Hopp til innhold

Hálida geahččiid fas ruovttoluotta

Beaivváš Sámi Teáhter hálidivččii fas oažžut geahččiid ruovttolutta teáhtersálii. - Dál áigut vuoruhit ráhkadit eambbo sámi teáhterbihtáid ja čájalmasaid mas olbmot sáhttet dovdat iežaset. Nu čilge teáhterhoavda Haukur J. Gunnarsson.

 

Beaivváža teáhterhoavda Haukur J. Gunnarsson
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sápmelaččat galget sáhttit dovdat, ahte Beaivváža teáhterčájalmasat gusket sidjiide. Teáhter galgá lea relevánta, čalbmáičuohci ja das galgá leat alla ámmátlaš dássi. Deháleammos lea almmatge, ahte Beaivváš hállá njuolgga geahččiide. Nu čilge teáhterhoavda Haukur J. Gunnarsson mihttomeriidis teáhterhoavdan.

Gunnarsson lea 1990 vuođđalogus maid bargan Beaivváža teáhterhoavdan. Dán jagi son máhcai fas ruovttoluotta dán virgái. Ja son lohká alcces stuorra hástalussan oažžut geahččiid fas ruovttoluotta teáhtersálii maŋŋágo moadde maŋimuš jagi leat leamaš heajos geahččiidlogut.

- Geahččit leat munnje dehálaččat ja sii galget maid leat mielde muitalusain maid sii gaskkustit, deattuha Gunnarsson.

Haukur J. Gunnarsson jearahallama oainnát Árdna TV prográmmas, mii sáddejuvvo eahketbeaivve ihttin diibmu vihtta váile bealguđas.

 

 

Korte nyheter