Løshunder i bygda er blitt et stort problem

I Kautokeino har løshunder blitt et stort problem. Disse løshundene har ikke eierne tjoret fast. Marianne Mikkelsen sier at hun først nå etter at hun har kjøpt seg hund, ser hvor stort problem dette er.

Løshunder i boligfelt

Løshunder i bygda har blitt et stort problem i Kautokeino.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

– Det er først nå etter at jeg har skaffet min egen hund, at jeg skjønner problemet med sykdommer og løshunder. De har alltid vært her i bygda. De er ekstra plagsomme nå når man skal gå tur, fordi det er jo en hel flokk. Man går jo turer med naboene sine hunder, sier Mikkelsen.

Marianne Mikkelsen sier at hun ikke tør slippe guttungen sin alene ut med hunden, for hun er redd at løshunder skal angripe dem.

Marianne Mikkelsen og sønnen Isak

Marianne Mikkelsen tør ikke slippe sønnen Isak ut alene, fordi hun frykter at løshunder skal angripe han.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

– Jeg tør ikke å slippe han ut, det gjør jeg ikke. Man sender ikke småbarn ut med dyr, og det på grunn av at hvis man møter en løshund, så kan løshunden angripe han, forteller hun.

Politiets ansvar

Leder i dyrevernnemnda i Vest-Finnmark, Isak Th. Triumf, sier at løshunder er et stort problem i Kautokeino.

Isak Th. Triumf

Isak Th. Tiumf sier at løshunder er et stort problem.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

– Hver dag så kommer folk og spør meg om vi kan gjøre noe med dette. De spør om vi kan sette løshundene fast, men det er ikke vår jobb. Vi vet at det er politiets arbeid å fange løshunder, sier han.

Situasjonen vært slik i mange år

Men lensmannen i Kautokeino, Klemet Klemetsen, mener at problemet ligger i kulturen.

Klemet Klemetsen

Lensmannen i Kautokeino, Klemet Klemetsen, sier at det er hundeeiernes ansvar å ta vare på hundene.

Foto: Roger Manndal / NRK Sápmi

– Situasjonen har vært slik i flere år. Og det stod at reindriftshunder skal være løse, for hvis de ikke løper løs, så kan de bli ødelagt og da er de ikke lenger reindriftshund. Og hvis dette stemmer, da tolker jeg det at det bare er reindriftshunder som løper rundt løs. Og det er hundeeierne som skal ta vare på hundene sine, sier han.

– Jeg mener at dette bør hundeeierne prioritere, og ikke politiet, sier han til slutt.