. Anti

610

262

43

680.004

John Anders D. Sara

865

253

29

626.063

Johannes J. Guttorm

853

215

25

623.189

Mikkel M. Kemi

1216

197

16

580.810

Ailo Sara

593

204

34

536.789

Klemet Amund Eira

558

192

34

527.667

Anna Ravna Gaup

836

183

22

525.461

Samuel John L. Anti

607

201

33

515.093

Klemet John P. Gaup

948

173

18

498.434

Mathis Nilsen Eira

517

186

36

467.131

Nils Ante A. Somby

1008

200

20

453.865

Anders Nils S. Anti

550

166

30

451.698

Lars Persen Gaup

701

151

22

442.605

David Aslak Sara

686

159

23

440.852

Nils Lars Eira

807

155

19

433.443

Nils Persen Gaup

429

143

33

431.572

Nils Anders J. Guttorm

339

141

42

423.656

John Tor Gaup

1024

155

15

410.086

Johannes A.P. Guttorm

384

154

40

405.707

Anders A. Sara

754

136

18

392.837

John Lars R. Bær

375

129

34

392.501

Anders Nils N. Utsi

803

156

19

389.411

Anders Somby jr.

988

152

15

381.687

Klemet L. Gaup

430

135

31

376.586

David Aslak Eira

439

141

32

368.249

Rasmus M. Somby

500

128

26

367.991

Mathis M. Somby

607

144

24

366.655

Rasmus Mathis N. Utsi

899

137

15

352.909

Nils Johan Kemi

718

128

18

352.464

Anders Aslak Eira

445

121

27

348.887

Anne Kirsten S. Anti

710

134

19

340.916

Leif Anders Somby

508

122

24

340.327

Mathis Rasmus Eira

587

112

19

332.836

Samuel John K. Guttorm

400

128

32

329.515

Nils Mikkel M. Somby

600

114

19

316.787

Samuel J. Anti

349

122

35

312.477

Mikkel Nils D. Sara

471

105

22

287.044

Rasmus Nils R. Bær

299

95

32

286.044

John Mathis A. Utsi

850

112

13

283.526

Mathis Mikkel Guttorm

331

101

31

274.740

Johan Mikkel J. Somby

907

106

12

270.362

Marit Ragnhild Eira Utsi

726

90

12

268.353

Kirsten Anne P. Guttorm

300

88

29

256.941

John Nilsen Eira

415

84

20

243.577

Anne Marit Guttorm Eira

262

85

32

243.175

Karen Inga Utsi Gaup

441

75

17

218.553

Lars Mathis Anti

509

69

14

206.284

Marit Anne Bær

163

69

42

199.817

Per Anders N. Guttorm

205

73

36

193.979

Per Johannes J. Guttorm

318

80

25

182.873

Nils Henrik Bær

401

72

18

182.588

Juhán Dánel Gaup

142

70

49

172.285

Nils John Somby

149

59

40

164.735

Heandarat Sara

296

72

24

160.257

Tor K. Anti (dødsbo)

198

52

26

154.533

Karen E.A.Eira Meløy

189

67

35

150.926

Nils Samuel Anti

184

50

27

142.300

Marit Kirsten Anti Gaup

192

49

26

140.746

John Anders J. Anti

270

51

19

136.617

John M. Somby

554

56

10

132.013

Per Atle Mienna

251

44

18

110.834

Lars Larsen Anti

174

42

24

110.577

Ellen Marit A. Somby Sara

94

36

38

107.677

Marit Guttorm Graven

166

37

22

93.265

Mathis A. Sara

427

34

8

92.622

Anne Elle Gaup

168

37

22

91.658

Alf William Berg

234

32

14

87.385

Klemet Mathisen Eira

127

30

24

80.863

Karen Marit Utsi

166

24

14

66.658

Anna Berit Anti

124

21

17

56.524

Isak Anders A. Utsi

324

22

7

56.125

Marit Gunhild Sara

173

11

6

27.236

Per Daniel Gaup

67

8

12

25.998

Johan M. Gaup

32

9

28

14.209

Heaika Máhtte P. Guttorm

13

5

38

11.127

Anne Ravna Somby

34

5

15

7.673

Johannes P. Anti

2

0

0

0

Totalt

44.233

11.720

26

32.375.454

Her er oversikten over alle årene i Karasjok vest (del 1)

Her er oversikten for alle årene Karasjok vest (del 2)

Kautokeino østre sone

I Kautokeino østre sone er det tilsammen sju distrikter.

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 39.790 rein. 6.750 dyr er erstattet; noe som betyr at 17 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 16.785.226 kr.

Sállán/Sørøy (19)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Mikkel M. Gaup

1702

156

9

453.508

John Henrik J. Eira

788

123

16

369.414

Nils Mikkelsen Sara

728

119

16

354.494

Antti A. Lantto

679

89

13

245.646

Mikkel Per J. Gaup

481

73

15

212.839

Johan Mikkel M.I. Sara

433

64

15

182.022

Johan Mathis J. Gaup

396

63

16

168.136

Inga E. Gaup Thomassen

304

33

11

86.206

Karen Marit J. Gaup

300

25

8

68.495

Inger Marie Bongo Sara

191

20

10

52.144

Aslak Loso

97

16

16

43.732

Mathis Mikkel M. Sara

204

12

6

28.297

Totalt

6303

793

13

2.264.933

Fálá/Kvaløy (20)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Anders J.A. Buljo

401

96

24

243.419

Aslak Ante Sara

329

93

28

221.462

Josef Mikkel Sara

299

89

30

208.848

Josef Iver J.A. Buljo

371

59

16

132.263

Ragnhild Ellen J.A. Sara

179

38

21

87.341

Jovsset Ante I. Sara

55

6

11

10.918

Marit Ravdna Sara

7

2

29

6.148

Totalt

1641

383

23

910.399

Gearretnjárga (21)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Aslak J. Eira

1310

150

11

398.208

Ante Andersen Sara

1200

145

12

377.725

Isak Nils Eira

878

103

12

271.544

Piera Ailu Sara

791

106

13

260.831

Anders J.M. Sara

820

91

11

225.281

Nils J.M. Eira

552

67

12

160.638

Johan Aslak Eira

541

62

11

148.643

Inga J.M. Eira

324

48

15

111.500

Totalt

6.416

772

12

1.954.370

Fiettar (22)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Mathis M. Sara

912

312

34

765.842

Per Johnny Skum

1637

267

16

701.745

Anders Mikkelsen Lango

702

182

26

464.102

Mikkel Isak M.P. Sara

1284

157

12

431.506

Mikkel A. Skum

1278

154

12

355.100

Mathis M. Utsi

583

113

19

321.410

Berit Alette M.I. Sara

731

99

14

291.361

Mikkel Nils M. Sara

545

115

21

290.509

Mikkel Rasmus Lango

643

110

17

228.383

Ivar M. Utsi

377

61

16

215.953

Mikkel Nils A. Sara

448

77

17

213.126

Karen Inga Buljo Skum

500

68

14

211.251

Mickel Iver Sara

386

62

16

197.843

Aslak Mathis M. Skum

329

45

14

96.390

Nils Jørgen Utsi

225

38

17

87.691

Nils M. Utsi

75

13

17

32.370

Johan Mikkel Utsi

39

4

10

7.026

Totalt

10.694

1.877

18

4.911.608

Seainnus/Návggastat (23)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Ole Isak Hætta

982

309

31

757.057

Simon Aslak S. Hætta

3014

325

11

724.789

Mathis A.I. Sara

710

230

32

566.743

Johan Mikkel M. Gaup

715

220

31

517.336

John Anders Hætta

1839

242

13

502.891

John O. Hætta

1970

219

11

458.780

Johan Aslak Siri

440

163

37

414.522

Berit Inga O. Hætta

525

154

29

371.402

Inger M. Sara Aleksandersen

512

155

30

360.896

Iver A. Sara

379

155

41

353.176

Nils M. Gaup

431

164

38

338.769

Josef Per A. Sara

470

129

27

276.444

Máhtte Niillas Gaup

113

55

49

127.606

Jørgen Jørgensen Buljo

175

54

31

119.415

Mathis O. Hætta

118

41

35

79.039

Totalt

12.393

2.615

21

5.968.865

Oarje-Sievju/Seiland vest (24A)

Siidaandelhaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Henrik Sara

275

52

19

134.230

Mikkel Isaksen Eira

339

42

12

119.737

Nils Isak Isaksen Eira

449

41

9

109.899

Nils Per Sara

200

34

17

91.334

Ailo A. Kemi

387

35

9

74.648

Aslak Persen Kemi

75

12

16

31.178

Ole Mathis Kaino

11

8

73

17.983

Mathis Aleksander O. Kaino

49

8

16

14.642

Totalt

1.785

232

13

593.651

Nuorta-Sievju/Seiland øst (24B)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Isak Aslaksen Sara

468

65

14

157.793

Mikkel Nils A. Sara

90

13

14

23.607

Totalt

558

78

14

181.400

Her er oversikten for alle årene i Kautokeino østre sone

Kautokeino midtre sone

I Kautokeino midtre sone er det tilsammen tolv distrikter.

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 62.947 rein. 10.970 dyr er erstattet; noe som betyr at 17 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 26.089.631 kr.

Stierdná/Stjernøy (25)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Aslak Henrik Buljo

821

136

17

405.794

Marit Inger Buljo

601

123

20

381.814

Per Mikkelsen Buljo

603

114

19

329.691

Per Mikkelsen Bals

756

103

14

303.156

Mikkel P. Bals

563

70

12

213.864

Mikkel K. Gaino

375

54

14

151.566

Totalt

3.719

600

16

1.785.885

Lákkonjárga (26)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Jørgen Mikkelsen Kemi

1.988

303

15

679.918

Per Henrik Eira

1.686

256

15

572.834

Johan Anders Kemi

1.237

148

12

354.136

Mathis Isak Eira

830

121

15

315.619

Mikkel M.I. Buljo

1.145

146

13

308.664

Johan M. Kemi

644

122

19

300.987

Hans Ole Eira

699

123

18

282.865

Isak Anders N. Eira

966

135

14

270.352

John Inge M. Eira

540

109

20

250.143

Johan Mikkel J. Eira

644

95

15

237.669

Anders Nils Buljo

462

94

20

221.616

Nils Arvid Eira

395

96

24

220.606

Per Johan J. Eira

480

83

17

194.032

Johan Isak Buljo

411

59

14

130.871

Johan Mathis M.D.Y. Eira

445

54

12

126.129

Mikkel Andreas M. Eira

369

38

10

80.187

Mikkel N. Eira

232

36

16

68.261

Johan N. Eira

166

19

11

44.814

Nils Henrik Eira

105

10

10

20.122

Totalt

13.444

2.047

15

4.679.825

Joahkonjárga (27)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Johan S. Buljo

1.063

195

18

451.433

Anders Isak Oskal

1.375

191

14

433.131

Mathis A. Gaup

1.515

167

11

366.595

Nils Peder A. Gaup

921

149

16

345.778

Mathis Mathisen Oskal

1.066

133

12

328.063

Mathis A. Oskal

941

125

13

325.257

Isak Buljo

839

122

15

309.583

Anders S. Buljo

579

114

20

265.500

Samuel S. Buljo

438

103

24

239.493

Mathis Andersen Buljo

509

99

19

236.872

Josef Henrik P. Buljo

454

66

15

153.251

Per N.M. Eira

430

62

14

134.547

Mikkel Per P. Buljo

417

54

13

122.010

Aslak Henrik Buljo

66

6

9

16.580

Totalt

10.613

1.586

15

3.728.093

Cuokcavuotna/Bergsfjord (28)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Mikkel Nils Oskal

374

25

7

69.918

Ellen Marit Sara

239

20

8

45.486

Anders J. Hætta

120

17

14

43.004

Johan Mikkel M. Hætta

163

16

10

36.239

Totalt

896

78

9

194.647

Seakkesnjárga ja Sildá/ Frakfjord med Silda (29)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Aslak Mathis Turi

507

130

26

328.775

Anders A. Turi

215

44

20

131.185

Máhtte Ánte J. Sara

92

31

34

69.177

Johan Mathis M. Sara

102

32

31

65.183

Totalt

916

237

26

594.320

Silvvetnjárga (32)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Johannes Daniel Gaup

