Hopp til innhold

Alltid redde for å gå tur

Hundeeier er redd for å gå tur med hunden sin på grunn av de mange løshundene – nå etterlyser hun hundefanger.

Løshund

Løshund i Kautokeino.

Foto: Øst-Finnmark politi

– Det er veldig trist for oss hundeeiere at det er så mange løshunder her i bygda. Vi er alltid redde når vi går tur med hunden, vi frykter at løshunder skal angripe våre hunder og oss mennesker også. Folk tør heller ikke å gå til jobben, fordi de er redde for løshunder. Så da må de bruke bil, sier Lina Førster.

Førster mener at hele kommunen må samarbeide for å få bort løshund-problemet.

– En person kan ikke gjøre noe, men hvis hele befolkningen jobber sammen, da er det mulig å løse dette problemet. Men da må også kommunen, mattilsynet og politiet hjelpe til. Det skulle ha vært en hundefanger i bygda, slik det var før, sier hun.

Ansetter ikke hundefanger

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, sier at kommunen ikke vil ansette en hundefanger, og mener at det politiets ansvar å fange løshunder.

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, sier at de ikke vil ansette en hundefanger.

Foto: Roger Manndal

– Kommunen har ikke tenkt å ansette noen i den stillingen, fordi det har skjedd en endring i hvem som er ansvarlig for å fange løshunder. Det er politiet som må jobbe med løshundutfordringen i bygda, sier han.

Men lensmannen i Kautokeino, Klemet Klemetsen, mener at problemet ligger i kulturen. Og sier derfor at det er hundeeiernes ansvar å prioritere dette. Hætta mener at hundeeiere selv må ta vare på hundene sine.

– Hvis hundeeier har fast hunden sin, slik som man skal gjøre, så hadde det ikke vært løshund-problem i Kautokeino. Det letteste og billigste for alle er hvis hundeeier selv tar vare på hunden sin og ikke lar den springe løs i bygda. Dette er en utfordring til hundeeiere så de kontrollerer hundene sine, sier Klemet Erland Hætta.

Problem for alle i bygda

Lina Førster mener at det er dumt at kommunen ikke kan hjelpe til.

– Løshunder i bygda er et problem for alle som bor i Kautokeino. Politiet sier at befolkningen skal hente bur for å fange løshunder og deretter ringe til politiet, det syns jeg ingenting om. Å fange løshunder er ikke befolkningens oppgave, sier hun.

Du har planlagt å arrangere folkemøte om dette problemet, hva slags forventninger har du til møtet?

– Jeg vil fortelle hva befolkningen mener om løshund-problemet. Vi må prøve å få til en dialog om dette med kommunen, politiet og mattilsynet. Da kan vi sammen løse problemet. For det er jo også snakk om helsen til hundene, hvert år så dukker det opp hundesykdommer. Og løshundene får disse sykdommene, og slik smitter de andre hunder som er i bånd. Problemet er ikke bare at folk i bygda er redde for løshundene, men at det også oppstår hundesykdommer, sier Lina Førster til slutt.

Korte nyheter

 • Sikkerhets nivå ble økt til nivå 2 på Melkøya

  Fredag den 30. september ble det bestemt av kystverket at sikkerhets nivået på Melkøya i Hammerfest skal bli økt til nivå 2, grunnen til dette er økte trusselnivået skriver ságat

  Naturgassanlegget på Melkøya i Hammerfest.
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Láhkačeahppi: – Heajos beaivi Brasila álbmogii

  – Otná válgaboađus lea heittot Brasila álbmogii ja eamiálbmogii. Dan dadjá Brasila Sosialisttalaš bellodaga párlamentajoavkku láhkačeahppi, Paulo Stanich Neto, NRK Sápmái.

  – Jair Bolsonaro vuittii 60 proseantta sajiin guktot viesuin párlameanttas. Dat mearkkaša, ahte šaddá váttis stivret vaikko Lula vuoittášiige nuppi válgavuoru. Boahtun sáhttá šaddat kaos, váruha Neto.

  Sosialisttalaš bellodat dagai erenoamáš heajos válgga.

  – Bellodat massii sullii beali iežas párlameantaáirasiin. Dasa lassin massiimet ráđđehusválddi máŋgga oassestáhtas, šálloša Neto.

  Brasilas leat sullii 212 miljon ássi. Riikkas leat 27 federála ovttadaga. Dát leat federála guovlu (Distrito Federal) ja 26 oassestáhta.

  Paulo Stanich Neto
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Dal máhtá mánnáj gáptev lájggit: – Sihtin de nannit gáptev ja guoddemav mánájda

  Anna Kajsa Aira ja Laila Susanna Kuhmunen guovtes Jåhkåmåhkes libá prosjevtav aktan dahkam dan diehti gå libá dárbov vuojnnám gáppteadnemij. Sunnu mielas mánájn li dárbbo gáptijda. Sihtaba mánná galggá oadtjot gápptáj tjágŋat guossa sihtá. Dan diehti de libá gáptijt mánájda goarrom nav vaj æjgáda máhtti gáptijt mánájda lájggit. – Mij la nav tjábbe gáptijn; dat ham vuoset gåsstå boadá, ja dat ham vuoset dån ham gullu duv álmmugij. Soajtá dujna ælla giella, dån la márjju bajássjaddam gånnå de, valla gå dån gápptáj tjáŋa, de dån degu dåbdo at «mån gullu gåsik», tjuottjot Aira. Gulldala Julevmagasijnan.

  – Måj sihtin de nannit gáptev ja guoddemav mánájda