Anders Urheim jr.

Anders Peder Urheim jr. er toppkandidat på lista til Sjaddo i valgkrets 5.

Anders Urheim
Foto: NRK

Han er født 23. august 1967. Bosatt i Musken i Tysfjord kommune.

I kommunen var 246 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 1.226 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: Ja

Økonomi

Anders Urheim

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

0

0

0

2007

150 779

0

82 259

Roller

Oppført som innehaver av enkeltmannsforetaket Rievsak I.O. Etabl. i 1991.

Oppført som daglig leder og styreleder av Rievsak Haandkraft (NUF), etabl. i 2007. Driftsinntekter i 2007: 835.000 kr, res. før skatt: - 355.000 kr.

Ble valgt inn for Arbeiderpartiet ved valget i 2005. Gikk ut av Ap-gruppa og dannet enmannsgruppe under navnet Samisk Sosialdemokratisk Parti.

Sivilstand
Ugift

Utdanning
Cand.mag (sosiologi, historie, pedagogikk), Universitetet i Tromsø Lulesamisk, Høgskolen i Bodø
Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Tromsø

Yrkesbakgrunn
Selvstendig næringsdrivende.

Verv
2006- Medlem i Interreg beslutningsgruppe Nord - Sápmi
2004-05 Medlem i Nasjonalt utvalg for prosessen for bruk og vern i lulesamisk område (oppnevnt av Sametinget)
2004- Leder i HEBO – Hellmofjordens Sijdda-/Bosettingsråd
2002-05 Styremedlem i Nordland Arbeiderparti
2003 Medlem i utredningsgruppe for lulesamisk videregående opplæring
1987-01 Leder i DoajmmaSiebrre Julevsábme
1993-95 Styremedlem Máinnas mánáidgárdi, Tromsø
1996-98 Leder i SJADDO - samisk studentforening, Bodø
1998 Medlem i i utredningsgruppe for lulesamisk studietilbud ved Høgskolen i Bodø
-2001 Leder i Arbeiderpartiets samepolitiske forum i valgkrets 11

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, medlem i Samisk parlamentarisk råd, medlem i beslutningsgruppen for Interreg Nord III
1997-01 Sametingsrepresentant; medlem i Oppvekst- og utdanningskomiteen, varamedlem i Tilskuddsstyret
1997-01 2. vararepresentant for Gasska Nordlánda Sijdda

Språk
Norsk og lulesamisk

Korte nyheter

  • 97 koronasmittede på sykehus

    Tirsdag var 97 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på sju pasienter fra dagen før.

    21 av pasientene får respiratorbehandling, og 31 ligger på intensivavdeling.