Hopp til innhold

Se hva Arne Josvald fikk i garnet

På fisketuren i Tanamunningen fikk Arne Josvald Sabbasen en fæl overraskelse da han dro opp garnet.

En ihjelspist laks dratt opp ved Tana-munningen

OPPSPIST: Slik så laksen til Arne Josvald Sabbasen etter at han dro den opp av garnet natt til torsdag.

Foto: Hilde Sabbasen / Privat

Opp fra havets mørke dro Sabbasen en ihjel spist laks. Laksen var nærmest halvspist, kun hale- og hodepartiet var igjen.

Laksen har fått flerret av kjøtt rundt store deler opp mot hodet. Det er nærmest kun gjellene igjen på fremenden av fisken. Fra bildet kan det se ut som om rovdyret har tatt flere store jafs av laksen.

Ikke mange meterne bortenfor hadde også to smålaks fått smake på rovdyrets vrede. De var også ihjel spist, ifølge Sabbasen.

Dette er ikke de dagene hvor det er artigst å være på fisketur

Arne Josvald Sabbasen, fisker

Enig

Den ivrige fiskeren var kjapt ute på Facebook hvor han la ut et bilde av fangsten. Facebook-trådens mest hyppige kommentar var at det mest sannsynlig har vært en kobbe å ha tatt en smakebit av laksen. Dette er også forsker ved Havforskningsinstituttet enig i.

Terje Haug på forskningstokt ved Svalbard

OPPLEVD TIDLIGERE: Terje Haug (bildet) har også privat opplevd å ha sett en halvspist fisk, denne var derimot kun blitt observert flytende i en elv.

Foto: Pressebilde

– Det er mest sannsynlig en steinkobbe. Vi vet at det er enkelte steinkobber som spesialiserer oppimot vassdrag og som spiser laks, sier Tore Haug som er faggruppeleder for sjøpattedyr ved Havforskningsinstituttet.

Sabbasen valgte å mate fuglene med laksen, dette mener Haug var unødvendig. Det er nemlig mulig å spise laksen, men man burde helst unngå de delene hvor laksen er blitt bitt.

– Rovdyret går som oftest etter de feiteste delene. Det ser vi også på dette bildet. Lever er blant annet snadder for et rovdyr som er ute etter feitest mulig mat, sier Haug.

Skjer ofte

Sabbasen forteller at dette ikke er første gang det skjer. Selv om laksen mest sannsynlig har lidd under angrepet, så blir han ikke å slutte å fiske i Tanamunningen.

– Dette skjer én gang i året, så dette har jeg opplevd opptil flere ganger tidligere, sier Sabbasen.

Tanamunningen

Selv om Sabbasen ikke blir påført direkte økonomiske tap ved slike hendelser, så går det inn på han. De gangene han opplever å få slik laks i garnet, så er han ikke den gladeste mannen, men selv de ivrigste fiskerne forstår at naturen går sin gang.

– Jeg ser flere ganger at kobben jakter ute i Tanamunningen, de må jo selvfølgelig også ha mat, sier Sabbasen.

 • Hør radiointervjuet på samisk rett under:

Korte nyheter

 • Område i Nordreisa i Troms evakueres

  Politiet har besluttet å evakuere et område i Nordreisa i Troms.

  Området består av sju hus med totalt 18 beboere.

  – Det har gått flere skred i Kildalen. Det er ikke meldt om skredtatt bebyggelse eller personer. Politimester har besluttet evakuering av et nærmere definert område, etter faglig råd fra NGI. Befolkningsvarsling pågår. Kommunehuset på Storslett er mottak av evakuerte, skriver politiet på Twitter.

 • Eanemus kakáo beassážiid áiggi

  Ii leat dal varra nu olu mii lea buoret go liegga kakáo beaivvážis beassážiid áiggi. Bures badjel beali norgalaččain lohket juhkat kakáo beassážiid, muhto dán njálgga juhkosa, dan lihkkojit buot buoremusat Davvi-Norggas, čájehit Opplysningskontoret for Meieriprodukter logut.

  Dat herskot maid olbmot návddašit eanemusat beassážiid áigge lea appelsiidna, tuvrašuhkoláda ja kakáo. Dat leat beassášfavorihtat.

  Liegga ja njálgga šuhkoládajugus dahje dat kakáo, dan sáhttá návddašit vaikko gos ja vaikko makkár oktavuođain, leaš dal gávpogis dahje meahcis. Go deavdá termosa juhkosiin de dat bistá liekkasin ja dan sáhttá návddašit vaikko gos ja goas.

  Čieža logi olbmos Davvi-Norggas ja Gaska-Norggas vástidit melk.no iskkadeames ahte beassáškakáo lea buoremus maid dihtet beassážiid áigge.

  Varm sjokolade
  Foto: Mari Svenningsen/Opplysningskontoret for kjøtt
 • Jus suovvanjurggonat eai doaimma

  Measta buot Norgga 500-duhát bartta geavahuvvojt beassážiid áigge.

  De lea ge dat ballu Brannvernforeningas, sii geat buollinsihkkarvuođa hárrái olu barget ja fuomášuhttet.

  Sin ballu lea dat ahte ollu dáid barttain mat geavahuvvojit ii leat doaibmi buollinalárbma dahje suovvanjurggon.

  Buot barttain ja astoáiggedáluin galgá leat unnimusat okta suovvanjurggon, dasa lassin de galget leat dollačáskadanrusttegat maid álkit oaidná ja gávdná.

  - Jos dat dollanjurggon ii doaimma, na de ii leat das masage ávki, go ii leat báhtter dahje báhtter lea billašuvvan dahje guorranan, ja dán sii vuhttet go gulahallet riika buollinčáskadeddjiiguin geat leat čađahan bearráigeahčču barttain ja asttuáigedáluin, lohká Brannvernforeninga hálddahuslaš direktevra Rolf Søtorp.

  Nu ávžžuhit ge seammás geahččat sihke suovvanjurggona ja eará dárbbašlaš rusttegiid go olle dál beassážiidda bartii.

  Brannalarm/Røykvarsler
  Foto: Malin Nygård Solberg / NRK