Hopp til innhold

Avgjør «samebegrepet» i dag

Stortinget debatterer endringer i grunnloven og samene kan ende opp med å omtales som folkegruppe, urfolk eller det samiske folk.

Stortinget

Stortingsrepresentantene må belage seg på en lang arbeidsdag når de onsdag debatterer endringsforslag til Grunnloven.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Dersom Stortinget går inn for å endre ordbruken på dette området ville jeg valgt begrepet «det samiske folk», dette fordi staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske folk, sier tidligere Høyesterettsjustitiarius og tidligere leder for Samerettsutvalget Carsten Smith.

Han har vært sentral i arbeidet med flere samerettslige arbeider, og det er derfor ikke unaturlig å høre hans syn på disse «samebegrepene». Smith ønsker forøvrig ikke å kommentere forslagene ytterligere.

I anledning grunnlovsjubileet er det foreslått en del endringer av Grunnloven. Dette gjelder også den såkalte «sameparagrafen», paragraf 110A, som i dag lyder slik:

"Det paaligger Statens Myndigheter at lægge forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv".

– Urfolk, folkegruppe eller folk?

Regjeringspartiene har i komiteinnstillingen gitt uttrykk for at de ikke ønsker noen endringer av teksten i paragraf 110 A fordi de mener ekstisterende betegnelse i loven er fullt ut dekkende.

Arbeiderpartiet foreslår at begrepet «den samiske Folkegruppe» omgjøres til «urfolk», mens Senterpartiet på sin side vil at det nye begrepet skal være «det samiske folk».

Begge endringene begrunnes med at dette vil være mer presist og sterkere internasjonalt rettighetsfestet.

– Håper at Høyre snur

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at samer bør omtales som «det samiske folk» i Grunnloven, og ikke «den samiske folkegruppe». Regjeringspartiene mener at den eksisterende formuleringen i Grunnloven fungerer godt og sikrer samenes rettigheter godt nok.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Det kreves 2/3 flertall for å få endret ordlyden i Grunnloven, noe som betyr at et av regjeringspartiene må endre sitt syn.

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet håper at Høyre vil endre sitt standpunkt i løpet av stortingsdebatten.

– Både Ap, Sv, V og Miljøpartiet de Grønne har sagt at de vil stemme subsidiært for forslaget fra Sp om å bruke begrepet «det samiske folk», og det er signaler fra Høyre om at de vil vurdere det, slik at hvis de gjør det, vil dette forslaget få nødvendlig 2/3 flertall, sier Lundteigen.

Det er ventet nærmere tolv timers debatt om endringene i grunnloven som er på sakskartet for Stortingsmøtet onsdag, noe som betyr votering nærmere midnatt.

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK