Hopp til innhold

Bok lansert: Nå får grenselosene sin fortjente oppmerksomhet

Grenselosene fikk falske beskyldninger om blant annet landssvik. Nå er det lansert en bok som beskriver grenselosenes dramatiske historie.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, ønsker de oppmøtte velkommen.

Foto: PEDER PEDERSEN / ÁRRAN – JULEVSÁME GUOVDÁSJ /LULESAMISK SENTER

​– Det er viktig at den yngre slekten får vite om hva som har skjedd og hva vi gikk i gjennom for å berge folk.

Det sier grenselos Kador Kvannmo fra Ballangen om utgivelsen av en bok som dokumenterer grenselosenes historie.

– Vi levde i trusler for arrestasjoner. Hvis vi ble tatt så var det all sannsynlighet at vi havnet i Tyskland.

Kador Kvanmo

Kador Kvannmo fra Ballangen er en av få gjenlevende loser fra andre verdenskrig.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Boka «Grenselos i grenseland» ble i går lansert foran en nesten fullsatt sal på Drag i Tysfjord, og er resultatet av et flerårig forsknings- og dokumentasjonsprosjekt om grenselostrafikken under andre verdenskrig.

Det var en høytidelig lansering med flere sterke fortellinger.

– Ble forfulgt

Boklanseringen ble åpnet av Tysfjords ordfører, som kort oppsummerte myndigheters behandlig av losene i etterkrigstiden.

– Grenselosene ble ikke hedret med medaljer og takknemlighet, men med rettsforfølgelse, spott og nedverdighet. Grenselosene og deres familier bar denne byrden i stillhet, innledet ordfører Tor Asgeir Johansen.

– Men fare for sitt eget liv og represalier mot sine egne familier ledet grenselosene mennesker på flukt til Sverige.

De oppmøtte fikk også høre fortellinger fra krigen og etterkrigstiden. Historier fra både etterkommere av losene og personer som ble loset over til Sverige.

Innblikk i en dramatisk historie

Boka «Grenselos i grenseland» gir et innblikk i grenselosenes dramatiske historie under andre verdenskrig og skildrer lostrafikken i et historisk perspektiv og særtrekk ved trafikken i ulike områder i nordre Nordland og Sør-Troms.

I boka forteller tidligere grenseloser, deres familier og flyktninger om sine opplevelser og minner knyttet til lostrafikken.

– Vårt ansvar

Ordføreren i Tysfjord mener det er myndigheters ansvar å dokumentere hva som skjedde og gi dette som et rettferdig bidrag om grenselosenes historie til de kommende generasjoner.

– Da tar vi det ansvaret som er gitt oss i håp om at vi en dag kan sette et verdig punktum for en uverdig del av norsk krigshistorie, sa Tor Ageir Johansen under åpningen.

Boka, som ble lansert i går, er skrevet av Marianne Neerland Solheim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen og utgitt av Orkana Akademisk i samarbeid med Árran lulesamisk senter.

Korte nyheter

 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2021-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen
 • Ávjovárri mister mandat til Sør-Norge

  Sametingets valgmanntall øker og nå er det 23 488 personer i valgmanntallet.

  De nye tallene viser at det blir endringer i mandatfordelingen i neste valgperiode; Ávjovárri valgkrets mister mandat til Sør-Norge valgkrets.

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2943 personer, og valgmanntallet er per 30. juni 2023 på 23 488 personer.

  Det kommer frem i en pressemelding fra Sametinget.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap).

  Det velges 39 representanter til Sametinget. Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021-2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater. Ávjovári valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025-2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet. Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Sametinget i Karasjok
  Foto: Benjamin Fredriksen
 • Hofsø ådå girjijn – Arvusmahteduvvam mæssos namádimijda

  Les på norsk.

  Girjjetjálle Ellen Hofsø Bådådjos la ájggeguovddelis lågenanvuostasj románajn. Prosæssa girjijn «Messe for navnløse» (sámegiellaj «Mæsso namádimijda») álgij gå avijssaartihkkalav lågåj mæsso birra girkkogárden Inndyran Gildeskålan jagen 2005:n, da namádis ulmutjijda gudi li hávddáduvvam Lapphollan 1800-lågo álgon.

  Romádna l bihtámsáme histåvrå birra, ja Hofsø adná sáme almmudagáv gånnå oasse berustimes la doajvvo sámegiellaj galggá jårggåluvvat.

  – Ja de la gatjálvis makkár sámegiellaj de galggá. Ælla gal nav moattes Vuonan gudi bihtámsámegielav máhtti. Gallegattja, valla ienep Svierigin.

  Hofsøa mielas gávnnuji moadda buorre subttsasa suv girjen, ja guorras aj filmmadåjmadiddjáj Nils Gaup guhti javlaj man ájnas la Nuortta-Vuonas subttsasijt subtsastit.

  – Gájkka vájkkut vaj ulmutja ienebuv diehti, ja dákkir máhtodisvuodajn viertti gæhttjalit juojddá dahkat.

  Ja Hofsø la juo ådå románajn barggamin. Girjen åvddånboahtá Hofsøa mielastuhttem luonndomystihkkaj, giehtoj tjadá sámij lahkavuoda birra luonnduj.

  – Galgav tjállet gåktu sámijn lij 1700-lågon, ja de boahtá Thomas von Westen Nuortta-Vuodnaj ietjas misjonerimijn. Ja de oadtju muhtem láhkáj vas vásedit dav majt Svierigis jåhtin, valla boahtte buolvva l dat.

  Ja sån galggá tjuovvot dálásjájge ulmutjijt vijdábut.

  - Ja danna li dal moadda hásstalusá sidjij gudi dálla boahttsujn barggi.

  Gulldala ienebuv Hofsøa ådå girje birra dánna.

  Otne gulat buori musihka, miellagiddevaš ságaid ja eará suohttasiid vel. Studios leaba John Einar ja Ánne Márjá.