Hopp til innhold

Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

* 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

* 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

* 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

– De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.

Korte nyheter

 • Skal lede Samerådets menneskerettighetssarbeid

  Samerådet har ansatt Eirik Larsen som leder av Samerådets menneskerettighetssavdeling.

  Larsen er jurist og har siden 2018 vært politisk rådgiver for Sametingsrådet. Han har tidligere arbeidet med samiske saker i departementene i Norge, og kjenner også Samerådet godt fra før da han i 2017 vikarierte i stillingen som han nå tiltrer.

  – Jeg ser fram til å ta del i Samerådets arbeid, og er glad for muligheten til å jobbe for en samisk organisasjon og med saker som jeg har stort engasjement for. Menneskerettighetene er under press, og det samiske sivilsamfunnet har en svært viktig rolle i å beskytte og fremme både samers og andre urfolks menneskerettigheter, sier Eirik Larsen.

  Han tiltrer stillingen 7. august 2023.

  Rådgiver for sametingsrådet, Eirik Larsen
  Foto: Christina Gjertsen
 • Hans Ole Eira slutter i sametingsrådet – Berit Marie P.E. Eira inn

  Hans Ole Eira fra Senterpartiet forlater sametingsrådet.

  Berit Marie P.E. Eira fra Flyttsamelista går inn midlertidig i hans sted.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka har invitert til pressekonferanse om endringer i Sametingsrådet på Sametinget klokken 12 mandag.
  Hans Ole Eira har vært sykemeldt en tid, meldte Sametinget i april. Han har vært sametingsråd siden 2020.
  Sametinget er et folkevalgt organ som skal rådgi Stortinget i samiske saker. Rådet representerer flertallet på Sametinget, og kan sammenliknes med regjeringen i det norske Stortinget.

 • Fovse-šiehtadalliit šiehttan leat jávoheapmin

  – Sii leat šiehttan leat jávoheapmin, nu ahte ii sáhte muitalit maidige.

  Nu dadjá riikkasoabadeaddji Mats Wilhelm Ruland NRK:i go jerro mo manná Fovse badjeolbmuid ja bieggafámu konsešuvdnadoalliid šiehtadallamiiguin.

  Dál lea gollan badjel 600 beaivvi das rájes go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fovses Trøndelágas rihkkot eamiálbmotvuoigatvuođaid.

  Lávvardaga ledje demonstrašuvnnat Stuorradikki olggobealde ja lohket ođđa Fovse-akšuvnnaid fas 100 beaivvi geažes.

  Mats Wilhelm Ruland er riksmekler.
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK