Titalls millioner kan gå tapt etter at reinslakteri gikk konkurs

Sparebank1 Nord-Norge (SNN) har sendt inn det største kravet til konkursboet. Kravet er på 13 millioner kroner.

SPAREBANK 1 Nord-Norge

STØRSTE KRAVET: Sparebank1 Nord-Norge risikerer å tape penger på reinslakteri konkurs.

Foto: Rune Eian / NRK

Det nest største reinreinslakteriet i Finnmark, «Min Boazu» som holdt til i Karasjok, kunne ikke å gjøre opp for seg og gikk konkurs i sommer.

Min Boazu - rein skav

MIN BOAZU: Oppstart i 2016. I 2018 fikk de en landsdekkende kontrakt med Rema 1000. I 2019 7.juni åpnet Sør-Trøndelag tingrett konkurs i Min Boazu AS.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Min Boazu AS konkursbo har mottatt 151 krav på totalt 45 millioner kroner.

– Etter all sannsynlighet vil ingen kreditorer få igjen penger som de krever, fordi det finnes ikke penger i boet, sier bostyrer Joar Grimsbu.

Min Boazu AS bobestyrer Joar Grimsbu

STRAFFEFORFØLGELSE: Bostyrer Joar Grimsbu i Arntzen de Besche Advokatfirma AS mener det er for tidlig å si om det er strafferettslige erstatningspliktig forhold i boet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Over halvparten av kravene er sendt inn av banker og finansbedrifter. Det kommer frem i en midlertidig rapport som er levert til Sør-Trøndelag tingrett.

– Årsaken til konkursen har vi så langt ikke konkludert, sier bostyreren.

Som bostyrer har advokat Grimsbu fått i oppgave å håndtere konkursboet til Min Boazu AS. Han skal også undersøke om bedriften har holdt seg innenfor lovverket.

Min Boazu var det andre store reinslakteriet i Finnmark og er blitt ansett som en viktig konkurrent i reinkjøttmarkedet mot Norges største reinslakteri, Finnmark Rein AS . I Norge er det omtrent 250 000 rein hvor av 185 000 er i Finnmark.

– Håper å få tilbake en del av pengene

Stein Vidar Loftås

BEKREFTER KRAVET: Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge bekrefter at de har sendt inn et krav.

Foto: Marius Fiskum

Sparebank1 Nord-Norge har sendt inn det største kravet av dem alle på over 13 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge bekrefter at de har sendt inn krav. Selv om det blir vanskelig, så håper han at de får igjen investerte penger.

– Det er per i dag vanskelig å si noe om dette. Her kommer detaljer som pant og lignende inn i bildet. Men vi forholder oss til bostyrer, sier han.

– Sparebanken 1 Nord-Norge risikerer tap

Et av de største finanshusene i Nord-Norge, som også er en en viktig støttespiller til en rekke prosjekter og tiltak i landsdelen, kan i dette prosjektet gå i minus.

– Sparebanken 1 Nord-Norge risikerer å tape penger i denne konkursen, sier bostyrer Joar Grimsbu.

Han forklarer at eiendelene som er pantsatt til banken vil utgjøre rundt 4 millioner kroner og kravet fra banken vil kunne korrigeres til rundt 9 millioner kroner. I tillegg har Sparebanken 1 Nord-Norge garantier fra andre personer/selskaper som vil redusere tapet.

Flere reineiere står også i fare for å miste inntekter på rein som de har levert til slakteriet.

151 krav

Aktør

krav

Bank og finans:

31 836 520 kr

Selskap:

13 258 513

Reindriftssamer:

337 201 kr

Diverse:

203 888 kr

TOTALT

45 636 122

MERKNAD: Dette er foreløpige krav. Alle tallene er ikke verifisert av bostyrer.

Styreleder ønsker ikke å kommentere

Det vil ta et par måneder før borevisor har konkludert, deretter vil bostyret se på saken.

– Da vil vi gå igjennom og konkludere på om det er noen kritikkverdige- og strafferettslige erstatningspliktige forhold, sier bostyrer.

Kan de ansvarlige bli straffeforfulgt?

– Vi har ikke grunnlag for å si om det foreligger noe strafferettslige erstatningspliktig forhold så langt, svarer han.

Styreleder i Min Boazu AS, Øistein Aagesen, ønsker ikke å bli intervjuet, men sender en kommentar via SMS til NRK

– Når det gjelder arbeidet med oppbudet av Min Boazu AS er det bostyrer som er riktig adressat, alt arbeide i denne sammenhengen skjer i regi av bostyret. Jeg har ingen kommentarer til saken, skriver styreleder Aagesen.