Jernbaneverket la frem handlingsplan for å redusere påkjørsel langs Nordlandsbanen

Men reineiere og assisterende fylkesmann er ikke imponerte.

Reinpåkjørsel
Foto: Ole Henrik Kappfjell

I går inviterte Jernbaneverket reindriftsutøvere, Sametinget, fylkesmannen i Nordland og Nord-Trøndelag til et dialogmøte.

Bakgrunnen for møtet er problemene med reinpåkjørsler på Nordlandsbanen. I møtet ble Jernbaneverkets handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog presentert og gjennomføring av tiltak for å redusere tap av dyr ble drøftet.

Ola Bjerkaas, assisterende fylkesmann i Nordland

Assisterende fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkaas

Foto: Per Willy Larsen / NRK

Men handlingsplanen som skal gjelde fra 2014-2017 imponerer dog ikke reindriftsutøverne eller assisterende fylkesmann i Nordland Ola Bjerkaas.

– Det kom ikke frem så mye, men jeg oppfatter at reaksjonen fra møtet var at handlingsplanen ikke er tilstrekkelig. Blant annet fordi den ikke inneholder noe mer etablering av permanente gjerder, sier Ola Bjerkaas.

Jernbaneverket på sin side har snakket om å gi bistand til noen distrikt i forhold til gjeting og driving av rein med helikopter i forbindelse med flytting, men de har ingen planer om å sette opp flere gjerder langs Nordlandsbanen.

– Vi tenker at vi vil prøve andre tiltak. Vi har satt opp gjerde på Saltfjellet også fortsetter vi på et gjerde i Holmvassdalen som vi begynte på i fjor. Så vil vi se på effekten av de gjerdene før vi eventuelt bestemmer oss om vi vil sette opp flere gjerder, sier miljørådgiver i Jernbaneverket Astrid Busengdal.

• Les også: Blodbadet langs jernbanen

• Les også: 17 drektige simler påkjørt

• Les også: – Viltgjerder så lave at de er en vits