Avgjør «samebegrepet» i dag

Stortinget debatterer endringer i grunnloven og samene kan ende opp med å omtales som folkegruppe, urfolk eller det samiske folk.

Stortinget

Stortingsrepresentantene må belage seg på en lang arbeidsdag når de onsdag debatterer endringsforslag til Grunnloven.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith

Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Dersom Stortinget går inn for å endre ordbruken på dette området ville jeg valgt begrepet «det samiske folk», dette fordi staten Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, det norske og det samiske folk, sier tidligere Høyesterettsjustitiarius og tidligere leder for Samerettsutvalget Carsten Smith.

Han har vært sentral i arbeidet med flere samerettslige arbeider, og det er derfor ikke unaturlig å høre hans syn på disse «samebegrepene». Smith ønsker forøvrig ikke å kommentere forslagene ytterligere.

I anledning grunnlovsjubileet er det foreslått en del endringer av Grunnloven. Dette gjelder også den såkalte «sameparagrafen», paragraf 110A, som i dag lyder slik:

"Det paaligger Statens Myndigheter at lægge forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv".

– Urfolk, folkegruppe eller folk?

Regjeringspartiene har i komiteinnstillingen gitt uttrykk for at de ikke ønsker noen endringer av teksten i paragraf 110 A fordi de mener ekstisterende betegnelse i loven er fullt ut dekkende.

Arbeiderpartiet foreslår at begrepet «den samiske Folkegruppe» omgjøres til «urfolk», mens Senterpartiet på sin side vil at det nye begrepet skal være «det samiske folk».

Begge endringene begrunnes med at dette vil være mer presist og sterkere internasjonalt rettighetsfestet.

– Håper at Høyre snur

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at samer bør omtales som «det samiske folk» i Grunnloven, og ikke «den samiske folkegruppe». Regjeringspartiene mener at den eksisterende formuleringen i Grunnloven fungerer godt og sikrer samenes rettigheter godt nok.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Det kreves 2/3 flertall for å få endret ordlyden i Grunnloven, noe som betyr at et av regjeringspartiene må endre sitt syn.

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet håper at Høyre vil endre sitt standpunkt i løpet av stortingsdebatten.

– Både Ap, Sv, V og Miljøpartiet de Grønne har sagt at de vil stemme subsidiært for forslaget fra Sp om å bruke begrepet «det samiske folk», og det er signaler fra Høyre om at de vil vurdere det, slik at hvis de gjør det, vil dette forslaget få nødvendlig 2/3 flertall, sier Lundteigen.

Det er ventet nærmere tolv timers debatt om endringene i grunnloven som er på sakskartet for Stortingsmøtet onsdag, noe som betyr votering nærmere midnatt.