Hopp til innhold

Åarjel-Saepmie válgabiire / Sørsamisk valgkrets

Sametingsvalget 2017 er delt inn i syv valgkretser. Her får du en innføring i én av disse. Norsk tekst finner du nederst i denne artikkelen.

Sørsamisk valgkrets / Åarjel-Saepmie veeljemegievlie

Sørsamisk valgkrets / Åarjel-Saepmie veeljemegievlie

Foto: NRK

På norsk:

Dán válgabiirres leat 75 suohkana. Dat leat suohkanat Raavta ja Rødøy rájes luksa Nordlándda fylkkas, buot suohkanat Davvi-Trøndelága ja Lulli-Trøndelága fylkkain, Surnadal ja Rindal suohkanat Møre ja Romsdal fylkkas, ja Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset ja Folldal suohkanat Hedemárkku fylkkas.

Válgabiirre áirraslohku vuolgá das man ollu olbmot ledje dieđihan iežaset jienastuslohkui geassemánu 30. beaivái dan jagi go maŋemus ledje suohkan- ja fylkkaválggat (2015:s). Åarjel-Saepmie válgabiirres ledje dalle 1030 olbmo jienastuslogus. Válgabiire doalaha njeallje sámediggeáirasa nugo ledje 2013-válggain, ja lea dál nai sámedikkeválggaid unnimus jienastuslogu dáfus.

Válgalisttut

Åarjel-Saepmie válgabiirres leat dáin válggain guhtta dohkkehuvvon bellodaga/listtu:

Nuorat ja boarrásat

Dat bellodat/listu mas leat gaskamearálaččat nuoramus evttohasat dán biirres lea Åarjel-Saemiej-Gïelh. Dáid evttohasaid gaskamearálaš ahki lea 29,1 jagi. Åarjel-Saepmie válgabiirre nuoramus evttohasat leaba Ellen Sara S. Larsen (BB) ja Lene Cecilia Sparrok (ÅSG) geat leaba riegádan 1997:s.

Ovddádusbellodagas dat leat gaskamearálaččat boarráseamos evttohasat válgalisttus. Sin gaskamearálaš ahki lea 45,9 jagi. Ja Åarjel-Saepmie válgabiirre boarráseamos evttohas lea Olgeža Maj-Lis Kant guhte lea riegádan 1946:s.

Ovddeš válgabohtosat

2013-válggaide serve dán biirres njeallje bellodaga/listtu ja válgaboahtu leai ná:

Åarjel Saepmie 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

BB/AP

159

26,2

1

GB/SP

53

8,7

NSR

176

29,0

1

ÅSG

205

33,8

2

Eará/Andre

13

2,1

Oasálastin/Deltakelse

606

62,3

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

973

Åarjel-Saepmie válgabiirres válljejuvvojedje dát olbmot sámediggeáirrasin 2013-2017:

 1. áirras: Ellinor Marita Jåma, ÅSG
 2. áirras: Björn Thomas Åhrén, NSR
 3. áirras: John Kappfjell, BB/AP
 4. áirras: Jovna Zakarias Dunfjell, ÅSG

2009-2013

Åarjel-Saepmie válgabiirre jienasteaddjit besse dien áigodahkii válljet golbma sámediggeáirasa.

2009-válggaide serve dát bellodagat/listtut ja ná leai válgaboahtu:

Åarjel Saepmie 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

BB/AP

168

30,6

1

GB/SP

36

6,6

NSR

177

32,2

1

SVL

22

4,0

ÅSG

146

26,6

1

Oasálastin/Deltakelse

549

62,1

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

884

Dát olbmot válljejuvvojedje sámediggeáirrasin 2009-2013:

 1. áirras: Jarle Jonassen, NSR
 2. áirras: Sten Erling Jönsson, BB/AP
 3. áirras/: Ellinor Marita Jåma, ÅSG (várrelahttu: Ida Marie Bransfjell)

Go Ellinor Marita Jåma šattai ráđđelahttun maŋŋil válggaid, de várrelahttu Ida Marie Bransfjell álggii su sadjái sámediggeáirrasin.

«––––––––––––––––––––––––––––––»

Sørsamisk valgkrets

Det er ialt 75 kommuner i denne valgkretsen. Det er kommunene i Nordland fylke fra og med Rana og Rødøy og sørover, kommunene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal fylke og Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal kommuner i Hedmark fylke.

Hvor mange representanter som velges fra hver valgkrets er avhengig av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg (2015). Sørsamisk valgkrets hadde på det tidspunktet 1030 manntallsførte og får dermed velge fire representanter. Dette er samme antall som ved valget i 2013.

Valglister

I Sørsamisk valgkrets stiller seks partier/lister til valg:

Unge og eldre

Det er Åarjel-Saemiej-Gïelh som i denne valgkretsen har lavest gjennomsnittsalder blant sin kandidater. Gjennomsnittalderen for Åarjel-Saemiej-Gïelh-kandidatene er 29,1 år. De yngste kandidatene i Sørsamisk valgkrets er Ellen Sara S. Larsen (AP) og Lene Cecilia Sparrok (ÅSG) som begge er født i 1997.

Fremskrittspartiet har høyest gjennomsnittsalder blant sine kandidater. Her er gjennomsnittsalderen 45,9 år. Den eldste listekandidaten i Sørsamisk valgkrets er Maj-Lis Kant (H) som er født i 1946.

Tidligere valgresultater

Ved valget i 2013 stilte fire partier/lister til valg i denne valgkretsen og valgresultatet ble slik:

Åarjel Saepmie 2013

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

BB/AP

159

26,2

1

GB/SP

53

8,7

NSR

176

29,0

1

ÅSG

205

33,8

2

Eará/Andre

13

2,1

Oasálastin/Deltakelse

606

62,3

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2013

973

Fra Sørsamisk valgkrets ble følgende valgt inn som sametingsrepresentanter 2013-2017:

 1. representant: Ellinor Marita Jåma, ÅSG
 2. representant: Björn Thomas Åhrén, NSR
 3. representant: John Kappfjell, BB/AP
 4. representant: Jovna Zakarias Dunfjell, ÅSG

2009-2013

Velgerne i Sørsamisk valgkrets kunne for denne perioden velge inn tre sametingsrepresentanter.

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

Åarjel Saepmie 2009

Bellodat/Parti

Jienat Stemmer

%

Galle áirasa Ant repr

BB/AP

168

30,6

1

GB/SP

36

6,6

NSR

177

32,2

1

SVL

22

4,0

ÅSG

146

26,6

1

Oasálastin/Deltakelse

549

62,1

Jienastuslogus/Valgmantallet 30.06.2009

884

Ved valget i 2009 stilte følgende partier/lister til valg og valgresultatet ble slik:

 1. representant: Jarle Jonassen, NSR
 2. representant: Sten Erling Jönsson, BB/AP
 3. representant: Ellinor Marita Jåma, ÅSG (várrelahttu: Ida Marie Bransfjell)

Da Ellinor Marita Jåma ble rådsmedlem etter valget, ble vararepresentant Ida Marie Bransfjell fast møtende sametingsrepresentant.

Korte nyheter

 • Sámediggi vuolggaha ášši stáhta vuostá

  Sámediggeráđđi lea otne mearridan vuolggahit ášši stáhta vuostá Hámmárfeasta LNG (Muolkkuid) elektrifiserema mearrádusa dihte. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Mii oaivvildit ahte Muolkkuid-mearrádusa sáhttá digget rievttálaččat go ii leat doarvái čielggaduvvon iige konsulterejuvvon, ja de leat dábálaš áššemeannudannjuolggadusat rihkkojuvvon. Das lea sáhka riektesihkarvuođas areálahálddašeamis Norggas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Preassadieđáhusas čállet ahte sámediggeráđđi lea dieđihan ahte Muolkkuid-mearrádus ferte rievdaduvvot. Dan ii oaivvil ráđđi ahte stáhta lea árvvusatnán ja danne eai leat leamaš makkárge politihkalaš proseassat Muolkku-mearrádusa váikkuhusaid birra.

  – Go lea riidu maid ii sáhte politihkalaččat čoavdit, de lea áibbas lunddolaš mannat duopmostuoluide čoavdit dan, lohká sámediggepresideanta.

 • Sametinget saksøker staten

  Sametingsrådet har i dag besluttet å gå til sak mot staten over vedtaket om å elektrifisere Hammerfest LNG (Melkøya). Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  I pressemeldingen skriver de at sametingsrådet har tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres. Det mener rådet ikke har blitt respektert og dermed har det ikke vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

  – Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresidenten.

  Silje Karine Muotka innleder saken Sametingsrådets beretning om virksomhet under plenumsmøte.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Turister stoppet med for mye fisk

  Politiet melder at tollvesenet på Tromsø Lufthavn tirsdag stoppet tre turister som forsøkte å ta mer enn tillatt mengde fisk med seg fra Norge.

  – Saken er anmeldt og politiet har utstedt forelegg til alle tre, skriver politiet.

  I tillegg ble all fisken inndratt. Turistene fikk fly videre.