Álgoálbmogat ávkin ruđalaččat

Canada ekonomiija sáhttá ávkašuvvat 28 miljárdda dollára veardde juos álgoálbmogiidda addojuvvojit vejolašvuođat oassálastit riikka ekonomalaš ovdáneapmái. Dat boahtá ovdan Canada Álgoálbmogiid ekonomalaš ovdáneami ráđi varraseamos raporttas, mii almmuhuvvui ikte. Raporttas lohká ahte veardásaš ekonomalaš vejolašvuođat ja oahppu ja hárjehallan álgoálbmogiidda sáhttet veahkehit buoridit Canada produktiviteahta.