Hopp til innhold

Reindrifta vant for to år siden - nå vil ny vindkraftutbygger prøve seg

Reineierne feiret i 2016 da vindkraftgigant fikk nei til å bygge et enormt vindkraftverk i deres område. Nå er det en ny aktør som søker lykken.

Nei til vindmøller

Protest mot vindkraftutbygging. Espen Borgir Christophersen sier han ikke vil komme i samme situasjon som det Fred. Olsen Renewables opplevde.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Vi ønsker først og fremst å komme i kontakt med både kommune og rettighetshaver i området, for å finne ut om det er områder i og rundt Bindal, som kan være aktuelle for å utrede et vindkraftprosjekt, sier prosjektutvikler i selskapet Norsk Vind Energi AS Espen Borgir Christophersen til NRK.

Espen Borgir Christophersen

Prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen.

Foto: Privat

I årevis kjempet Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt mot et annet vindkraftselskap. Selskapet hadde planer om å bygge vindmøller i naturskjønne Kalvvatnan.

Det var Ságat som først omtalte denne saken (krever innlogging).

Området ligger mellom kommunene Bindal og Namsskogan, i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag.

Denne kampen endte for to år siden med seier for reineierne.

Urfolksrett og summen av inngrep

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav i 2014 Fred. Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal.

Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Også Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen fremmet innsigelser til prosjektet.

Ina-Theres Sparrok står sammen med hunden sin i naturen i Kalvatnan

Reineier Ina-Theres Sparrok står sammen med hunden sin i naturen i Kalvvatnan.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Olje- og energidepartementet vedtok 11. november 2017 at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.

Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse.

I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak.

Men også andre inngrep som infrastruktur innenfor samferdselssektoren som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer.

(...)Det er fare for at summen av etablerte inngrep i distriktet sammen med etablering av vindkraftverket med veitilknytning kan være til hinder for at reindriften kan opprettholdes i det omfanget den har i dag.(...)

Departementet tok dermed til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Åpent møte over en kaffekopp

Christophersen sier han er kjent med den bitre konflikten.

– Det er vi naturligvis godt kjent med. Og det er et godt eksempel på hvordan vi ikke ønsker å operere. Vi er avhengig av støtte fra både kommune, grunneiere og ikke minst reindriftsnæringen før vi starter arbeidet.

Han tror at folk i Bindal og fra Voengelh-Njaarke vil tåle å snakke om vindkraft over en kaffekopp. 18. september har Christophersen invitert til åpent møte i Bindal.

Kalvvatnan protestaksjon

En reindriftskvinne speider etter en løsning i konflikten med Fred. Olsen Renewables. Den løsningen var det Olje- og energidepartementet som kom med.

Foto: Máret Eli Buljo / NRK

– Dersom reinbeitedistriktet mener at ingen områder er aktuelle, vil vi legge prosjektet på is, lover han.

– Viktigst at folkeretten følges

Fungerende daglig leder i Stiftelsen Protect Sápmi, Anders Johansen Eira, sier han ikke kjenner til de nye vindmølleplanene i Bindal.

Anders J.H. Eira

Daglig leder i Protect Sápmi, Anders Johansen Eira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Slik mener han at saksbehandling i arealinngrepssaker i urfolksområder skal foregå i en ideell verden:

– Flere ting må falle på plass, blant annet er det viktig med en god dialog. Urfolksgruppen må ha et godt nok faktagrunnlag å bygge på før de kan si ja eller nei til en utbygging. Hvis urfolket sier nei, så skal prosjektet stoppes, understreker Eira.

Det er akkurat det samme som prosjektutvikleren i det aktuelle prosjektet sier. Hva syns du om det?

– Hvis det er sant, så er det veldig bra. Det viktigste er imidlertid at folkeretten følges, forklarer Eira.

Vindkraft, Havøysund

Illustrasjonsbilde av vindkraftanlegg. Slike vindturbiner kan det være mange av i Bindal, hvis lokale interesser sier ja.

Foto: Allan Klo / NRK

Norsk Vind Energi AS ser for seg at vindmøllene vil ta opp 60 km2, og at det behøves 30 km med nye veier til det eventuelle området. Kraftverket er dobbelt så stort som det forrige: 500 MW.

Leder i Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt, Knut-Tore Kappfjell, sier til NRK at de ennå ikke har tatt stilling til de nye planene.

– Vi må se på planene før vi kan uttale oss, sier han.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK