Hopp til innhold

De sa nei til vindkraft – blir respektert

Forrige tirsdag ble gjengen på bildet spurt om de godtok at det skulle bygges vindkraftverk i deres område. Det ble et rungende nei, og det aksepterer utbyggeren.

Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt

Denne gjengen gir ikke ved dørene. Fra venstre sittende: Berit Kristina Kappfjell, Lene Cecilia Sparrok, Ina Theres Sparrok og Beaska Niilas. Stående fra venstre: John Kappfjell, Sigbjørn Dunfjeld, Anna Sparrok, Betty Kappfjell, Charlotta Kappfjell, Eli Kappfjell og Aina Kappfjell. Bakerst fra venstre: Karl Gustav Bakkelund, Egon Kappfjell, Anne Severinsen, Lars Gjøran Kappfjell, Mads Kappfjell, Unn Eli Kappfjell og Runar Myrnes Balto.

Foto: Privat

– Det ble et entydig nei. Det er nesten oppsiktsvekkende oppløftende at utbyggeren ser ut til å respektere dette. Håper dette er starten på en ny praksis blant utbyggere.

Runar Myrnes Balto

NSR-gruppeleder Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det sier parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe, Runar Myrnes Balto, til NRK.

Forrige tirsdag møttes representanter for Vuengelh-Njaarke reinbeitedistrikt og Norsk Vind Energi AS i Majavatn.

På møtet la vindkraftselskapet frem sine planer og ba reindrifta å foreslå områder i Bindal kommune i Nordland som kunne passe.

Møte mellom Norsk Vind Energi AS og Voengelh-Njaarke

Tirsdagens møte mellom Norsk Vind Energi AS og Voengelh-Njaarke ble av det korte slaget. Vindkraftselskapet la frem sine planer, fikk nei og da var det ikke noe mer å diskutere.

Foto: Runar Myrnes Balto / NSR

– Vi oppfører oss som skikkelige folk

Prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen sier han er fornøyd med forrige ukes møte med representanter for Vuengelh-Njaarke reinbeitedistrikt.

– Vi prøver å oppføre oss som skikkelige folk. Det håper jeg også at reinbeitedistriktet i Bindal opplevde, håper Christophersen.

Espen Borgir Christophersen

Prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen.

Foto: Privat

Han mener det er viktig at vindkraftutbygging foregår på en sømmelig måte.

– For å utvikle et vindkraftprosjekt så er man avhengig av å ha med seg grunneiere, kommune og andre rettighetshavere fra starten av. Vi har ikke troa på at man skal bare tre et prosjekt over politikere og grunneiere, sier Christophersen.

Reineierne er glade for å bli tatt seriøst som brukere av sine reinbeitemarker.

– Vi er takknemlige for at vi ble kontaktet i tidlig stadie, men gav klart uttrykk for at bygging av en vindmøllepark i distriktet er uaktuelt. Vi har ingen områder å avse, skriver Vuengelh-Njaarke reinbeitedistrikt i sin pressemelding.

Norsk Vind Energi AS ser for seg at vindmøllene vil ta opp 60 km2, og at det behøves 30 km med nye veier til det eventuelle området.

Kraftverket skal etter planene produsere 500 MW, som er dobbelt så stort som det Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt klarte å stoppe i fjor.

Kjempet og vant

I årevis kjempet Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt mot et annet vindkraftselskap, Fred. Olsen Renewables AS. Selskapet hadde planer om å bygge vindmøller i naturskjønne Kalvvatnan.

Området ligger mellom kommunene Bindal og Namsskogan, i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav i 2014 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal.

Kalvvatnan protestaksjon

Reineierne kjempet i flere år for å redde Kalvvatnan. Til slutt fikk de medhold fra OED.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Også Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen fremmet innsigelser til prosjektet.

Denne kampen endte for et år siden med seier for reineierne. Olje- og energidepartementet vedtok 11. november 2017 at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.

Korte nyheter

 • Karasjoks kvenske navn ute på høring

  Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste har reist navnesak om det kvenske navnet på tettstedet Karasjok og elva Kárásjohka.

  Lokale organisasjoner og personer med tilknytning til stedsnavn oppfordres til å gi innspill.

  Her er forslagene.

  Stedet: Kaarasjoki

  Elva: Kaarasjoki

  Høringsfrist er 01.08.2024.

  Loga sámegillii

  Kárášjoga gielda - Karasjok kommune
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Kárášjoga kveanagiel báikenamma gulaskuddamis

  Giellaráđi kveanagiel báikenammabálvalus lea álggahan kveananammaášši Kárášjoga báikegotti ja Kárášjoga joga nama hárrái.

  Dá leat giellaráđi gaskaboddasaš kvenalaš nammarávvagat.

  Báikenamma: Kaarasjoki

  Joga namma: Kaarasjoki

  Gulaskuddanáigemearri lea 01.08.2024.

  Les på norsk

  Karasjok rådhus
  Foto: Stian Strøm / NRK
 • Niillas Holmberg ble æresdoktor

  Multikunstneren Niillas Holberg (33) ble i helga hedret til æresdoktor i kunst ved Lappi universitet i Roavvenjárga/Rovanniemi.

  Holmberg har fått utmerkelsen for sitt arbeid for samiske rettigheter.

  Han sier at utmerkelsen oppmuntrer ham til å fortsette med sitt arbeid.

  – Dette betyr at mange verdsetter det jeg har gjort. Det er veldig bra. Med stor takknemlighet tar jeg imot æresutmerkelsen, sier Holmberg.

  Flere samer har før dette blitt utnevnt til æresdoktor ved Lappi universitet, blant annet Nils-Aslak Valkeapää eller Áillohaš, Ilmari Mattus, Ristenrávdná Magga, Petteri Laiti, Samuli Aikio og Matti Morottaja.

  Loga sámegillii

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle