NRK Meny

Dárkkistit boazodoallopolitihka

Stuorradikki ealáhuslávdegotti nubbinjođiheaddji Øyvind Korsberg lohká dál fertet dárkkistit olles boazodoallopolitihka. Son lea hirpmástuvvan man ollu boranávdebuhtadasat leat lassánan. Finnmárkku boranávdebuhtadusat leat lassánan mealgat viđajagiáigodagas 2008:s 2012 rádjai. Man ollu bohccuid ovddas dat ohccojuvvo, lea maid lassánan sakka.
Øyvind Korsberg dadjá ahte dát ášši čájeha ahte lea dárbu dárkkistit Norgga boazodoallopolitihka.