Hopp til innhold

Dáiddár gahpira birra: – Navde biro gálvun

– Miššonearat gilde gahpira geavaheames, dadjá dutki Outi Peski. Ládjogahpir bovttii dolin balu ja vaši, dál dat leat čájáhusas.

Ladjogahppir, samisk hornlue

LÁDJOGAHPIR: Báhpat navde dolin ahte biro orui gahpira siste, ja danin gilde gahpira.

Foto: Torgeri Varsi / NRK

Dál čájehuvvojit gahpirat ja govat Sámi Dáiddaguovddážis Kárášjogas.

Dát gahpirat bokte garra dovdduid, erenoamážit miššonearaide, geat vašuhedje gahpira dolin.

Outi Peski, govvadaiddar, kunstner

Outi Pieski, govvadáiddár.

Foto: Torgeri Varsi / NRK

– Miššonearat navde dán biro gálvun, ja gilde gahpira geavahusas, lohká Outi Pieski gii lea govvadáiddár.

Čájáhus Sámi Dáiddaguovddážis čájeha sihke gahpiriid ja maiddái govaid, mat čájehit dan nu gohčoduvvon ládjogahpira dahje dárogillii: hornlua.

Ládjogahpir

GOVAT: Čájáhusas leat sihke govat ja gahpirat.

Foto: Torgeri Varsi / NRK

Gahpir lei lunddolaš dolin, gitta 1800-logu lohppii, muhto leamaš unnán geavahusas ođđa áiggis.

Muhto sihke dát gahpirat, nugo meavresgárrige, gildojedje, go daid navde biro veahkkeneavvun.

Outi Pieski ja Suoma dutki Eeva-Kristiina Harlina dat leaba ovttas ráhkadan dáiddačájáhusa ládjogahperhistorjjá birra.

Dáinna čájáhusain soai hálideaba juohkit dieđuid maid son ja Suoma dutki Eeva-Kristiina Harlina leaba gávdnan.

– Historjá muitala ahte báhpat dat navde ahte biro orru gahpira siste, muitala dáiddár Pieski.

– Mun háliidan oažžut nissoniid geavahišgoahtit dán árgabeaigahpirin, ja ná loktet sámi nissoniid historjjá, lohká Outi Pieski.

Sámi dáiddaguovddáža direktevra lohká ahte lei lunddolaš addit saji gahperčájáhussii.

Kristoffer Dolmen

Kristoffer Dolmen Sámi dáiddaguovddáža direktevra.

Foto: Torgeri Varsi / NRK

– Mii leat guhká čuvvon Pieski prošeavtta. Su ovttasbargu arkeologain lea dagahan dán miellagiddevažžan, lohká direktevra Kristoffer Dolmen.

– Son lea okta dain dovdoseamos dáiddáriin Suomas ja Sámis. Son lea ožžon bálkkašumiid, ja dál lea sus čájáhus Suoma paviljoŋŋas Venezias, dadjá Dolmen.

Korte nyheter

 • Her mottar arkitekten prisen for årets styggeste nybygg

  Arkitekt Monalf Figenschau mottok i dag prisen for årets styggeste nybygg, som gikk til Moxy-hotellet i Tromsø.

  Arkitektopprøret deler ut prisen, i år for tredje gang.

  – Grøss er ikke akkurat et positivt ord, men med prisen er vi i celebert selskap med flotte bygg som har vunnet tidligere, sier Figanschau.

  Tidligere har Munchmuseet og Nasjonalmuseet vunnet grøssprisen.

  – Det som er bra med dette er at det vekker debatt om arkitektur og byutvikling. Det ønsker vi velkommen.

  Figenschau mottok prisen på lørdagens Helgemorgen.

  Monalf Figenschau
  Foto: Erik Waagbø / NRK
 • Sjømat Norge ser mange gode nyheter i avtale om tollfrie kvoter mellom Norge og EU

  Sjømat Norge skriver i en pressemelding at Norge ikke har frihandel med sjømat til EU og handelen reguleres av et lappeteppe av ulike avtaler, blant annet midlertidige kvoteavtaler. Den kvoteavtalen som nå er inngått gir bedre betingelser for enkeltprodukter i de kommende syv årene.

  Forhandlingene med EU har tatt tid, noe som har medført at norsk sjømateksport har stått uten en rekke tollfrie kvoter i mer enn to år, skriver de videre.

  – Jeg ser flere lyspunkter i avtalen som nå er på plass mellom EU og Norge, selv om den samlede markedsadgangen til EU for norsk sjømat fremdeles ikke er god nok, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge i pressemeldingen.

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK