– Melder meg ut av Ap

Misnøyen fra fylkesordføreren i Finnmark ble for sterk kost for tidligere Ap-topp: – Jeg melder meg ut, sier Erling Fløtten.

Erling Fløtten
Foto: Sigve Nedredal / NRK

Erling Fløtten er styreleder i Finnmarkseiendommen. I neste uke blir han kastet av fylkestinget i Finnmark; blant annet av sine egne partifeller i Ap.

– Hvis det går slik at vi blir kastet på det usaklige grunnlag, så ser jeg ingen grunn til å fortsette med medlemskap i partiet, sier han til NRK.

Bakgrunnen for Fløttens avgjørelse er blant annet kritikken fra fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap). I forrige uke skrev han at FeFo-styret har sviktet sin rolle.

– Fram til nå har FeFo-styret opptrådt alt for egenrådig i flere sammenhenger, skrev fylkesordføreren blant annet.

40 år medlemsskap slutt

I dag sendte Finnmarkseiendommen (FeFo) ut brevet som styrelederen har skrevet som svar på kritikken til fylkesordføreren.

Fløtten avslutter artikkelen slik:

"Finnmark Arbeiderparti har ikke løftet en finger for å få kontakt med meg eller gi uttrykk for ønsker i noen retning. Et snart 40 års medlemskap synes å gå mot en ende."

HELE BREVET TIL FLØTTEN

Erling Fløtten var fylkesordfører i Finnmark på 1990-tallet.

– Mistillit

Han tolker uttalelsene og opplegget til både fylkesordføreren og Finnmark Ap som direkte mistillit mot ham.

– Gamle ringrever i politikken vet at det ikke alltid går slik man ønsker. Jeg er ikke bitter, sier han.

Erling Fløtten mener det ikke finnes noen saklige grunner for å skifte ham ut.

– Vi har gjort våre vedtak blant annet etter at saker har vært ute på høring. Arbeiderpartiet har hatt muligheter til å påvirke, men partiet har jo en gang ikke satt seg inn i sakene. Det synes jeg er mest bedrøvelig.

– Beklager

Fylkesordfører Runar Sjåstad har lest Fløttens brev i dag.

– Hvis Erling Fløtten mener at min kritikk av FeFo og deriblant Fløtten er den eneste grunnen til at han skal meldes seg ut av Ap, så beklager jeg selvfølgelig det. Men jeg tar ikke ansvar for dette.

Sjåstad sier han kjenner Fløtten som en "ordentlig kar".

– Han har gitt uttrykk for sin versjon av saken, og det har han all mulig rett til å gjøre.

Fylkesordføreren sier han ikke skal kontakte Erling Fløtten.

– Jeg er imidlertid åpen for samtaler hvis det skulle være ønskelig, sier Sjåstad.

– Kan ikke loven

I intervjuet med NRK hevder FeFo-lederen at Finnmark Ap ikke kan finnmarksloven.

– Partiet har ikke satt seg grundig nok inn i loven for å kunne ta konklusjoner som er nødvendig. Vår oppgave i styret er å følge loven, sier han.

Fylkesordføreren avviser denne påstanden.

– Jeg mener vi har et høyt kunnskapsnivå. Vi har hatt grundige prosesser og drøftelser omkring hva vi ønsker med FeFo til beste for befolkningen. Jeg mener ikke at FeFo generelt har gjort en dårlig jobb, men det har vært enkeltsaker som jeg har kommentert. Tiden er uansett inne for å skifte ut folk, sier Runar Sjåstad.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fylkesordfører Runar Sjåstad er svært uenig i måten FeFo planlegger å bruke et framtidig overskudd. Han viser til styringsdokumentet som fylkestinget har laget for FeFo. Her heter det blant annet:

– FeFos overskudd skal som hovedregel utbetales som utbytte til Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Erling Fløtten synes ikke dette er en saklig argumentasjon fra fylkesordføreren. FeFo-styret mener det er riktigere å avsette eventuelle overskudd til to ulike fond: Et næringsfond og et kulturfond.

– Når man sier at overskuddet skal gå til fylkeskommunen og Sametinget, så blir FeFo en melkeku. Det er ikke intensjonen med FeFo. Det er formuleringer i loven som sier at man kan gi penger til Sametinget og fylkestinget. Et fond kan jo også gi penger til disse to. Å ta hele overskuddet som fylkesordføreren mener, er ikke i tråd med lovens bokstav, sier Fløtten til NRK.