Dáhttu seamma vuoigatvuodaid

Gaskavahku mearriduvvui ahte Tromssa ja Finnmárkku fylkkat ovttastahttojuvvojit, ja boahtteáiggis galggašedje tromsalaččain leat seamma vuoigatvuođat bivdui ja siseatnanguolásteapmái Finnmárkkus, go finnmárkulaččain lea odne. Nu oaivvilda sážžálaš luossabivdi Frank Fredriksen. Muhto kulturdieđaprofessor Ivar Bjørklund oaivvilda dat ii leat vejolaš, go Finnmárkoláhka addá eanet vuoigatvuođaid dálá finnmárkulaččaide, beroškeahttá boahtteáigge fylkkarájáid.