525

126

24

328.004

Anders Nils Eira

829

116

14

282.330

Per Mathis Gaup

574

93

16

254.459

Anders A. Th. Gaup

623

75

12

204.828

Anders Isak Gaup

507

77

15

177.096

Per Thomas Gaup

364

39

11

98.677

Totalt

3.422

526

15

1.345.394

Spalca (33)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Aslak Isak A. Skum

1.475

180

12

390.168

Anders A. Skum

774

150

19

341.764

Per A. Bals

732

121

17

268.477

Per Mathis M. Sara

901

129

14

263.155

Mathis Andreas Sara

731

110

15

254.542

Nils Samuel Sara

685

94

14

220.009

Nils Andreas Sara

591

98

17

219.649

Niillas Piera Bals

580

107

18

215.141

Juhan Heandarat Skum

513

85

17

208.276

Berit Ellen Anne Bals

420

68

16

152.817

Nils Morten Skum

359

71

20

151.525

Per A. Bæhr

271

79

29

149.305

Nils Mathis A. Skum

448

60

13

143.009

Inga Karen Anne A. Sara

380

50

13

108.805

Anders Nils A. Bæhr

259

42

16

104.452

Aslak Ole Skum

234

44

19

96.316

Jørgen A.N. Jørgensen Bals

211

40

19

83.323

Ellen Kristine B. Sara

186

20

11

45.341

Johan Mathisen Sara

140

14

10

36.358

Margrethe Siri Bals

37

10

27

22.332

Totalt

9.927

1.572

16

3.474.764

Ráidná/Reinøy 11T

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Isak I. Turi

240

85

35

193.463

Anders Gaup

63

17

27

55.103

Totalt

303

102

34

248.566

Ivgulahkku/Lakselvdal/Lyngsdal (19/32T)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Isak Thomas H. Gaup

1.535

494

32

1.285.732

Mikkel Anders H. Gaup

1.130

230

20

505.397

John Nils Peder H. Gaup

498

120

24

325.780

Johan Ailo H. Gaup

208

73

35

205.392

Johan Mathis Turi

82

38

46

70.680

Anders Isaksen Turi

35

13

37

33.070

Daniel I. Turi

34

9

26

15.365

Totalt

3.522

977

28

2.441.416

Ittunjárga/Rendalen (33T)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Mikkel Johnsen Utsi

538

117

22

345.663

Mikkel Isak Kemi

693

119

17

342.794

Isak Anders Kemi

84

42

50

139.012

Totalt

1.315

278

21

827.469

Orda (40)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Per A. Andersen Bongo

669

151

23

312.956

Aslak Johnsen Gaup

1.144

170

15

312.022

Mikkel Per M. Bongo

365

151

41

310.791

Per Johnsen Gaup

842

139

17

290.190

Per Ole O. Hætta

778

137

18

289.624

Anders Nils J. Gaup

383

139

36

267.391

Nils Peder N. Gaup

438

128

29

260.307

Nils Johan P. Bongo

566

104

18

218.768

Mikkel P. Bongo

340

107

31

214.405

Johan Anders N. Gaup

636

98

15

204.144

Klemet Anders Hætta

449

81

18

162.011

John P. Bongo

380

84

22

159.033

Mikkel M.M. Sokki

656

65

10

126.619

Ole K. Hætta

178

40

22

82.204

Karen Bæhr Sokki

159

31

19

51.736

Totalt

7.983

1.625

20

3.262.201

Beaskádas (41)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Mikkel Andersen Eira

3.570

588

16

1.501.338

Johan Andersen Eira

1.706

320

19

850.406

Johan P. Eira

897

214

24

572.664

Jørgen M. Eira

1.163

180

15

484.523

Per Johannes Eira

513

124

24

309.347

Totalt

7.849

1.426

18

3.718.278

Her er oversikten for alle årene i Kautokeino midtre sone

Kautokeino vestre sone

I Kautokeino vestre sone er det tilsammen seks distrikter.

I fem årsperioden 2008-2012 er det omsøkt erstatning for 45.713 rein. 9.224 dyr er erstattet; noe som betyr at 20 prosent av de omsøkte dyrene er erstattet. De samlede utbetalingene er 22.230.932 kr.

Ábborašša (34)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Isak Mathis Triumf

1715

332

19

775.614

Nils Anders N. Gaup

1124

309

27

736.975 

Marit Inga Hætta Sara

624

254

41

652.625 

Anders A. Sara

790

256

32

623.947 

Henrik A. Sara

745

252

34

609.854 

Johan Morten Gaup

638

215

34

566.276 

Mikkel Aslak Hætta

907

241

27

521.640 

Ole Thomas Gaup

623

209

34

509.761 

Mikkel Mathis Eira

1010

202

20

472.853 

Mathis Thomas A. Sara

477

198

42

457.084 

Nils Isak A. Sara

185

123

66

286.544 

Niga A. Gaup

55

26

47

57.201 

Totalt

8.893

2.617

29

6.270.374 

Fávrrosorda (35A)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Aslak Anders M. Eira

3.754

413

11

1.091.291

Johan Martin Eira

1.707

261

15

596.438

Isak Mathis O. Eira

1.057

224

21

487.128

Ole Mathis Eira

1.757

226

13

483.715

Mathis Amund J. Eira

414

171

41

404.897

Mikkel Isak Eira

1.064

144

14

363.146

Johan Mathis M. Eira

762

112

15

262.085

Olav Anders J. Eira

562

104

19

231.018

Johan Isak Eira

423

91

22

201.578

Ellen J. Sara Eira

945

78

8

152.470

Aslak I. Eira

177

60

34

145.905

Mathis J. Pulk

354

64

18

142.720

Per Ole M. Eira

321

55

17

132.532

Isak I. Eira

126

36

29

83.451

Totalt

13.423

2.039

15

4.778.374

Cohkkolat (36)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Aslaksen Siiri

3.235

733

23

1.666.978

Johan Aslak N. Logji

2.631

377

14

848.126

Johan Mikkel Logje

1.196

235

20

560.918

Nils Peder N. Siri

1.356

232

17

528.313

Nils Per M. Siri

728

232

32

443.106

Nils Ole Triumf

1.193

176

15

391.249

Per Ailu Logji

683

177

26

388.127

Peer M. Gaup

433

128

30

325.676

Berit Kristine Hætta

729

128

18

315.917

Bente Siri

480

123

26

310.594

Johan Mathis Triumf

812

119

15

275.407

Annelé Gaup

296

90

30

222.691

Ole Nils A. Siri

159

16

10

34.160

Totalt

13.931

2.766

20

6.311.262

Skárfvággi (37)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstatt i % av omsøkt

Utbetalt

Isak Mathis Utsi

580

210

36

573.102

Nils Johan Utsi

677

196

29

553.174

Ole Anders Utsi

870

195

22

547.132

John Einar Utsi

263

129

49

383.541

Totalt

2.390

730

31

2.056.949

Árdni/Gávvir/Arnøy/Kågen (39)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Nils Johan J. Siri

1.253

112

9

287.066

Nils Peder I. Gaup

962

99

10

268.836

Aslak Anders I. Siri

629

70

11

190.228

Johan Anders Logji

585

71

12

185.522

Mikkel Aslak Logji

416

48

12

129.871

Johan Isak Gaup

548

48

9

122.590

Johan J. Logji

376

37

10

88.372

Anders J. Logji

316

26

8

54.480

Totalt

5.085

511

10

1.326.965

Beahcegealli (42)

Siidaandelshaver

Omsøkt

Erstattet

Erstattet i % av omsøkt

Utbetalt

Mikkel Anders A. Gaup

524

174

33

462.579

Inger Marie Gaino Nilut

659

166

25

436.076

John Andreas Utsi

606

147

24

392.358

Ole Máhtte Magga

140

45

32

116.252

Morten John M.A. Utsi

34

23

68

65.697

Aslak Mortensen Utsi

18

4

22

10.005

Ole Nils Mathis A. Gaup

10

2

20

4.041

Totalt

1.991

561

28

1.487.008

Her er oversikten for alle årene i Kautokeino vestre sone

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle