Áigot lágidit válgga beassat Sámi Girkoráđđái

Sámi girkoráđđi galgá demokratiserejuvvot. Ovddasteddjiid galgá boahtteáiggis válljet válggaid bokte iige nu mo dál nammadeami bokte. Seamma láhkai galgá maid válljet ovddasteddjiid golmma davimus bismmagotteráđđái, nu muitala Sámi Girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira.

Bibelen
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Eira ii loga dálá vuogi leat eahpedemokráhtalažžan, muhto dál háliidivčče Sámi Girkoráđđi demokratiseret válggaid. Dan oktavuođas lea girkoráđđi ásaheamen Sámi girkolaš válgačoahkkima nu ahte boahtteáiggis šattašii vejolaš válggaid bokte válljet sámi ovddasteddjiid girkoeallimii.

Sámi girkoráđđi sádde árvalusa gulaskuddamii

Sara Ellen Anne Eira

Sámi Girkoráđi jođiheaddji Sara Ellen Anne Eira muitala ahte Sáme Girkoráđđái galget dál demokráhtalaš válggaid bokte válljet ovddasteddjiid. Seamma láhkai galget maid válljet ovddasteddjiid bismmagotteráđđái.

Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd

Sámi girkoráđđi sádde dál gulaskuddamii evttohusa Norgga Girku Sámi girkolaš válgačoahkkima birra. Sámi Girkoráđđi lea bivdán girkoráđđedirektevrra ovttas Sámi Girkoráđiin čielggadit ahte galget go ásahit sámi girkolaš válgačoahkkima, mii juohke njealját jagi lágiduvvošii.

Válgačoahkkin árvalusas boahtá ovdan mo nominašuvnnat galggašedje lágiduvvot go galgá válljet sámi ovddasteddjiid Norgga girku stivrenorgánaide, ja mo válgačoahkkimii galggašii čohkket ovddasteddjiid.

Lea dehálaš ahte sápmelaččat ožžot vejolašvuođa oassálastit girkoeallimii iežaset kultuvrra ja iešvuođa vuođul, ja ahte ožžot saji hábmet iežaset girkoeallima Norgga girku siskkobealde. Mihttomearrin lea ahte sámi girkoeallin šaddá oassin Norgga girku oktasaš identitehtii.

Evttohus čilge maid mo nomineret sámi áirasiid geat galggašedje válljejuvvot Norgga girku stivrenorgánaide ja mo válljet áirasiid Sámi girkolaš válgačoahkkimii.

Áigumuš lea ahte Sámi girkolaš válgačoahkkin dollojuvvo vuosttaš háve Girkoválggaid oktavuođas 2019s.