Ble nektet å bruke samisk språk

– Det er helt uforståelig at jeg ikke lenger skal kunne sende en søknad på samisk til NAV, sier en fortvilet tobarnsfar, Runar Hals Bjelland, fra Kautokeino.

Runar Hals Bjelland på sitt kontor

For to år siden kunne Runar Hals Bjelland sende søknad på samisk. Men nå er de samiske søknadskjemaene ved NAV-kontoret fjernet.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

NAV

Her er ikke samisk språk like mye akseptert som norsk språk.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Siden han bor i et samisk språkforvaltningsområde , tok han det for gitt at NAV-kontoret hadde de nødvendige søknadsskjemaer også på samisk da han skulle søke om foreldrepenger. Men der tok han feil.

– Du må nok bruke norskspråklig søknadsskjema, var beskjeden han fikk.

– Svaret vitner om at NAV ikke er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til alle, mener en skuffet tobarnsfar.

– Samisk er en selvfølgelighet

Runar Hals Bjelland er opprinnelig ikke fra Kautokeino, og hans morsmål er norsk språk. Men siden han har flyttet til en samiskspråklig kommune, har han aktivt gått inn for å lære seg samisk språk.

Også av den grunn ville han skrive den nødvendige søknaden på samisk. Det gjorde han nemlig for to år siden da han også besøkte samme NAV-kontoret.

Men imellomtiden hadde NAV fjernet de samiske søknadsskjemaene. Tobarnsfaren reagerte med vantro på dette, og sendte en skriftlig klage til NAV.

– Jeg er meget forundret over svaret som jeg fikk, sier han indignert.

Lite brukere

I svarmailen som han mottok fra kommunikasjonsrådgiver Kristin Braadvig 2. oktober i år, heter det blant annet:

«Som du heilt riktig peiker på, fanst dette skjemaet tidlegare også på nordsamisk. NAV vurderer heile tida kva for tekstar vi skal omsetje til kva for språk. Den nordsamiske versjonen av skjemaet ble lite brukt, og vi har derfor valt å ikkje vidareføre det.»

Runar Hals Bjelland mener at dette er et helt håpløst svar all den tid NAV er et offentlig forvaltningsorgan som er forpliktet til å følge den samiske språkloven .

Likeverdige språk

Formålet med denne loven som ble vedtatt i 1990 av Stortinget, er å bevare og utvikle samisk språk ved særlig å styrke bruken i offentlig sammenheng. Her slås det fast at samisk og norsk er likeverdige språk i språkforvaltningsområdet.

Bestemmelsene i samelovens språkkapittel er minimumskrav. Alle offentlige organ oppfordres til å ta hensyn til brukere av samiske språk, også utover lovens regler.

Vil foreta en ny behovskartlegging

NRK Sápmi har bedt en forklaring fra NAV på hvilke grunnlag de har foretatt kartleggingen som vise få brukere av samiske søknadsskjemaer og dokumenter.

– Jeg kjenner ikke til denne vurderingen spesifikt, svarer seksjonssjef Espen Sunde i NAV.

Likevel innrømmer han nå at dette er innenfor de store tjenesteområder hvor de etter språkloven også skal ha tilbud på samisk.

– Vil dere sørge for at de samiskspråklige skjemaer kommer tilbake?

– Jeg tenker at vi skal gjøre en ny behovskartlegging som også omfatter de store tjenesteområdene.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira