Samefolkets parti bryter samarbeidet med NSR

Samefolkets parti vil bryte valgsamarbeidet med Norske Samers Riksforbund. - Partiet vil være et rent politisk parti på lik linje med andre partier, sier leder Birger Nymo.

Birger Nymo
Foto: NRK

Guldal: Sab bokte oktavuodaid

På landsmøtet førstkommende helg vil Samefolkets parti/ Sámiálbmot bellodat (SáB) ta beslutningen om å kutte samarbeidet med NSR. Avtalen mellom de to partiene har blant annet vært at SáB ikke stilte lister til Sametingsvalget.

- Det har vært så mye uenigheter og splittelser i forbindelse med dette samarbeidet, og derfor vil styret foreslå for landsmøtet at samarbeidet blir brutt, sier Nymo.

Interne konflikter

Innad i Samefolkets parti har det også vært konflikter og disse konfliktene vil også bli gjennomgått på helgens landsmøte.

- Vi regner jo med at under fremlegging av årsmeldingen og behandlingen av den, så vil jo denne striden komme opp. Det må vi regne med og det er jo en debatt som vi er nødt til å ta, sier Nymo.

- Fritt og uavhengig parti

En av grunnene til at Samefolkets parti mest sannsynlig bryter samarbeidet med NSR er at de vil bli et fritt og uavhengig parti.

- Det er den kursen som det styret jeg har ledet har tatt sikte på, og å jobbe fram mot at vi framover skal kjøre som et fullstendig fritt og uavhengig parti på lik linje med alle andre partier i Norge. Alle kjenner jo til konflikten mellom SAB og NSR, blant annet dette med å stille liste til sametingsvalget. Akkurat de spørsmålene vil vi jo ha en slutt på, og gjøre den diskusjonen unna på dette landsmøtet, sier Birger Nymo.

Så mest sannsynlig vil Samefolkets parti være et eget parti og ikke en del av Norske Samers Riksforbund.

- Det er ihvertfall det vi i styret legger opp til, sier Nymo.