NRK Meny
Normal

Oslo kommune beklager

– Se om vi kan finne en bedre løsning ved neste stortings- og sametingsvalg.

Stemmelokale

Rot i hovedstaden

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Velger til Sametinget, Kjell Bakkemo, opplevde rot da han skulle stemme til sametingsvalget på valgdagen. På Anker hotel fant han ikke stemmesedlene, og han måtte innom flere forskjellige funksjonærer. Stemmesedlene var ikke lagt ut, etter litt om og men så viste det seg at de var i en koffert i et hjørne av valglokalet.

Bakkemo følte at Oslo kommune ikke tok sametingsvalget på alvor.

Her er saken om Bakkemo: OL viktigere en Sametingsvalg

Det er flere enn Bakkemo som har opplevd rot i stemmelokalene i Oslo. Åsmund Magga og Ingunn Eriksen skulle gi sin stemme i hovedstaden, dette var lettere sagt en gjort.

– Det gikk bra med stemmegivningen helt til vi kom til Sametingsvalget, da stoppet alt. De hadde ikke forberedt seg eller satt ut noen papirer i Sametings valglokale, forteller Åsmund og Ingunn.

Her er saken om Åsmund og Ingunn: – Flaut å ikke få stemme

Svært alvorlig

Ingvild Åsgård

Kommunikasjonssjef Ingvild Åsgård

Foto: Oslo kommune

Etter henvendelse av problemet til Oslo Kommune, så var dette svaret NRK Sápmi fikk av bystyret i Oslo over mail:

På grunn av tett program har ordføreren bedt Bystyrets sekretariat svare på henvendelsen vedrørende håndtering av sametingsvalget i Oslo. Bystyrets sekretariat har etter mandat fra valgstyret i Oslo ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring av stortingsvalg og sametingsvalg i Oslo.

– Dette er en oppgave vi tar svært alvorlig, skriver kommunikasjonssjef i Oslobystyre, Ingvild Åsgård.

Velgere som er innført i manntallet med stemmerett til sametingsvalg mottar i tillegg til valgkort også stemmesedler til sametingsvalget. Hvis velger ikke har tatt med stemmeseddel, har alle 111 valglokaler på valgdagene i Oslo konvolutter med stemmesedler tilgjengelig i materiellet som blir sendt ut til valglokalene.

Finne bedre løsning

At papirene ikke var hentet fram i nevnte valglokaler og lå lett tilgjengelig hos valglokalets ansvarlige er beklagelig.

Hvis dette bidro til en negativ opplevelse for velgere som ønsket å avlegge stemme til sametingsvalget, kan vi ikke annet enn beklage og forsikre at henvendelser fra velgere blir tatt med i evalueringen etter dette valget for å se om vi kan finne en bedre løsning ved neste stortings- og sametingsvalg, skriver Åsgård til NRK Sápmi.