Boligmangelen skyldes innbyggernes treghet.

For mange oppleves det som om kommuneledelsen er redd for at Drag utvikles mer enn andre steder i Tysfjord, og dermed ikke vil ha boligbygging der. Men ordføreren imøtegår kritikken, og sier det er innbyggerne som er trege.

Drag i Tysfjord opplever solid utvikling
Foto: Sander Andersen / NRK

Næringslivet i samebygda Drag i Tysfjord investerer de kommende årene for flere hundre millioner kroner. Bare kvartsfabrikken Norwegian Crystallites regner med å øke antall ansatte fra dagens 52 til over 80 i løpet av en treårsperiode når fabrikken er ferdig utbygd.

Det er halt i land millionkontrakter innen riksvegvedlikehold til lokale firmaer, og havbruksnæringen satser, og har så langt 10 ansatte på Drag. Ringvirkningene merkes betraktelig også. Det går så det koster på Drag. Men svært liten byggevirksomhet, og dermed mangel på boliger, kan bremse utviklingen.

Bjørn Allan Fagernes

Bjørn Allan Fagernes

Foto: Sander Andersen / NRK

Måtte flytte til nabokommunen

Mangel på hus på Drag førte til at Bjørn Allan Fagernes måtte ta til takke med hus på Innhavet i nabokommunen Hamarøy, et kvarters kjøring fra Drag.

Og med nesten én times pendelveg mellom jobb i Musken i Tysfjord og bosted på Innhavet, har han et klart budskap til Tysfjord kommune:

– De må jo klargjøre tomter som man kan bygge på, eller at kommunen bygger slik at man kan leie. Det optimale for oss er å få bo på Drag, sier Fagernes.

– Noen er litt for trege

Anders Sæter

Ordfører Anders Sæter

Foto: Sander Andersen / NRK

Ordføreren ble med NRK Sámiradio til et område som var regulert til boligbygging for over 30 år siden. Fortsatt står området urørt. Ordføreren benekter at det er kommunal sendrektighet som er årsaken til at området fortsatt ikke er bebygd.

– Jeg vil ikke si det sånn, men det er vel noen som har vært litt for trege til å bygge. Vi er nå i et område med 6 regulerte tomter, og vi har ytterligere 2. Får vi interessenter, skal vi klare å legge fram vei, vann og kloakk slik at det er klart for bygging, sier ordfører Anders Sæter.